Till innehåll på sidan

Utlysning – lämna in förslag för inrättande av amanuenstjänster

Publicerad 2021-03-03

Inom ramen för rektors beslut om excellenta utbildningsmiljöer (V-2021-0089) har ABE-skolan erhållit möjligheten att inrätta amanuenstjänster kopplade till skolans olika utbildnings-/forskningsområden.

Malin Wennerholm, Kjartan Gudmundsson

Malin Wennerholm, Grundutbildningsansvarig (GA) och Kjartan Gudmundsson, vice Grundutbildningsansvarig (vice GA), är glada över att kunna utlysa satsningen:

”Det känns bra att vi får möjligheten att anställa ett antal amanuenser inom skolan. Målet med den här åtgärden är att stödja våra mastersstudenter och satsningen baseras på det höga antalet betalande studenter inom skolans utbildningsprogram. De som anställs får en teoretisk och praktisk förståelse för hur forskare och lärare arbetar och får chansen att meritera sig genom att hjälpa till i forskningen eller undervisningen inom skolans utbildningar. Vi vet även att detta kan komma att öka konkurrenskraften hos våra utbildningsprogram eftersom de som tänker söka till våra program ofta frågar efter möjligheterna att söka sådana tjänster.”

Om antalet förslag är fler än de ekonomiska ramarna tillåter, kommer förslagen att rankas av GA och vice GA efter samråd med programansvariga inom grundutbildningen. Målet är en jämn fördelning av antal tjänster över hela skolan.

Lämna in förslag

Kontakta prefekten på din institution  om du har förslag på amanuenstjänst. Förslaget kan omfatta undervisning såväl som medverkan i forskningsprojekt inom institutionen. Varje tjänst bör omfatta cirka 20% av en heltidstjänst under ca. 3–6 månader.

Förslaget/n bör innehålla:

  • Beskrivning av arbetsuppgifterna
  • Kravprofil (vad som krävs för att kunna utföra arbetsinsatsen, t.ex. krav på utbildning och specifika förkunskaper, ev. tidigare erfarenhet, personliga egenskaper m.m.)
  • Antal månader som planeras för tjänsten (max. 6 månader).
  • Inom vilken avdelning tjänsten skall placeras.

Prefekten skickar in institutionens förslag (rangordnade om flera förslag lämnas in) till skolkansliet. Deadline för att lämna in förslag (genom prefekten) är 31 mars 2021.

En anställning som amanuens regleras av Högskoleförordningen, och därtill finns KTH:s egna rutiner gällande rekrytering.