Till innehåll på sidan

Se över era rekryteringsbehov inför sommaren och hösten

Publicerad 2023-05-03

Vi vill påminna er om att se över era rekryteringsbehov inför sommaren och hösten, så att arbetet med rekryteringarna kan inledas så snart som möjligt! 

De här hålltiderna gäller för att komma in med kompletta underlag* för utannonsering inför sommaren 2023. Om hålltiderna följs har vi möjlighet att få all administration på plats, och alla medarbetare får ut sin rätta lön, innan semestrarna startar. Kontakta er närmsta HR-handläggare för stöd vid uppstart av rekrytering.

5 maj 2023: Sista dag för helt nya tjänster, med anställningsstart senast 1 juli 2023. Utlysning sker externt i upp till 3 veckor. Administration och avtal kan hanteras efter utlysningen.

16 juni 2023: Sista dag för tjänster med anställningsstart efter sommaren. Observera att tjänsterna ligger utannonserade under sommaren och det administrativa arbetet återupptas i mitten av augusti, inklusive upprättande av anställningsavtal.

Observera att avtal endast skrivs med personer som är behöriga att arbeta i Sverige, det vill säga både befinner sig i Sverige och är EU-medborgare eller har ett giltigt arbetstillstånd.

*Finansieringsunderlag, eventuellt rekryteringstillstånd och annonstext ska vara signerade och klara av institutionen, och att allt har skickats till HR för vidare hantering med nedan datum i beaktning.