Till innehåll på sidan

Nyheter

 • Friskvård på arbetstid

  Publicerad 2019-06-11

  Du känner väl till att du som arbetar på KTH har rätt att utnyttja en arbetstimme i veckan till friskvård? Vad brukar du göra på din friskvårdstimme? Här delar några KTH-kollegor med sig av sina frisk...

  Läs artikeln
 • UKÄ knackar på hos KTH

  Magnus Johansson och Inger Wikström Öbrand utomhus på Brinellvägen 8 på KTH Campus.
  Magnus Johansson och Inger Wikström Öbrand samordnar arbetet med UKÄ:s granskning av KTH, den självvärdering som har lämnats in samt är kontakt mot myndigheten. Foto: Marianne Norén
  Publicerad 2019-06-11

  I höst får KTH besök av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som ska granska och ge synpunkter på hur väl vårt system för kvalitetssäkring av utbildningar fungerar. KTH behöver vara väl förberedd då för ...

  Läs artikeln
 • Förvaltningschef slår ledningsrekord

  Anders Lundgren går uppför en trappa.
  Foto: Håkan Lindgren
  Publicerad 2019-06-04

  I augusti 1994 stegade Anders Lundgren in på KTH. Snart 25 år senare lämnar han jobbet som förvaltningschef. – Jag och Knut Styffe har rekordet. Vi har suttit nästan lika länge i KTH:s ledning.

  Läs artikeln
 • Debattartikel: Minska klimatpåverkan från akademiskt resande genom myndighetsbeslut

  Publicerad 2019-06-04

  Wouter van der Wijngaart, professor på KTH skriver i sin debattartikel om tjänsteresor inom akademien och den klimatpåverkan som dessa resor medför.

  Läs artikeln
 • Nu tackar KTH:s meste prodekanus för sig

  Per Berglund framför byggnaden Albanova.
  Per Berglund, professor på Industriell bioteknologi (Fotograf: Håkan Lindgren)
  Publicerad 2019-05-28

  Han har varit prodekanus över tre mandatperioder, i snart 9 år, och hunnit arbeta med två olika rektorer och tre dekanus. Att Per Berglund stannat så länge på sin post beror på att han ville se result...

  Läs artikeln
 • Fyra år av förändring

  Katja Grillner framför Arkitekturhögskolan på KTH Campus.
  Katja Grillner är professor och prefekt på skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad (Fotograf: Håkan Lindgren)
  Publicerad 2019-05-28

  Spännande, utvecklande – och utmanande. Katja Grillner kan se tillbaka på fyra intensiva år som fakultetens dekanus. År av stora förändringar genomförda i rask takt – kanske väl rask ibland.

  Läs artikeln
 • Ny universitetsdirektör på KTH

  Kerstin Jacobsson framför sin nya arbetsplats.
  Kerstin Jacobsson ska leda utvecklingen av KTH:s förvaltning. (Foto: Håkan Lindgren)
  Publicerad 2019-05-24

  Den första september börjar Kerstin Jacobsson som universitetsdirektör. Med gedigen erfarenhet från universitet- och högskolesektorn ger hon sig nu i kast med KTH. - Det ska bli väldigt spännande a...

  Läs artikeln
 • Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet bildar universitetsalliansen Stockholm trio

  Vid ett bord sitter rektorerna för de tre lärosätena.
  Fotograf: Niklas Björling
  Publicerad 2019-05-23

  En universitetsallians av internationell modell ska etableras mellan Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet. Syftet är att stärka utvecklingen i Stockholmsregionen och synliggöra den in...

  Läs artikeln
 • Öppettider för SRF Kansli under Kristi Himmelsfärds dag och Nationaldagen 2019

  Publicerad 2019-05-22

  SRF Kansli är en av sex grupper inom Hållbarhet, fastigheter och service (SRF) som tillhör Gemensamt Verksamhetsstöd (GVS) på KTH.

  Läs artikeln
 • Begränsad service på Campus 22-23 maj

  Publicerad 2019-05-14

  Onsdagen den 22/5 från kl.10.30 samt hela torsdagen den 23/5 kommer Servicegruppen på KTH Campus att vara borta på konferens.

  Läs artikeln
 • Stockholms stads Pop-up återbrukscontainer kommer till KTH

  Kläder som hänger på en klädstång utomhus.
  Publicerad 2019-05-07

  Vårstädat? Rensar du hemma enligt KonMari-metoden? Passa på att återvinna det du inte längre har glädje av när Stockholms stads Pop-up återbrukscontainer kommer till KTH Campus.

  Läs artikeln
 • Ladda ner den nya powerpointmallen

  Publicerad 2019-04-26

  KTH:s powerpointmall utformad enligt den nya grafiska profilen finns nu för nedladdning på intranätet.

  Läs artikeln
 • Öppettider för SRF Kansli under påsken

  Publicerad 2019-04-12
  Läs artikeln
 • Glöm inte att hänvisa din telefon inför påskledigheten

  Publicerad 2019-04-10

  Snart är det dags för många att gå på påskledighet. För att kunna ge bästa möjliga service till personer som ringer direkt på din anknytning, är det viktigt att du kodar din telefon när du inte har mö...

  Läs artikeln
 • Val till fakultetsrådet, valresultat

  Publicerad 2019-04-10

  Valet till fakultetsrådet är nu genomfört. Av de röstberättigade deltog 35 procent i valet.

  Läs artikeln
 • Endast 1 av 4 professorer är kvinna

  Publicerad 2019-04-10

  ”Kvinnor utgör hälften av alla studenter, doktorander och lektorer på landets universitet och högskolor. Trots detta är tre av fyra professorer män.” Det är anslaget i stiftelsen Allbrights rapport so...

  Läs artikeln
 • Extern miljörevision på KTH 8-9 april

  Publicerad 2019-04-02

  Under april genomförs den årliga externa miljörevisionen på alla skolor, GVS och KTH centralt. Syftet med revisionen är att ge en bild av hur miljöledningssystemet är integrerat i verksamheten och hur...

  Läs artikeln
 • Hearing med fokus på kollegialt inflytande

  Kandidaterna i fakultetsrådsvalet sitter på en rad i Kollegiesalen.
  Hearingen med nominerade kandidater till fakultetsrådet ägde rum i Kollegiesalen på KTH Campus. Fotograf: Susanne Kronholm
  Publicerad 2019-04-01

  Hur mycket har fakultetsrådet egentligen att säga till om? Och hur ser prognosen för det kollegiala inflytandet ut? Det var den frågeställning som lyftes främst under en hearing inför valet till fakul...

  Läs artikeln
 • Så gör KTH staden mänskligare – ny artikelserie startar

  Illustration som visar två städer. En mörk och omänsklig stad till vänster och en ljus och mänsklig stad till höger.
  Illustration: Anders Westerberg
  Publicerad 2019-03-26

  Har du uppslag till artiklar om ”en mänskligare stad”, alltså sådant som kan göra livet i staden enklare och bättre för människorna? Planen är att under våren berätta om denna forskning, teknikutveckl...

  Läs artikeln
 • Inget ramavtal för taxitjänster – vad händer nu?

  Publicerad 2019-03-22

  Ramavtalet för taxitjänster har utgått och det är för närvarande avtalslöst.

  Läs artikeln