Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Post

Inkommande papperspost där myndigheten KTH står som mottagare skickas till registraturen på Brinellvägen 8. Registrator ankomststämplar, öppnar försändelsen, diarieför vid behov och/eller skickar vidare till annan mottagare. Varje skola har sin egen funktion för postöppning, vänligen se information hos respektive skola.

Central postöppning

För att underlätta diarieföring av allmänna handlingar tillämpar KTH central postöppning. Det innebär att inkommande post passerar en funktion som avgör vilka handlingar som skall diarieföras samt ser till att dessa handlingar kommer registrator till del (se KTH:s Regelverk, Intern föreskrift 1/06). Registrator på Brinellvägen 8 hanterar post ställd till KTH som myndighet eller personadresserad post till personal på Brinellvägen 8. Varje skola har sin egen funktion för postöppning, vänligen se information hos respektive skola. Om du lämnat medgivande till postöppning kommer registrator öppna post som är ställd till dig personligen. Blankett finns i blankettarkivet Arkivering | KTH Intranät  

Information om specifika handlingar inkommna via posten

Registreringsbevis från Transportstyrelsen

Är ställda till myndigheten KTH och saknar information om den person/funktion som ansvarar för fordonet. Registraturen på Brinellvägen 8 samlar från och med februari 2024 registreringsbevis i närarkivet. Om du eftersöker ett registreringsbevis, kontakta registrator@kth.se  

Mer information om post på KTH

Se Post, paket och gods | KTH Intranät