Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Administrativt stöd under vinterledigheten

Verksamhetsstödets öppettider

Verksamhetsstödet är öppet under vinterledigheten men med längre svarstider och begränsad service.
Publicerad 2023-12-05

Under vinterledigheten har verksamhetsstödet begränsad service. Här hittar du Servicecenters öppettider och information om hur du når övriga enheter; ekonomi, HR, kommunikation och utbildningskansli.

Servicecenter/infrastruktur och service

Servicecenter  är ingången till stöd och support på EECS, hit kan du vända dig med dina frågor om exempelvis post, bud, catering, accesser, gäster eller lokaler. Vi guidar dig även rätt om du inte vet vart din fråga ska.

Summering

 • Begränsade öppettider i Servicecenter.
 • Inga rekryteringsannonser kommer att publiceras eller förlängas mellan 27 december och 7 januari. 
 • Nyhetsbrevet pEECS tar paus mellan 21 december och 11 januari.
 • Lärarstöd och doktorandstöd är öppet men med lägre bemanning och något längre svarstider.
 • Inköpsärenden hanteras som vanligt med något längre svarstider.
 • Gällande avtal fördelas inga nya ärenden ut till juristerna under ledigheten.

Servicecenters öppettider vecka 51 (18–22 december)

 • Borggården och Electrum: måndag–fredag, 18–22 december, 09.00–15.00.
 • Q: Måndag –torsdag, 18-21 december, 09:00-15.00. Fredag, 22 december, Stängt

Nås via service@eecs.kth.se  och på telefonnummer 08-790 4000.

Servicecenters öppettider vecka 52 (27–30 december)

Borggården, Q och Electrum: Stängt.

Frukt- och mjölkleveranser utgår denna vecka.

Nås via service@eecs.kth.se

Personal är på plats på huvudcampus och i Electrum med begränsad service och något längre handläggningstid. Frukt- och mjölkleveranser pausas till måndag 8 januari.

Servicecenters öppettider vecka 1 (2–5 januari)

 • Borggården och Electrum: onsdag och torsdag, 3 och 4 januari, 10.00-12.00.
 • Frukt- och mjölkleveranser utgår denna vecka.
 • Q: Stängt.

Nås via service@eecs.kth.se  och på telefonnummer 08-790 4000.

Personal är på plats på huvudcampus och i Electrum med begränsad service och något längre handläggningstid. Frukt- och mjölkleveranser pausas till måndag 8 januari.

Servicecenters öppettider vecka 2 (8–12 januari)

Servicecenter är öppet som vanligt.

Servicecenters öppettider och kontaktuppgifter

Övriga enheter

Du kan nå övriga enheter på respektive funktionsadress  men med längre svarstider än vanligt.

Ekonomi

EECS fakturahantering har öppet 18-22 december 09.00–15.00, och 27–29 december 09.00-15.00. Du når dem via invoice@eecs.kth.se

Kom ihåg att lägga till en ersättare om du själv inte kan hantera dina fakturor under kommande helger. Kontakta invoice@eecs.kth.se  om du inte har en ersättare. 

HR

HR-enheten är bemannad, dock med längre svarstid: hr-support@eecs.kth.se

Rekryteringsannonser har stängt mellan den 27 december och 7 januari. Öppet som vanligt från 8 januari 2024.

Inga annonser kommer att kunna publiceras eller förlängas dessa dagar. Vi ber därför er som har annonser som går ut under perioden att titta redan nu och så snart som möjligt begära förlängning och det samma gäller nya annonser – sista dag för publiceringsbegäran är onsdag 20 december.

Kommunikation

Nyhetsbrevet pEECS tar paus mellan 21 december och 11 januari.

Kommunikationsenheten är öppet under hela vinterledigheten men med lägre bemanning och längre svarstider: communication-support@eecs.kth.se 

Kommunikationsstöd

Utbildningskansli

Utbildningskansliet är öppet under hela vinterledigheten via education-support@eecs.kth.se  för lärarfrågor på grund och avancerad nivå och doctoral-education-support@eecs.kth.se  för frågor på forskarutbildningsnivå, men med lägre bemanning och något längre svarstider.

Forskarutbildningsstöd

Grundutbildningsstöd

Signatur från skolchef

Vi rekommenderar att få på plats de signaturer som behövs innan ledigheten. Om en signatur krävas inom mellandagarna så skicka ett mail till ledningsstod@eecs.kth.se  så ska signatur ordnas så fort som det är möjligt.

Låsta ytterdörrar

För att öka säkerheten och minska risken för obehöriga i KTH:s lokaler kommer KTH att låsa alla ytterdörrar på alla campus mellan 23 december och 1 januari. Den som har ett passerkort med giltig behörighet kommer att kunna gå in som vanligt.

Studieplatser under terminsuppehåll

Byggnader där studieplatserna är tillgängliga för studenter under terminsuppehåll vinter:

 • 43:03, Osquars Backe 2/Lindstedtsvägen 3, endast plan 4 i E-delen
 • 43:22, Teknikringen 14, datorsalar Fylke
 • KTH Biblioteket
 • Sektionslokaler
 • Nymble.

Inköp

Vanliga inköpsärenden hanteras som vanligt men kan ha något längre svarstider. Mellan 18 december och 8 januari påbörjas inga direktupphandlingar eller avrop med förnyad konkurrensutsättning. 

Inköp, upphandling och utlägg

Avtal

Under vinterledigheten fördelas inga nya ärenden ut till juristerna, funktionen som helhet (från administration till beslutsfattare) påverkas av semestrar och svarstider kan bli något längre än vanligt.

Avtal