Anders Forsgren
Anders Forsgren, professor på skolan för teknikvetenskap (SCI). Fotograf: Susanne Kronholm

"Rekryteringen är viktig för KTH:s framtid"

Publicerad 2019-03-22

Hallå där, Anders Forsgren, professor i optimeringslära och systemteori, som är föreslagen till dekanus för de kommande fyra åren.

Vad innebär uppdraget som dekanus för dig?

– Det är både hedrande och spännande att bli föreslagen som dekanus, som sådan är man ju den högst ansvariga för det kollegiala inflytandet. Det ligger i tidens anda att göra allt snabbt och effektivt. Men på ett universitet behöver man också ta sig tid att gå på djupet och ge utrymme för satsningar som inte ger omedelbar utdelning. Så fakultetsrådet behövs, som en motvikt till linjeorganisationen för att säkerställa att det kollegiala inflytandet är starkt. Men det handlar inte om att slåss mot linjeorganisationens ledning utan om att samverka.

Hur vill du använda inflytandet som dekanus, vilka frågor vill du driva?

– Rekryteringen med allt vad det innebär är viktig för KTH:s framtid. Allt från vilka vi rekryterar till arbetsmiljö och arbetsvillkor. Vi har fantastiskt duktiga medarbetare och lägger ett stort ansvar på de enskilda människorna. Vi behöver se över vilka villkor vi erbjuder, hur finansieringen ser ut, till exempel. Det är också viktigt att man tänker i ett KTH-perspektiv, skapar möjligheter och möten som ökar den positiva känslan och insikten om värdet av att man tillhör KTH.

Vad ser du som de främsta utmaningarna för KTH de närmaste åren?

– Att värna om den högkvalitativa grundforskningen är extremt viktigt. Idag vill man gärna se forskning som snabbt kan omsättas i tillämpningar. Vi är ju också konkurrensutsatta och även om vi är väl positionerade i dagsläget kan vi inte slå oss till ro. Det är viktigt att ständigt utveckla både forskning och utbildning. Samtidigt - kvalitetssäkring är viktig och nödvändig, men fokuseringen på ranking och mätning innebär också en risk att man fokuserar på fel saker samt dränker medarbetarna i enkäter och mätningar.

Vad kan du ta med dig, och ha nytta av som dekanus, från din egen erfarenhet som forskare?

– Tålmodighet. Att man behöver lyfta blicken och se vart man är på väg. Drivkraft och vilja att arbeta långsiktigt för att nå ett mål.
 

Text: Ursula Stigzelius

Anders Forsgren

Aktuell som: Föreslagen av valberedningen som KTH:s dekanus juli 2019 – juni 2023

Bakgrund på KTH: Civilingenjörsexamen 1985, disputerade 1990, lektor 1995 och professor 2003.

Erfarenhet som ledare på KTH:

  • Som vice skolchef på SCI 2009 – 2017 ansvarade Anders Forsgren för rekrytering och fakultetsfrågor som fakultetsutveckling, fakultetsförnyelse samt därtill hörande jämställdhetsfrågor.
  • Föreståndare för avdelningen för optimeringslära och systemteori på institutionen för matematik sedan 2009.

Familj: Fru och tre döttrar, 25, 23 och 21 år gamla. ”Min familj är väldigt viktig för mig”.

På fritiden: Min fru och jag träffades inom orienteringen och att vandra i naturen är fortfarande ett stort gemensamt intresse. Vi fjällvandrar gärna men tycker också mycket om naturen kring vårt fritidshus i Bohuslän.

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-03-22