Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nya avtal reder ut arbetstidsbegreppen

Publicerad 2024-03-18

Personalavdelningen har tillsammans med facken reviderat tre av KTH:s lokala kollektivavtal i syfte att främst förtydliga centrala begrepp om arbetstiden.

Stefan Lagervall i röd tröja med träd och hustak i bakgrunden.
Stefan Lagervall. Foto: KTH.

De nya avtalen började gälla från den 1 mars 2024.

– Avtal mår bra av att ses över och justeras med jämna mellanrum och flera av de lokala kollektivavtalen var runt tio år gamla, konstaterar Stefan Lagervall som är förhandlingschef på personalavdelningen och har varit ansvarig för arbetet från arbetsgivarsidan.

Det är läraravtalet, flextidsavtalet och TA-avtalet som har uppdaterats.

– Flextidsavtalet behövde kompletteras med en ny paragraf om övertid, vilket var ett krav från centrala parter, säger Lagervall och tillägger:

– Samtidigt har vi förtydligat vad som är övertid respektive flextid eftersom det ofta uppstår missuppfattningar inom KTH om dessa begrepp.

En annan förändring är att flextidsavtalet har tillförts en ny bestämmelse som ger chefen möjlighet att förskjuta medarbetarens arbetstid, för exempelvis kvällsarbete, men bara tillfälligtvis och inte regelmässigt.

Vidare har det gamla TA-avtalet fått ett nytt namn: Lokalt avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar vid KTH. Ersättningsnivån vid arbete på obekväm arbetstid (OB) har också justerats eftersom den hade legat still i tio år.

Slutligen har läraravtalet fått en tydligare skrivning om att lärare har reglerad arbetstid och att det därför är årsarbetstid som gäller för dem.

– Det finns en utbredd missuppfattning på KTH att lärarna har förtroendearbetstid, vilket inte stämmer, säger Lagervall och betonar:

– Att konstatera att lärare har årsarbetstid handlar inte alls om att arbetsgivaren vill öka övervakningen och kontrollen över dem, på sina håll har det tyvärr uppfattats så.

Även representanter från ST, Saco-S och SEKO har deltagit i arbetet med de nya avtalen.

Charlotte Hurdelbrink från Saco –S är en av de fackliga representanterna som har varit med i den partsgemensamma förhandlingsgruppen.

Vad är du mest nöjd med i de nya lokala kollektivavtalen?

– Framför allt är jag nöjd med att vi partsgemensamt under arbetets gång har rett ut flera otydligheter och därmed möjligheter till feltolkningar av avtalen. Förhoppningen är att de nya skrivningarna i avtalen ska vara lättare att tolka och därmed följa för både medarbetare och chefer.

Hur bidrar de nya avtalen till ökad tydlighet om arbetstiden för de olika målgrupperna?

– I de nya avtalen framgår det tydligare vilka tjänstekategorier/befattningar som berörs av de olika arbetstidsavtalen och vad olika typer av arbetstid, exempelvis årsarbetstid och förtroendearbetstid innebär. De nya lokala kollektivavtalen är dessutom formulerade i linje med de centrala kollektivavtalen.

Vilket avtal gäller för vem?

Lokalt avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar vid KTH (gamla TA-avtalet) gäller för alla arbetstagare vid KTH som inte har sin arbetstid förlagd genom annat avtal eller genom enskild överenskommelse om t.ex. förtroendearbetstid.

Läraravtalet gäller för den som är anställd som lärare eller är anställd som doktorand enligt anställningsförordningen. Avtalets principer ska emellertid också tillämpas på andra kategorier anställda till den del de ägnar sig åt undervisning.

Flextidsavtalet gäller för de medarbetare inom KTH som har flexibel arbetstid, det vill säga samma kategorier arbetstagare som har sin arbetstid förlagd i enlighet med Lokalt avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar vid KTH.

KTH:s lokala kollektivavtal

Centrala begrepp och definitioner inom området arbetstid

Text: Marianne Norén

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2024-03-18