Till innehåll på sidan

Ulla Mörtberg ny KTH-representant i styrgrupp SFO MERGE

Publicerad 2020-10-12

Ulla Mörtberg har valts till KTH:s representant i SFO MERGE med Lunds universitet som huvudman. Göran Finnveden blir suppleant till styrgruppen.

MERGE står för ModElling the Regional and Global Earth system och är ett strategiskt forskningsområde vid Lunds universitets naturvetenskapliga fakultet. Visionen för MERGE är att inrätta och utveckla ett centralt nav för mångvetenskaplig modellering av klimatet/jordsystemet med världsledande forskning och forskarutbildning om samspelet mellan klimatet och jordbiosfären (bland annat växtlighet, markanvändning, biogeokemiska kretslopp och aerosoler).

Ulla Mörtberg
Ulla Mörtberg
universitetslektor, docent 087908608

KTH deltar sedan 2010 i SFO (Strategiska forskningsområden) ModElling the Global Earth system (MERGE) med Lunds universitet som huvudman. MERGE involverar Lunds universitet, Göteborgs universitet, Rossby Center / SMHI, Linnéuniversititet, Chalmers Tekniska högskola och KTH.