Reviderad besluts- och delegationsordning

Publicerad 2019-02-12

Från och med 1 januari 2019 gäller en ny, reviderad besluts- och delegationsordning inom skolan. Skälet till revideringen är skolans förändrade grundutbildningsorganisation bestående av en Grundutbildningsansvarig (GA) och en Vice Grundutbildningsansvarig (Vice GA).

Skolchefens delegationer återfinns här: Besluts- och delegationsordning

I delegationsordningen återfinns skolchefens delegationer till GA och Vice GA och deras vidaredelegationer till PA.