Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Arbetstid och frånvaro

På KTH används egenrapporteringssystemet för hantering av all inrapporterad sjukfrånvaro, semester, föräldraledighet, VAB eller tjänstledighet.

Frånvaro- och sjukrapportering

Egenrapporteringssystemets funktioner

I egenrapporteringssystemet kan du se uttagna och kvarvarande semesterdagar, din lönespecifikation, ange hemadress samt vem som är din närmaste anhörig. Logga in och öppna fliken "Mina Sidor" för att hitta dessa. Du ansvarar själv för att uppdatera denna information vid eventuella förändringar.
När du har rapporterat din frånvaro går ärendet först till HR som granskar att rapporten är komplett innan det går till din närmaste chef för godkännande.

Egenrapporteringen

Manualer egenrapporteringssystemet

KTH Ledighet och frånvaro

Friskvårdstimme

Alla anställda, oavsett anställningens omfattning, har rätt att utnyttja en friskvårdstimme per vecka om arbetet så tillåter, under ordinarie arbetstid kl. 08-16.30. Timmen får inte delas upp eller ackumuleras över flera veckor utan måste tas ut sammanhållen. Tid för att ta sig till och från motionslokalen, ombyte och dusch ska räknas in i timmen. All användning av friskvårdstimmen ska ske i samråd med närmaste chef.

  KTH Friskvård 

Har du frågor kan du kontakta din HR-grupp

Övriga länkar

Förtroendearbetstid och arbetstid för övrig personal

Lokala kollektivavtal

Löneutbetalningar