Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Dags för medarbetarundersökning med ny mätmetod

Två män tittar in i kameran.
Erik Edstam och Mikael Visén, ser positivt på de nya verktyget för medarbetarundersökningen. Foto: Theresia Köhlin
Publicerad 2023-01-23

Snart kommer första universitetsövergripande medarbetarundersökningen på länge att landa i allas inkorgar. ”Det känns så kul att vi snart är igång igen och vi tror att det nya mätverktyget kommer ge mycket tillbaka till organisationen”, säger Mikael Visén, HR-specialist som arbetar på personalavdelningen på VS med arbetsmiljöfrågor.

Den sjunde februari kommer personalavdelningen skicka ut en medarbetarundersökning, KTH medarbetarpuls, till alla anställda på KTH. Senast en sådan stor undersökning genomfördes var 2018. Nu har personalavdelningen upphandlat ett nytt verktyg som också medför en ny mätmetod.

Blond man tittar i kameran.
Mikael Visén, HR-specialist på KTH. Foto: Theresia Köhlin

– Den stora skillnaden framåt kommer vara kontinuiteten i medarbetarundersökningarna. Den första går ut nu i februari och sedan kommer det ytterligare tre under året. Det nya systemet bygger på fler och kortare undersökningar med bättre möjligheter att plocka ut resultatet, säger Mikael Visén.

Undersökningarna innehåller tio återkommande frågor som mäter kärnområden, sedan tillkommer ett tema varje kvartal som återkommer år efter år.

– Det här innebär en mer kontinuerlig process med ett mer aktuellt resultat. Som alltid blir det en ögonblicksbild men det ger också ett underlag för dialog. Där man tydliggör och skapar en möjlighet till bättre återkoppling ut i verksamheten, säger Mikael Visén och fortsätter:

– Om man arbetar i en grupp där minst sju personer svarat på undersökningen kommer det anonyma resultatet att bli tillgängligt för gruppens chef. Återkopplingen kommer sedan se lite olika ut beroende på var i organisationen man jobbar. Vår rekommendation är att resultatet lyfts och blir ett underlag för diskussion på ett gruppmöte eller en arbetsplatsträff (APT).

Det nya verktyget för undersökningen är upphandlat i ett samverkansprojekt med facket där de har deltagit i processen, följt arbetet och kontinuerligt kommit med inspel till personalavdelningen.

– I processen att hitta ett nytt verktyg för medarbetarundersökning har vi varit med från start, lyssnat in och kommit med frågor längs vägen. Nu får KTH äntligen en gemensam metodik för att mäta och kontinuerligt utvärdera KTH som arbetsplats, säger Erik Edstam som bland annat är styrelseledamot vid fackförbundet ST vid KTH.

Enligt dig, vad är det viktigaste, eller mest positiva med det nya verktyget för medarbetarundersökningar på KTH?
– Att det blir ett kontinuerligt arbete där man kommer mäta trivsel och utveckla KTH framåt. Frågorna kanske kommer upplevas som mer generella än tidigare men det vägs upp av mätbarheten och att det går att följa utvecklingen genom återkommande frågor. Plus att det stimulerar till diskussion mellan chefer och medarbetare istället för att man låser sig i en viss frågeställning, säger Erik Edstam.

Varför ska jag som medarbetare ta mig tid att besvara undersökningen varje gång?
– Det är viktigt att uttrycka sin åsikt för att kunna påverka sin arbetsmiljö i en viss riktning. KTH medarbetarpuls blir ett verktyg för att kunna göra skillnad. Med en mer återkommande process och aktuellt resultat kommer det bli ett bättre underlag för diskussion och förändring, säger Mikael Visén.
 

Distribution av KTH medarbetarpuls

På tisdag den 7 februari skickas den första enkäten i KTH medarbetarpuls ut till alla som varit anställda i minst tre månader. Den består av kortare enkäter (färre än 30 frågor/påståenden) som skickas ut kvartalsvis. En anonym länk till enkäten kommer att mailas från vår samarbetspartner Populum med avsändaren noreply@populum.io.

Mer om KTH:s medarbetarpuls

Text: Annelie Englund

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-01-23