Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida
Sofia Ritzén framför en tegelvägg.
Sofia Ritzén professor på skolan för industriell teknik och management (ITM). Fotograf: Susanne Kronholm

"Kvalitetssäkring är centralt för fakultetsrådet"

Publicerad 2019-03-22

Hallå där, Sofia Ritzén, professor i integrerad produktutveckling, föreslagen som prodekanus för de kommande fyra åren.

Varför behövs fakultetsrådet och vad innebär uppdraget som prodekanus för dig?  

– Ett fakultetsråd är en självklar del av ett universitet. Forskare ska ha en stor frihet att definiera och genomföra sin forskning och undervisning, men med det kommer också ett stort ansvar för till exempel finansiering och kvalitet. Det karaktäriserar universiteten och betyder att ledningen i ett universitet ser annorlunda ut än i ett företag. Därför är det också viktigt att kollegiet är delaktigt i att forma universitetets verksamhet.

– Det känns hedrande att bli föreslagen som prodekanus. Samtidigt är det en utmaning, rollen är ju under förändring. Den tydliga ansvarsfördelningen mellan dekanus och prodekanus finns ju inte kvar eftersom KTH nu har en vicerektor för utbildningen.

Hur vill du använda inflytandet som dekanus, vilka frågor vill du driva?

– Jag vill förstå vilka komponenter av kvalitet som har betydelse för att verkligen göra skillnad med forskning och utbildning. Och vi måste syna det kollegiala inflytandet, har det minskat som en del upplever det eller är det andra förutsättningar som har förändrats? Jag vill också arbeta med KTH:s nya kvalitetssäkringssystem – kvalitetssäkring är centralt för fakultetsrådet. Och kvalitetssäkring är ointressant om man inte samtidigt jobbar med kvalitetsutveckling.

Vad ser du som de främsta utmaningarna för KTH de närmaste åren?

– Vi tenderar ofta att prata om ranking och mätbara prestationer. Men det måste ställas i relation till vår påverkan på samhället. Vilken roll spelar vår forskning i samhällsutvecklingen och vilka kompetenser har våra ingenjörer när de kommer ut? Forskning, både tillämpad och grundforskning, har betydelse för hur vi kan nå en hållbar utveckling på global nivå och vi kan göra mer för att påverka och vara en del av samhällsutvecklingen.

Vad kan du ta med dig, och ha nytta av som prodekanus, från din egen forskning?

– I min forskning har jag jobbat ganska mycket med hur man leder och driver förändring. En viktig fråga i det är hur man gör för att skapa engagemang bland alla medarbetare och det hänger nära samman med fakultetsrådets roll på KTH.
 

Text: Ursula Stigzelius

Sofia Ritzén

Aktuell som: Föreslagen av valberedningen som KTH:s prodekanus juli 2019 – juni 2023.

Bakgrund på KTH: Började som doktorand på KTH 1993, disputerade 2000, professor 2016.

Erfarenhet som ledare:

  • Prefekt på ITM sedan 2012 och ansvarig för skolans arbete med jämställdhet, mångfald och likabehandling.
  • Ansvarig för ett nationellt forskningsprogram 2007 – 2012.

Familj: Man och tre barn, 13 – 21 år gamla, hund och katt.

Fritiden: Rider en gång i veckan, gillar handarbete och målar akvarell. Fast viktigast är att hänga med familjen.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-03-22