Till innehåll på sidan

Genomlysning av KTH:s campus

Publicerad 2020-11-25

Hallå där, Sigbritt Karlsson. Du fattade beslut den 13 november om en översyn av KTH:s fem campus. Vad är tanken bakom det?

Porträtt på Sigbritt Karlsson.
Sigbritt Karlsson, rektor.

– Vi vill se hur man kan utnyttja alla de fördelar vi har genom våra olika campus och optimera användningen genom att varje campus är och blir en komplett akademisk miljö med forskning, utbildning och samverkan.

Översynen ska göras av en särskild utredare, Erik Fahlbeck, som ska delrapportera i januari och lämna en slutrapport senast 31 mars nästa år. Vad hoppas du att det ska resultera i?

– Att vi får en rejäl genomlysning av hur det fungerar i dag och rekommendationer för hur vi kan utveckla vår unika sits med fem olika campus. Detta gagnar KTH på många sätt bland annat när det gäller breddad rekrytering och samverkan med näringsliv och offentlig sektor i respektive närområde och det ska vi utveckla ytterligare.

Hur stärker detta tanken om ”Ett KTH”?
– Bland annat genom att identifiera områden som kanske gör sig bäst och kan utvecklas än mer genom att samsas och samlas på ett campus. Eller att ett campus kanske behöver tillskott av resurser för att matcha de andra . Målet är att alla campus har sin unika inriktning och samtidigt har en gemensam grund i form av en komplett akademisk miljö.

Men fungerar det inte bra idag?

– Jovisst, gör det det. Men jag tror att det ibland ge ett spretigt intryck. Vi kan ju inte slå oss till ro. En tydligare struktur kan stärka vår konkurrenskraft på flera sätt.

Berättat för: Jill Klackenberg

Beslut om översyn av KTH:s fem campus (V-2020-0777 1.4) (pdf 800 kB)

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-11-25