Programansvarig för mastersprogrammet Transport, mobilitet och innovation utsedd

Publicerad 2019-12-19

Skolchef beslutar att utse professor Jonathan Metzger, Institutionen för samhällsplanering och miljö, till programansvarig för mastersprogrammet Transport, mobilitet och innovation (TTMIM). Mandatperioden för uppdraget är från och med 2020-01-01 till och med 2022-12- 31.

Uppdraget omfattar 20 % av en heltid. Samråd har skett med THS som har tillstyrkt förslaget.

Mastersprogrammet Transport, mobilitet och innovation (TTMIM) inrättades år 2019 inom ramen för EIT KIC Urban Mobility. Första programstart blir HT-20.