Till innehåll på sidan

Planen som tar KTH till nästa nivå

Två personer i ett zoom-fönster.
Sigbritt Karlsson och Kerstin Jacobsson i samtal om verksamhetsplanen för 2021.
Publicerad 2021-02-17

Framtidens utbildning och lärande, konkurrenskraften och om samarbete som ger energi.
Det är några av de saker som förs på tal när Sigbritt Karlsson, rektor, och Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, pratar om KTH:s strategiska utveckling för 2021.

Att välja några satsningar och prioriteringar som viktigast låter sig inte göras varken i verkligheten eller i ett 30 minuter långt zoom-samtal. Helheten är det avgörande för KTH:s utveckling liksom delaktigheten. Men med utgångspunkt i den 45-sidiga verksamhetsplanen diskuteras ändå några huvudspår.

– Vi ska ha en utbildning som kombinerar den digitala tekniken och vår tradition med fysiska campus - kombinationen är avgörande för vår konkurrenskraft och som ger ökad flexibilitet för studenterna - inte minst genom att ta tillvara det vi lärt oss av omställningen det gångna året, säger Sigbritt Karlsson.

När det gäller forskningen finns tydliga mål kring mångvetenskapliga miljöer, högre citeringsgrad och kontinuerliga kvalitetsmätningar i form av utvärderingar och uppföljning. RAE:n(Research Assessment Exercise) som ska genomföras under året ger ytterligare underlag för kvalitetsutveckling.

– Att stötta utbildning och forskning på bästa möjliga sätt är ju vår uppgift inom GVS. Planen är också att effektivisera det gemensamma verksamhetsstödet genom en rad olika processer med hög delaktighet och enhetlighet. Den ena handen ska veta vad den andra gör och organisationen ska bli mer tydlig när det gäller ansvar och roller, säger Kerstin Jacobsson.

Av verksamhetsplanen framgår också att KTH:s pelare - internationalisering, jämställdhet, hållbar utveckling och digitalisering alltjämt utgör grunden för och ska genomsyra KTH:s verksamhet. Enligt Sigbritt Karlsson är planen att med full kraft arbeta vidare med integreringen av dessa med full kraft inom forskning, utbildning och verksamhetsstöd.

KTH ska starta en framtidskommission och framtidens lärande står högt på agendan. Men hur mår KTH här och nu?

– KTH är välmående och har haft en positiv utveckling trots allt. Det gångna året har lärt oss nya sätt och vägar att samarbeta och hur bra vi står oss när det verkligen gäller. Krisledningen har fungerat väldigt bra och som helhet har vi tagit beslut i rätt tid. Trots läget har KTH utvecklats, säger Sigbritt Karlsson.

– Pandemiläget har ju skapat störningar och påverkat arbetsmiljön för oss alla. Att hantera situationen snabbt blev en av mina huvuduppgifter på GVS. Det har också blottlagt områden vi måste arbeta mer med - något som kan gagna oss på sikt, säger Kerstin Jacobsson.

Omorganisationen av skolorna som startade 2018 - är den klar nu?

– Detta måste få ta tid inte minst för de två nya skolorna, men organisationen har börjat sätta sig. Att bygga en gemensam kultur tar längre tid.

– Inom verksamhetsstödet har det också börjat sätta sig, men hur vi samarbetar på det mest effektiva sättet är en fråga att återkommande arbeta med.

Några ord på vägen inför resten av året?

– Som ingenjörer är många av oss trimmade i problemsökning vilket av naturliga skäl gör att fokus hamnar på problemen och ibland är det lätt att glömma allt som vi gör och som går mycket bra. Det är viktigt att komma ihåg, säger Sigbritt Karlsson.

– Ja precis, att vi blir mindre problemorienterade och mer utvecklingsorienterade. Det mesta fungerar mycket bra, men det hindrar ju inte att det kan bli ännu bättre. Bra samarbeten ger ju också energi, säger Kerstin Jacobsson, innan zoomfönstret stängs ner.

VP 2021

Verksamhetsplanen visar vad KTH ska fokusera på i sitt arbete under året. Den visar strategiska satsningar och prioriteringar samt vilka resurser som finns, i form av anslag, och hur de fördelas för att genomföra detta. Den årliga verksamhetsplanen  jackar i och utgår ifrån KTH:s utvecklingsplan för åren 2018-2023 som beskriver KTH:s riktning och mål på längre sikt.

Arbetet med verksamhetsplanen börjar på våren året innan och tas fram tillsammans av KTH:s ledning i dialog med KTH:s fem skolchefer som också har sina respektive verksamhetsplaner.I verksamhetsplanen står också vem eller vilka som är ansvariga för vilken satsning och när det är tänkt att vara färdig.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-02-17