Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nytt nyhetsflöde ger fler forskare på KTH möjlighet att nå ut

Redaktörerna för Forskarnas Anslagstavla fotograferade i KTH-Biblioteket.
Sabina Fabrizi, Maria Malmqvist, Josefin Backman, Daniel Sellgren och Anna Gullers är redaktörerna för Forskarnas Anslagstavla. Foto: Håkan Soold.
Publicerad 2022-03-29

Nu lanseras ett nytt nyhetsflöde på kth.se. På Forskarnas Anslagstavla får KTH-forskare möjlighet att nå ut med forskningsnyheter som inte tas upp i det centrala nyhetsflödet.

– Det handlar om att visa upp bredden på KTH och den forskning som görs här – att sprida vad som görs på skolorna, både till branschkollegor inom industri och akademi, forskningsfinansiärer, beslutsfattare och opinionsbildare samt nischade medier, men även internt på KTH. Det kanske kan leda till nya samarbeten, både externt och internt, säger Anna Gullers, forskningskommunikatör på ITM-skolan.

Forskarnas Anslagstavla  ligger under Nyheter från KTH på externa kth.se, efter nyhetslistningen för de centrala nyheterna. Artiklarna ligger i en nyhetslista och lyfts också fram med tre små bildpuffar.

Kanal för vad som händer på skolorna

Initiativet kom initialt från ITM-skolan. Anna Gullers upplevde att skolorna har få kanaler för att berätta om vad som händer och vad som görs på skolorna.

– För att få någonting publicerat i det centrala nyhetsflödet på kth.se finns det ju vissa kriterier. Bland annat ska det ha ett brett allmänintresse, säger hon.

Hon fick med Josefin Backman, kommunikationsansvarig på ABE-skolan. på tåget. Tillsammans med Johanna Blomqvist och Kjell Carli på CBL bildade de en arbetsgrupp som drog upp riktlinjerna. Sedan jobbade Anna Gullers och Josefin Backman vidare med att utveckla konceptet och förankra upplägget med skolornas kommunikatörer.

Nu finns en redaktörsgrupp med en kommunikatör från varje skola som har rätt att publicera i Polopoly i den här delen av systemet. De är kvalitetsansvariga och bedömer om inkomna nyhetstips ska synas på Forskarnas anslagstavla eller passar bättre i någon annan i kanal.

– Det blir ungefär en nyhet i veckan från varje skola. Alla artiklar kommer att finnas både på svenska och på engelska, säger Josefin Backman.

Både korta och lite längre artiklar

Skolorna på KTH har olika resurser när det gäller kommunikation – några har upp till fem, sex kommunikatörer, andra har bara en. Därför har redaktionsgruppen tagit fram ett formulär där forskarna själva kan fylla i rubrik, ingress och brödtext och skicka in. Så kan skolans redaktör redigera och publicera.

På en del av skolorna som idag har mer kommunikationsresurser kommer skribenterna där fortsatt göra lite längre, mer genomarbetade artiklar.

– Vi har tänkt att det finns två sorters nyheter i det här flödet. Den ena är lite kortare, mer som notiser, och kommer från det här formuläret. Men om man som redaktör har tid och möjlighet får man ju också skriva lite längre artiklar, säger Josefin Backman.

På intranätet finns nu också information om skolornas innehållsarbete och hur man gör för att nå ut med en nyhet via Forskarnas Anslagstavla.

Håkan Soold

Fakta Forskarnas Anslagstavla

I redaktörsgruppen ingår:

 • Josefin Backman, kommunikationsansvarig på ABE-skolan
 • Sabina Fabrizi, kommunikationsansvarig på CBH-skolan
 • Maria Malmqvist, kommunikatör på EECS-skolan
 • Anna Gullers, forskningskommunikatör på ITM-skolan
 • Daniel Sellgren, kommunikatör på SCI-skolan.

Kontaktuppgifter och hur du når ut via skolornas nyhetskanaler hittar du här.

Dessa typer av nyheter kan komma att publiceras på Forskarnas Anslagstavla:

 • milstolpar från en institution
 • längre reportage från ett projekt
 • större forskningsanslag
 • populärvetenskapliga sammanfattningar av viktiga publikationer
 • betydelsefulla samarbeten
 • korta forskningsnyheter
 • utmärkelser med viss tyngd

Denna typ av material passar bättre i andra kanaler, som lokala nyhetsbrev eller på en avdelnings webbplats:

 • KTH-personer som deltar i media
 • nya interna chefer
 • omnämnanden av bidrag till kapitel i böcker
 • studentnyheter
 • årsrapporter
 • tips om kurser
 • nya professurer
Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2022-03-29