Till innehåll på sidan

Nätverket Unite skapar framtidens Europauniversitet

EU flag
Publicerad 2022-04-27

Studenter kan toppa sin KTH-examen genom utvalda specialkurser från andra europeiska toppuniversitet. Forskare och samhälle kan samverka lättare mellan länderna.
Så ser några av visionerna ut för det internationella universitetsnätverket Unite, som arbetar för att skapa framtidens Europauniversitet.

Stefan Östlund, vicerektor för globala relationer och ansvarig för KTH:s medverkan i Unite, är noga med att kalla nätverket av europeiska partneruniversitet för en allians.
– Jag brukar likna det vid en flygallians. Om du reser med SAS får du ju exempelvis ökat reseutbud genom flygbolagen i Star Alliance, säger han.

Unite-projektet tog fart samtidigt som pandemin bröt ut 2020 och fick därför en digital inriktning, i det övergripande arbetet.
Till pilotprojekten hör online-kurser som de olika ländernas partneruniversitet erbjuder varandras studenter. Studenterna kan ta del av ett betydligt större kursutbud i Unites nya växande virtuella campus utan att behöva resa eller flytta.

– Om man vill kan man exempelvis pimpa sin KTH-utbildning genom att gå en specialkurs om vindkraft som ges av Lissabons universitet. Och vi på KTH öppnar upp våra vanliga kurser online för andra universitets studenter, berättar Stefan Östlund.

Meningen är att framöver främja även den fysiska mobiliteten – partneruniversiteten ska enkelt och okomplicerat kunna samverka i olika forsknings- och utbildningssammanhang med företag, städer och regioner i de olika länderna.

Till målsättningarna hör även att skapa en doktorandskola med gemensamma utlysningar, kursprogram och handledning.
– Vi måste kunna hantera och förenkla administrationen kring detta. I nuläget gäller det främst frågor om registrering, betyg, försäkringar och studiefinansiering. Vi försöker hitta flexibla och obyråkratiska lösningar länderna emellan, berättar Stefan Östlund.

Under 2022 har två nya medlemmar anslutit, TU Graz i Österrike och Wroclaw Tech i Polen, och Unite-gruppen består därmed av nio partneruniversitet.
– Utvecklingen gynnar det europeiska samarbetet i Unite och är en styrka för KTH, säger Stefan Östlund.

– Ökat studentutbyte kommer att bli aktuellt framöver, och Unite samordnar i nuläget såväl kommunikation som administrationen kring nya forskningssamarbeten. Den typen av samverkan ska ske helt naturligt inom alliansen.

Katarina Ahlfort
Foto: Mostphotos

Fakta om Unite

  • Unite står för University Network for Innovation, Technology and Engineering.
  • Unite är ett EU-finansierat pilotprojekt som varit verksamt i olika faser sedan 2019.
  • Målet är att skapa en ny europeisk universitetsmodell genom gemensamma utbildningsprogram, virtuell och fysisk mobilitet, innovativa pedagogiska metoder och harmoniserade styrningsmodeller.
  • I EU-satsningen ingår 41 liknande universitetsnätverk i Europa.
  • Satsningen syftar till att skapa europeiska universitetsnätverk, med målsättningen att det 2024 ska bildas ett antal ”Europauniversitet”.
  • Europauniversitetet ska ge studenter möjlighet att ta examen genom att kombinera studier i flera EU-länder, och ge universiteten ökad konkurrenskraft internationellt.
Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2022-04-27