Rektor besökte ABE-skolan

Publicerad 2019-02-28

Torsdagen 21 februari besökte Rektor Sigbritt Karlsson och prorektor Mikael Östling ABE-skolan under en intensiv eftermiddag. Skolchef Muriel Beser Hugosson och vice skolchef Mats Wilhemsson stod för programmet tillsammans med ett antal representanter ur skolans fakultet.

Årets besök ägde rum i Loungen på bottenvåningen av Teknikringen 10B där bl.a. Fastigheter och byggande och SEED sitter sedan sommaren 2017. Muriel och Mats inledde eftermiddagen med att presentera ABE-skolans framgångar genom att berätta vad som skett senaste året inom vår utbildning, forskning och samverkan. Därefter lämnades ordet till ett antal representanter ur fakulteten som fick chansen att berätta om sin verksamhet för rektor och prorektor. Först ut var Ann Legeby som beskrev sin forskning kopplat till Praktiknära & Tillämpad Stadsbyggnad. Därefter pratade Erik Jenelius om Framtidens mobilitet i städer följt av Niki Kringos  som beskrev Innovation inom vägteknik.

Efter ett gemensamt fika med mingel där både skolledningen, talarna och publiken fick möjlighet till samtal med rektor och prorektor fortsatte presentationerna. Fredrik Johansson beskrev sitt forskningsområde Bergmekanik – för ett framtida hållbart samhällsbyggande, följt av Björn Berggren som pratade om Framtidens bostadsmarknad. Fakultetspresentationerna avslutades med Sara Borgström  som berättade om Hållbar stadsutveckling utifrån ett landskapsperspektiv: Att navigera förändring och mångfunktionalitet i en tätnande stad.

Dagen avslutades av Muriel och Mats som passade på att lyfta argumenten för en önskad större myndighetskapitalsatsning till ABE-skolan i form av mer fasta fakultetsmedel, större satsningar på ett antal nya områden, ett nytt post-doc program samt önskade infrastruktursatsningar 2020-2024.

Det blev en intensiv och lyckad eftermiddag som lyfte fram ABE-skolans framgångar och bredden i skolans verksamhet. Rektor och prorektor var väldigt nöjda med besöket och möjligheten att få lyssna på och ställa frågor direkt till olika representanter ur fakulteten. Talarna och publiken tyckte också att det var mycket lärorikt och inspirerande att få en större inblick i bredden på ABE-skolans forskning för framtiden.

Rektor och prorektor besöker under våren samtliga skolor under en halvdag. Denna typ av skolbesök infördes år 2018 och tanken är att årligen få träffa olika delar av verksamheten och få veta mer om skolornas utbildning, forskning och samverkan. Formatet för besöken varieras årligen.