Till innehåll på sidan

Produktdemonstration för vårt nya Trimble Technology Lab

Publicerad 2020-09-24

Ett gåvoavtal har upprättats mellan KTH och Trimble. KTH har fått ta emot programlicenser och viss utrustning genom bl.a. avancerade skannrar som gåva. Datasal 533 har under våren 2020 iordningsställts till vårt nya Trimble Technology Lab.

Kjartan Gudmundsson (Foto: KTH)

Kjartan Gudmundsson, grundutbildningsansvarig (GA), är glad över det nya samarbetet: "Den nya hårdvaran och mjukvaruapplikationerna, generöst skänkta av Trimble, ger oss fantastiska utbildningsmöjligheter. Vi kommer att kunna vidareutveckla våra utbildningsprogram och kurser med verklighetsbaserade applikationer för design och modellering, beräkning och planering baserad på virtuell design och konstruktion, energianalys, strukturanalys, laserskanning, fotogrammetri och kartläggning etc. Det ger oss möjligheten att göra våra nuvarande och framtida studenter ännu bättre förberedda för framtidens utmaningar."