Söka i KTH:s arkiv

Exempel på handlingar i KTH:s olika arkiv är uppgifter om studenter, kursplaner, examensarbeten, examensbevis och avhandlingar.

Att ta del av handlingar och information från KTH:s arkiv

Förfrågningar och utlämnanden hanteras av avdelningen för dokumenthantering. Du kontaktar avdelningen genom funktionsadressen  arkivet@kth.se

Söker du handlingar som uppstått i skolornas verksamhet från 2005 och framåt, till exempel kursplaner, examensarbeten och avhandlingar ska du istället kontakta skolans respektive

Rekonstruktion av utvecklingen av KTHs institutioner fram till skolbildningen 2005 (pdf 104 kB)  .

Rekonstruktion av förändringar i UF:s arkiv och diariestruktur fr o m 2000. (pdf 234 kB)

Nedan listas några av de viktigaste IT-systemen som innehåller information och handlingar inom olika verksamhetsområden. För att ta del av dessa, kontakta systemförvaltningen för respektive system. .

Verksamhetsområde Sökmedel Anmärkningar
Styra verksamhet W3D3, diariesystem Beslut
  Agresso, ekonomisystem Budget, årsredovisning
     
Tillhandahålla verksamhetsstöd W3D3, diariesystem Beslut, allmänna ärenden
  Agresso, ekonomisystem Ekonomiadministration
  HR+, personaladministrativt system Personaladministration
     
Bedriva utbildning Ladok, studieadministrativt system Studieresultat, examination
  Kopps, kurs- och programplaneringssystem Program- och kursutbud
     
Bedriva forskning W3D3, diariesystem Administration av forskningsprojekt
  Agresso, ekonomisystem Projektbudget
     
     
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Sarah Cobanoglu
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2016-10-11