Till innehåll på sidan
Susann Boij samspråkar med några studenter i föreläsningssalen
Susann Boij vill att studenterna tillsammans reflekterar och göra rimlighetsbedömningar av problem. De får gärna bryta in i föreläsningen med frågor, vilket skapar dialog. Foto: Fredrik Persson

”Det roliga är att göra det svåra”

Publicerad 2019-12-02

Susann Boij, lektor och programansvarig för civilingenjörsprogrammet i Farkostteknik på SCI-skolan tilldelas KTH:s pedagogiska pris 2019. Hon får utmärkelsen bland annat för sin förmåga att skapa inspirerande och dynamiska lärandemiljöer och för sitt sätt att ge kritik som stimulerar till kritiskt tänkande bland studenter och kollegor.

Susann Boij om utmärkelsen:

– Jag blev överraskad och väldigt glad när jag fick beskedet. Det känns fantastiskt att få den här uppmärksamheten. Jag märker att jag växte och att det ger råg i ryggen i mitt dagliga arbete.

Susann Boij i laboratoriet
Susann Boij är lektor i teknisk akustik vilket är hur man bygger och konstruerar saker så att det låter och vibrerar så lite som möjligt. Det handlar kortfattat om fysik, konstruktion och människan. Foto: Fredrik Persson

Vikten av tydliga mål

Hon gläds särskilt av delen i prismotiveringen som berättar om hennes goda förmåga att ge kritik:

– Jag är prestigelös och inte så konflikträdd. Både i min roll som lärare och programansvarig handlar det om att leda människor. När man har rett ut vad målet med någonting ska vara, blir det också lätt att se och kommunicera vad man kan vara nöjd över och vad man behöver jobba vidare med. Det är viktigt att arbeta med sin tydlighet. Den kan se olika ut i olika sammanhang, säger Susann Boij.

Oavsett vad som ska göras behöver man först fundera över målet, för att få den stora bilden. Det är en förutsättning för att inte fastna i själva görandet och i detaljerna för tidigt. Vägen till målet är ofta en process. Man vet inte alltid på förhand hur man ska ta sig dit. Susann Boij liknar sig själv vid en processledare. Hon ser en spännande utmaning i, att tillsammans med studenter eller kollegor, ta sig an ett problem och hitta lösningen under vägen.

Arbetet med studenterna

– Målet med undervisningen är självklart att studenterna uppnår kursmålen och på så sätt klarar kurserna och tar examen. Ett annat mål är att de ska ha roligt på vägen dit. Min uppgift som lärare är att studenterna ska komma till sin rätt, det vill säga att de inte ska behöva bekymra sig över fel saker, utan kunna fokusera på själva uppgiften, säger Susann Boij och fortsätter:

– Om jag formulerar uppgifter inför en examination ska de vara uttryckta så att de går att förstå. Studenten ska inte falla på att frågan är otydligt formulerad.

Lärare måste leverera samma kvalitet på undervisningen som de själva förväntar sig av studenternas resultat, betonar Susann Boij. Det är en utsatt position att vara lärare och det är helt rätt av studenten att förvänta sig samma höga kvalitet av oss som vi förväntar oss av dem.

– Att undervisa och förmedla det jag själv har lärt mig är fantastiskt roligt. Det finns en otrolig potential i studenterna. Jag säger till dem att deras främsta resurs är de själva. Därefter kommer deras studiekamrater, tillägger hon.

Vid avslutande kursmöte brukar Susann Boij be om förslag på endast en sak som bör ändras i kursen. Ofta råder samsyn mellan studenter och lärare i de idéer som framförs. Genom att successivt göra smärre, men konkreta och realiserbara förbättringar utvecklas kursen fortlöpande.

Erfarenhetsutbyte kollegor emellan

De lärarmöten Susann Boij ansvarar för som programansvarig är också en form av lärandemiljö. Lärarna delger varandra sina erfarenheter och får möjlighet att bolla händelser i arbetsvardagen med kollegor. Ett kollegialt lärande uppstår som är värdefullt och välbehövligt på KTH.

– Mitt mål är att bli modigare. Det är en utmaning att få tag i, och arbeta med det som behöver utvecklas, och jobba mindre med det som redan fungerar bra i utbildningen. Men, vi är ju alla här för att vi tycker svårt är roligt, avslutar Susann Boij.
 

Text: Marianne Norén

Prismotiveringen

"Susann Boij, Universitetslektor vid institutionen för farkost och flyg, SCI, samt PA för civilingenjörsprogrammet i Farkostteknik, stimulerar studenternas lärande, skapar ett positivt lärandeklimat och undervisar med stort engagemang på en nivå mycket väl anpassad till studenternas förkunskaper och bakgrund. Susann är en förebild för alla lärare på KTH.

Susanns öppenhet för nya idéer kring undervisning och lärande skapar inspirerande och dynamiska lärandemiljöer både på kurs- och programnivå och bidrar till utvecklingen av utbildningen vid KTH. Susanns förmåga att ge kritik på ett nyanserat och ödmjukt sätt stimulerar också till kritiskt tänkande både bland studenter och kollegor.

Susann är en mycket värdig mottagare av KTH:s pedagogiska pris 2019."

Profilsida för Susann Boij

Peter Dinér, universitetslektor vid institutionen för kemi på CBH-skolan tilldelas också KTH:s pedagogiska pris 2019. Läs intervjun: Han prisas för gröna laborationer.

Fakta om KTH:s pedagogiska pris 2019

Till lärare som gjort stora insatser för att höja kvaliteten på utbildningen vid KTH utdelas två resebidrag om vardera 20 000 kr. Bidraget utdelas för framstående pedagogiska insatser som gynnar studenternas lärande. Medlen är avsedda för resor som främjar mottagarens egen utveckling som akademisk lärare.

Läs mer om KTH:s pedagogiska pris.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-12-02