Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

”Alla på KTH ska få det HR-stöd de behöver”

Kvinna i vit blus och glasögon bredvid en korthårig kvinna i svart.
I arbetet för ett gemensamt verksamhetsstöd fokuserar Annica Fröberg och Johanna Stellan på hur man ska organisera HR-stödet framåt samt stötta medarbetarna i förändringsprocessen. Foto: Theresia Köhlin.
Publicerad 2022-10-24

Vägen mot ett gemensamt verksamhetsstöd är i full gång. Under våren utfördes en genomlysning av sju verksamhetsområden och nu sker fördjupat arbete inom respektive gruppering och för HR ligger fokus på att ge ett bättre stöd till alla ledare och medarbetare.

Tidigare i år beslutade rektor Sigbritt Karlsson att verksamhetsstödet på skolorna och det gemensamma verksamhetsstödet (GVS) går samman och bildar en ny organisation. Den nya organisationen benämns från 1 januari 2023 Verksamhetsstöd (VS). Syftet är att med hög kvalitet och effektivitet bidra till KTH:s konkurrenskraft, bland annat genom att frigöra lärares och forskares tid.

Under våren har man kartlagt och analyserat stödområdena för utbildning, forskning, ekonomi, HR, infrastruktur, kommunikation och ledning. Nu i höst ska områdesgrupperna fördjupa arbetet och fokusera på stödområdets nyläge.

Annica Fröberg, personalchef vid KTH och Johanna Stellan, administrativ chef vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad jobbar tillsammans med HR-området.

– Målet i det här är att skapa ett KTH, för tillsammans blir vi starka och kan driva förändring, så att KTH som arbetsplats och lärosäte kan följa med i tiden, säger Annica Fröberg och fortsätter:
– I och med samgåendet ser vi en stor möjlighet att ta tillvara på kompetens i hela verksamheten och applicera den i större sammanhang. För oavsett var i organisationen man befinner sig så ska vi sträva efter att alla ska få ett likvärdigt stöd.

Johanna Stellan fyller i:
– För oss inom HR finns det två roller i det här. Både stötta all personal i den pågående förändringsresan och se över hur vi ska organisera HR-stödet framåt.

Inom HR-området har man sett att man kan göra alltifrån mindre justeringar i arbetssätt och skapa ett ännu större lärande mellan skolorna, samt att jobba med förbättrat systemstöd. Det senare krävs för att säkra alla processer och för att hantera flödet från rekrytering till avslutad anställning. Redan nu på prefektrådet den tredje oktober presenterades E-signering på anställningsavtal, en funktion som varit efterfrågad från verksamheten.
– Det här är något som varit efterlängtat och det känns jättekul och bra att det nu finns en process som kan avslutas med digital signering. Det möjliggör att rekryteringsprocessen blir mer tidseffektiv, säger Annica Fröberg.

Den pågående upphandlingen av ett nytt lönesystem innebär att det finns möjligheter till ökad digitalisering inom HR-området och att fokus under 2023 kommer att vara att se över processerna inom HR och enas kring dessa.

Vad är den största utmaningen i samgåendet för HR-området?
– Det finns en stor utmaning i att hitta en balans mellan hur vi som organisation ska behålla det viktiga i kunskap om lokalkännedom och historik för olika delområden samt synkronisera och hitta processer som är övergripande för hela KTH och använda den kunskap som finns. Men vi är på god väg.

Framåt, vad är den största fördelen med samgåendet som ni ser det?
– Samgåendet kommer möjliggöra för ett långsiktigt förändringsarbete över tid. Det i sin tur bidrar till att KTH även i framtiden har en framstående roll som universitet i Sverige men även internationellt. Utvecklingen kommer bidra till ett helhetsperspektiv där alla på KTH får det HR-stöd de behöver.

Samgåendet och det fortsatta arbetet

I mars beslutade rektor att verksamhetsstödet på skolorna och det gemensamma verksamhetsstödet (GVS) går samman och bildar ett verksamhetsstöd (VS). Samgåendet är nästa steg i arbetet med att utveckla verksamhetsstödet mot högre kvalitet och effektivitet och därigenom bidra till KTH:s konkurrenskraft, bland annat genom att frigöra lärares och forskares tid.

Om samgåendet och det fortsatta arbetet

E-signering av anställningsavtal och anställningsbekräftelser
E-signering av Anställningsavtal och Anställningsbekräftelser | KTH Intranät

Mallarna för anställningsavtal och anställningsbekräftelser Personal-, löne- och anställningsärenden | KTH Intranät. Personal-, löne- och anställningsärenden | KTH Intranät

Text: Annelie Englund

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2022-10-24