Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lärarnas nya arbetstidsavtal – såhär ser förändringarna ut

En väggklocka mot grå vägg
Publicerad 2021-09-21

Nu har det gamla arbetstidsavtalet för lärare som gällt sedan 1999 uppdaterats och moderniserats.
– Vi i förhandlingsgruppen har hoppats kunna enas om ett nytt avtal som ska bidra till både verksamhetsnytta och ökad trivsel, och det tycker vi att vi har lyckats med, säger Stefan Lagervall, arbetsrättsspecialist på KTH.

Hur skulle du sammanfatta de huvudsakliga förändringarna mot tidigare avtal?
– Nu har det tydliggjorts vilka arbetsuppgifter som normalt ligger i en lärares arbetsskyldighet. Förutom undervisningsuppdraget kan det exempelvis handla om att delta vid arbetsplatsträffar och fullgöra institutionstjänstgöring, säger Stefan Lagervall.

– En annan förändring är att det nu är lättare att avvika från normen om att en undervisningstimme kräver tre timmars förberedelsetid. Tre timmar är fortfarande norm – men för att avvika, både uppåt och neråt, räcker det att det finns skäl för detta.

Ytterligare en nyhet är att de förhandlande parterna har lagt till tolkningsanvisningar till avtalet.
– Anvisningarna gör att avtalet på ett lättare sätt kan tillämpas på samma sätt inom alla delar av KTH.

porträttbild av Stefan Lagervall
– Det viktigaste av allt i det nya avtalet är att mycket av verksamhetsfrågorna har flyttats närmare verksamheten – det är där kunskapen om vad som är bäst för verksamheten och den individuella läraren finns, säger Stefan Lagervall, arbetsrättsspecialist på KTH.

Vad ser du som den största fördelen med det nya avtalet?
– Att det är ett ”friare” avtal som inte styrs helt från centralt håll. En stor del av besluten ligger nu lokalt nära verksamheten och utgår från en dialog mellan chef och medarbetare.

Avtalet undertecknades nyligen – men nu när alla höstterminens scheman redan är satta, hur kommer avtalet att kunna följas?
– Det nya avtalet trädde i kraft den 1 augusti och det innehåller inga övergångsbestämmelser, och det ska i princip tillämpas fullt ut. Dock har lokala parter förståelse för att det krävs en inkörningsperiod, men åtminstone från höstterminen 2022 bör det gamla avtalet ha fasats ut helt.

Porträttbild av Erik Edstam
– De viktigaste förändringarna mot tidigare avtal är tydligare och mer lättolkade formuleringar både när det gäller planering av arbetstid och frågor som exempelvis kompetensutveckling. Tjänstgöringsplanerna kommer nu att samverkas i den ordinarie samverkansorganisationen, säger Erik Edstam, styrelseledamot för fackförbundet ST vid KTH.

Erik Edstam, styrelseledamot för fackförbundet ST vid KTH, framhåller fördelen med en ökad delaktighet i tjänstgöringsplaner.

– Det nya avtalet skapar bättre förutsättningar för KTH-gemensam insyn i lärarnas planering av sin arbetstid. Den enskilde medarbetaren gynnas av att processen blir tydligare. Och de partsgemensamma tolkningsanvisningarna ger ytterligare stöd i detta och utgör en i mina ögon viktig del av avtalet.

Hur skulle du säga att innehåll i det nya avtalet kan bidra till ökad trivsel?
– Tydligare förutsättningar för lärares kompetensutveckling och arbete inom hela KTH ger en ökad trygghet och likartad hanteringsprocess, oavsett var en medarbetare befinner sig i organisationen. Det borde minimera frustration och frågeställningar kring tjänstgöringsplaneringen, tillägger Erik Edstam.

Katarina Ahlfort
Foto: Unsplash, privata porträttbilder

Aktuell information om kollektivavtalen

Ny partsgemensam information om lärarnas nya arbetstidsavtal

Vill du vara med och skapa tolkningsanvisningar?

En arbetsgrupp med representanter från arbetsgivare och arbetstagare ska ta fram en mall och exempel på hur en tjänstgöringsplan kan och bör se ut.
Representanter från båda parter behövs till gruppen – vill du medverka? Anmäl i så fall gärna ditt intresse till Stefan Lagervall, stelag@kth.se

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-09-21