Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Summering av All employee meeting (AEM) 

29 september 

Skolchef Sonja Berlijn
Publicerad 2022-10-04

Missade du AEM den 29 september? Ingen fara, här kommer summeringen och presentationen. Skolchef Sonja Berlijn informerade bland annat om de pågående psykosociala ronderna, utvecklingsplanen för Kista och höstterminens antagningsstatistik.  

Mötet sändes från hybridmötesrummet Ingrid Melinder på campus med kollegor både på plats och via Zoom. Från klockan 8 serverades frukostfrallor för de som var sugna. 

Här kan du läsa en sammanfattning av mötets punkter. För mer djupgående information kan du ladda ner presentationen.

Psykosociala skyddsronder 

Under hösten pågår skolans psykosociala skyddsronder som du och din enhet eller avdelning ska ha blivit kallade till. Under AEM berättade Sonja om vad en organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) är, och hur det är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Hon gick också igenom hur de psykosociala skyddsronderna går till.  

Utvecklingsplanen för KTH Kista 

Därefter gick Sonja in på utvecklingsprojektet för campus Kista och vad som händer där. Bland annat har det nya centrat Stockholm Senseable Lab slagit upp portarna och snart följer Semiconductor Research Centre.  

Vidare kommer KTH Bibliotekets fysiska bibliotek i Kista i början av nästa år flyttas in till Campus Valhallavägen.  

Utvecklingsplanen för KTH Kista

EECS antagningsstatistik  

Sonja gick igenom skolans antagningsstatistik. Till exempel har vi antagit 1581 studenter, varav 322 är betalande. Du kan se mer statistik i presentationen.  

Antagningsstatistik

Nyheter från institutionerna  

Skolans institutioner hade inför mötet skickat in sina nyheter som Sonja gick igenom. Du kan se deras höjdpunkter i presentationen.  

Välj rätt attestant 

Sonja tog upp att det är viktigt att du väljer rätt attestant när du gör en reseräkning och utläggsrapport. Flera deltagare kommenterade i chatten att det är svårt att välja rätt, då Sonja kommer upp som förstahandsval. Tf. Ekonomichef Anette Arling kommenterade att det pågår ett arbete för att förbättra systemet.  

Resa som anställd

Information från IT: funktionsadresser  

Det pågår ett IT-projekt att rensa upp gamla funktionsadresser. Skolan har 8994 unika funktionsadresser. Av 8994 adresser har 8354 adresser fått noll post under första halvan av 2022. Du kan läsa om projektets nästa steg i presentationen.  

Ny programansvarig 

Sonja uppmärksammade att forskarutbildningsprogrammet Informations- och kommunikationsteknik fått en ny programansvarig; Masoumeh Ebrahimi – stort grattis! 

Energipriser och hyreskostnader 

Energipriserna och elpriserna förväntas bli höga i vinter och EECS och KTH utreder just nu konsekvenserna av det. Bland annat har AH (Akademiska hus) aviserat en betydande hyreshöjning till KTH på cirka 19 procent (80 MSEK). Du kan läsa mer i presentationen om vad vi på EECS gör för att hantera detta.  

Nästa AEM 27 oktober 

Vi kommer då att vara i VIC-studion  på KTH campus. Därifrån kommer Sonja sända live och från klockan 8:00 bjuds det på frukostmacka. Du väljer mellan att delta på plats eller digitalt.  

AEM 27 oktober

Bidra till agendan! 

Kontakta communication-support@eecs.kth.se  om du har förslag på innehåll till kommande personalmöten. Vill du skicka in anonyma frågor använd det här formuläret