Campus och lokaler

KTH har fem campus samt flera arbetsplatser. KTH Campus, KTH Kista, KTH Flemingsberg, KTH Haninge och KTH Södertälje.

Passerkort

Ärenden som gäller passerkort, såsom byte av pinkod, ersättning av förlorat kort eller utlämning av nytt kort sker i KTH Entré.

För snabb hantering mejla ditt kortärende till: kortexp@kth.se

Hjälp för studenter med kortärenden.

Så kodar du telefonen inför semestern

För att underlätta för anställda, studenter och allmänheten koda gärna din anknytning inför semestern.

Så här gör du

Återvinning och avfall på KTH

KTH ska så långt det är möjligt minimera avfall i verksamheten.

Parkering

För att få parkera till personaltaxa krävs en personaldekal.

Dekalen hämtas vid respektive skola

KTH:s larmnummer vid kris: 7700 

(08-790 7700)

Akuta åtgärder vid kris
Kontaktuppgifter vid kris

Servicenummer: 9200

(08-790 9200)
Använd detta nummer när du ska anmäla ett fel.

Skapa en felanmälan

KTH Post

Skicka arbetsrelaterade brev och utskick internt, nationellt och internationellt.

Post, paket och gods

Gemensamma lokaler

Boka lokal, Av-teknik och hantverkshjälp

Bokningar och service kring våra lokaler

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp