Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AEM med skolchef Sonja Berlijn

Publicerad 2021-04-20

Se film från mötet samt läs svar på de HR-frågor som kom in. Nästa möte är 6 maj kl 9.

I sitt första möte för alla anställda (AEM) tog EECS nya skolchef Sonja Berlijn upp hur viktigt det är med hälsa, miljö och säkerhet, hon pratade också om EECS finansiering, vikten av att arbeta med impact och inte bara output och kom med nyheter från ledningen – bland annat en ny mötesstruktur. Sonja delade också med sig av skolans goda exempel från rektorsbesöket 29 mars. Mötet avslutades med en Q&A med inskickade frågor.

Till PowerPoint från AEM 15 april (pptx 2,8 MB)

Svar på frågor om sjukanmälan

Under mötet kom frågor kring sjukanmälan upp, vi har därför bett Maria Engman , vice enhetschef på HR att reda ut vad som gäller anställda och stipendiefinansierade medarbetare på EECS:

porträtt av Maria Engman
Maria Engman, vice enhetschef HR

Om du blir sjuk ska du anmäla det till din arbetsplats samma dag. Anmälan görs till närmaste chef. Vid sjukfrånvaro upp till 7 dagar ska du rapportera din frånvaro i egenrapporteringssystemet (HR+) när du är tillbaka på arbetet.

Vid längre sjukfrånvaro som kräver läkarintyg ska du snarast möjligt rapportera detta i egenrapporteringssystemet (HR+). Du anger samma frånvaroperiod som enligt läkarintyget. Du skickar en kopia på ditt läkarintyg till din HR-kontaktperson eller till hr-support@eecs.kth.se  alternativt lämnar/skickar du in en kopia med post till: HR EECS, Malvinas väg 10. Se mer information på KTH:s intranät Om du blir sjuk .

Du som stipendiefinansierad postdoktor kan läsa om vad som gäller för stipendiefinansierad postdoktor vid sjukdom, föräldraledighet, semester, pension och friskvård på denna sida Stipendiefinansierad postdoktor . Och på den här länken som tar upp frågor så står det tydligt att en stipendiat inte är anställd och därför inte får sjukledigt, semester eller föräldraledighet Frågor och svar .

Har du fler frågor?

För att se vilken HR kontaktperson din avdelning har gå till EECS interna sidor och välj avdelning i menyn .

För generella HR-relaterade frågor vänligen kontakta hr-support@eecs.kth.se

Frågor till vår nya skolchef kan ställas via detta formulär . Sonja Berlijn besvarar dig under nästa möte för alla anställda.

Save the date – nästa möte för alla anställda är torsdag 6 maj kl 9. Välkomna!