Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Arbetsgrupp för Ukraina

Blå och gul flagga.
En arbetsgrupp för Ukraina bildades på KTH för några veckor sedan.
Publicerad 2022-04-04

KTH har sedan några veckor tillbaka en Ukrainagrupp. Den arbetar med frågor som rör hur KTH kan stötta studenter och forskare som flytt från kriget i Ukraina.

– Syftet är att samordna frågor som rör Ukraina och se hur vi kan hitta lösningar för att hjälpa dem som flytt inom ramen för KTH:s uppdrag inom utbildning och forskning, säger Fredrik Oldsjö, biträdande universitetsdirektör och chef för ledningskansliet, som leder gruppens arbete.

I övrigt består gruppen av Maria Gustafsson, chef för RSO och kontaktperson när det gäller forskningsfrågor, Katarina Jonsson Berglund, chef för EDO och kontaktperson när det gäller frågor som rör utbildning, Annica Fröberg, personalchef, Fredrik Karlsson, forskningsetikrådgivare, Maria Granath, chef för fastighetsavdelningen, Kjell Carli, kommunikationsstrateg, Jill Klackenberg, ledningskommunikatör.

Annika Stenson Trigell, vicerektor för forskning, Stefan Östlund, vicerektor för globala Relationer, Pär Jönsson, skolchef ITM och Nina Wormbs, forskare och representant för Scholars at risk på KTH är med vid behov.

Gruppen träffas en gång i veckan, följer utvecklingen i Ukraina i allmänhet och vad som händer inom sektorn i Sverige och i övriga världen i synnerhet. Gruppen rapporterar löpande till rektor och övrig ledning.

– Det finns ett väldigt stort engagemang hos KTH:s medarbetare att hjälpa de drabbade. Arbetsgruppen ska ge vägledning om vilka insatser som vi kan göra som universitet och informera både internt och externt om våra möjligheter och befintliga initiativ.

Ukraina-sidan  samlas all information och artiklar som rör KTH och kriget i Ukraina.

Den som har frågor kan mejla till ukrainainfo@kth.se .

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2022-04-04