Till innehåll på sidan

Ditt stöd när kursen ska inkludera hållbarhet

Plastskräp i vattendrag.
Foto: Sarina S. från Pixabay
Publicerad 2020-04-28

Hur får man till hållbar utveckling i kursprogrammen? ”Lärande för hållbar utveckling” är en kurs som ska ge lärare verktyg att utifrån sitt eget ämnesområde integrera idéer och frågeställningar kring hållbar utveckling. ”Du behöver inte uppfinna hjulet, det finns stöd!”, säger kursansvariga Monika Olsson.

Varför ska man gå kursen?

– Framför allt för att få tips och idéer krig hur man kan integrera hållbar utveckling (HU) i sitt kärnämne. Många ser HU som lika med förnyelsebara energikällor eller livscykelanalyser men det handlar om ett större synsätt och att få med inslag av sociala aspekter som etik och samhällsansvar. En annan anledning att gå kursen är att deltagarna bygger ett nätverk med andra lärare kring dessa frågor och hjälper varandra med idéer. Och så ser man hur mycket som redan görs bland KTH:s lärare.

Vad är responsen från lärarna som gått kursen?

– Mycket positiv – många pratar om en ”eye opener” och att man lärt sig hur komplext HU är och att man nu fått idéer till hur man kan integrera det i sitt ämne.

Kan du se någon attitydförändring över tid i viljan att integrera hållbar utveckling i utbildningen?

– Ja, det är betydligt fler idag som är positiva. De flesta förstår nyttan av att koppla sitt kärnämne till HU och hur viktigt det är för den blivande ingenjören. De lärare som deltar har numera oftast också en tydligare förståelse för frågor kopplade till HU.

Hur är kursen upplagd?

– Kursen är uppdelad i en del som tar upp teorier kring HU och hur det kan kopplas till deltagarnas ämne – här tas grunderna upp och beroende på förkunskaperna hos deltagarna kan man gå olika djupt. Den andra delen består av pedagogiska idéer och exempel kring lärande. Det finns också ett moment med goda exempel från KTH där exempelvis lärare som gått kursen eller på annat sätt jobbat med HU-frågor berättar om sina erfarenheter.

Kontakt

Text: Anna Gullers