Skolans doktorsprogram ses över

Publicerad 2019-05-10

Skolchefen har beslutat att en översyn av samtliga doktorsprogram inom skolan skall genomföras under ledning av skolans forskarutbildningsansvarig.

En slutrapport innehållande analys och förslag på förändringar skall vara skolchefen tillhanda senast 31 december 2019.

Nuvarande doktorsprogram följer i stort sett hur skolans institutioner var formerade kring år 2010. Därefter har flera organisationsförändringar skett inom skolan vilket skapat behov av att göra en översyn över programmen.

Kontakt:

Anders Karlström
Anders Karlström
Professor, Forskarutbildingsansvarig 087906898