Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Så ska resultaten från RAE 2021 utveckla KTH

Publicerad 2021-11-30

I augusti gästades KTH digitalt av inbjudna internationella experter, vars uppgift var att granska och utvärdera KTH:s forskning. Deras granskning och rekommendationer har samlats i tolv rapporter som tillsammans bildar ett viktigt underlag för utvecklingen av KTH:s forskning framöver. I KTH:s verksamhetsplan, som precis har fastställts, syns rekommendationerna som prioriterade aktiviteter.

KTH:s kvalitetsgranskning Research Assessment Exercise (RAE) har under 2021 involverat ett stort antal av lärosätets forskare. I våras sammanställde KTH:s forskningsverksamhet nio ämnesbaserade självvärderingar. Dessutom granskade tre tvärpaneler hur KTH arbetar med infrastruktur, impact och hållbarhet. Utifrån självvärderingarna, kompletterande underlag och personliga möten, har de 90 internationella experterna sammanfattat sina observationer och rekommendationer i tolv rapporter.

Porträtt av vicerektor Annika Stensson Trigell
Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning

Hallå där Annika Stensson Trigell, professor och vicerektor för forskning. Hur ska KTH ta tillvara på experternas utlåtanden?

Rapporterna ger oss värdefulla insikter i hur vi kan utveckla KTH:s forskning, både på kort och på lång sikt. Resultaten är av stort värde för KTH:s kvalitetsarbete och framtida konkurrenskraft.

Rektor tog förra veckan beslut om KTH:s verksamhetsplan för 2022. Kan du ge ett exempel som härstammar från RAE-resultaten?

Ett exempel är att respektive skolchef har fått i uppdrag att, i dialog med prefekter, analysera RAE-rapporterna, identifiera eventuella utvecklingsområden och utarbeta en handlingsplan för hur rekommen­dationerna kommer att tas om hand. I uppdraget ingår att identifiera åtgärder för institutionsövergripande liksom skolövergripande samarbeten, som kan bidra till att öka kvaliteten på KTH:s forskning.

Varför gör man utvärderingar av den här typen?

 Det är viktigt att ta fram strategier, utvärdera dem och analysera vad som går att förbättra och identifiera områden där KTH kan utvecklas. Det är samtidigt en möjlighet att belysa vad som fungerar bra.

Vad händer nu?

 Parallellt med att ta tillvara rekommendationerna utvärderar vi också själva RAE-processen som helhet. På så sätt fångar vi upp erfarenheterna från årets utvärdering, och kan rekommendera förändringar av KTH:s kvalitetssystem till nästa externa genomlysning, så att vi genomför det ännu bättre nästa gång.

Text: Louise Gustafsson

Så syns RAE 2021 i KTH:s verksamhetsplan för 2022

Läs alla expertrapporter (på engelska)

RAE-processen

2021:

  • April: Självvärderingar till projektgruppen
  • April/maj: Feedbackmöten med koordinatorer
  • Maj: Möte med ordförandena i expertpanelerna. Slutversion av självvärdering och övrig dokumentation skickas till experter
  • Jun: Webbinarium med expertpanelerna
  • 23-27 aug: Visit Week, experter besöker KTH digitalt
  • Okt: Deadline för expertutlåtanden
  • Okt: Revidering av rapporter
  • Dec: Presentation av rapporter och slutsatser på KTH:s styrelsemöte

2022:

  • Jan-feb: Slutrapportering och projektavslut.
Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-11-30