Till innehåll på sidan

Han vill ge forskarutbildningen den uppmärksamhet den förtjänar

Mats Magnusson, ny FA på ITM, vill ge forskarstuderande bästa möjliga utbildning, så att de får en gedigen grund för framtida arbetsuppgifter.
Publicerad 2020-09-02

Vem är han, ITM's nya Forskarutbildningsansvarige? Vi passade på att ställa några frågor till Mats Magnusson, som tillträdde på posten den 1 september.

Hej Mats, ny Forskarutbildningsansvarig (FA) på ITM, vad är din roll på KTH och vad har du gjort tidigare? 

Jag är i grund och botten civilingenjör i industriell ekonomi från Chalmers, där jag också doktorerat i Innovationsteknik. Men jag har också läst hel del språk och lingvistik.

Sedan 2010 är jag på KTH som professor i Produktinnovationsteknik på Maskinkonstruktion. Här forskar och undervisar jag mest, i innovationsledning. Jag är också ansvarig för doktorsprogrammet i Maskinkonstruktion och håller även i vår obligatoriska introduktionskurs för doktorander.

Varför har du tackat ja till rollen som Forskarutbildningsansvarig?

Den främsta orsaken är att jag tycker att utbildning är vår viktigaste uppgift. I synnerhet avancerad utbildning på Masters- och forskarnivå. Att doktorera innebär ett långt och omfattande personligt åtagande från högt kvalificerade personer. Det är därför extra viktigt från högskolans sida att vi också erbjuder bästa möjliga stöd och vägledning. Att bidra till det blir väldigt roligt och motiverande.

Vad är du bra på, tycker du?

Jag har en relativt lång erfarenhet från att vara handledare och tror att jag kommer kunna dra nytta av det i arbetet som FA. Jag tror mig också vara en anständig kommunikatör, så jag vill informera, inspirera och motivera doktorsprogramansvariga och handledare så att vi tillsammans förbättrar vår forskarutbildning.

Vad gör man som FA?

I mina ögon är FA:s uppgift att se till att våra forskarstuderande får bästa möjliga utbildning, så att de får en gedigen grund för framtida arbetsuppgifter i akademin eller industrin. Rent praktiskt innebär detta att bistå våra handledare med rätt stöd och se till att vi lever upp till de krav som finns på kvalitet och effektivitet.

Finns det något du redan nu vet att du vill förändra eller ta tag i?

Vår forskarutbildning fungerar redan i de flesta avseenden väldigt bra, inte minst tack vare vår avgående FA, Malin Selleby. Men jag tror de flesta handledare och doktorander delar min uppfattning att det finns en stor förbättringspotential vad gäller de olika stödsystem vi använder, som exempelvis e-ISP. Det finns en pågående rörelse mot att forskarutbildningen ska hanteras på samma sätt som grundutbildningen. Även om jag definitivt delar uppfattningen att vi kan bli effektivare med tydligare rutiner för kurser och administration, så är det också viktigt att vi även fortsättningsvis anpassar forskarstudierna individuellt. Ibland blir skalfördelarna inte så stora eftersom många doktorsprogram på ITM-skolan är ganska små. En annan viktig fråga är givetvis finansiering, där jag efterlyser ökad transparens och tydlighet.

Vad ser du som den största utmaningen för en FA på ITM?

Att se till att forskarutbildningen får den uppmärksamhet och prioritet den förtjänar. Vad vi ibland tenderar att glömma är att forskarutbildning faktiskt utgör en stor del av forskningen och således också har en stor direkt påverkan på kvalitet och produktivitet i forskningen.

Hur känner du inför allt distansarbete - funkar det bra för dig eller kommer vi se dig mycket på arbetsplatsen i höst?

Det har fungerat ganska bra. Jag har nog inte drabbats så hårt hittills då all min undervisning ligger på höstterminen. Men jag tycker inte att Zoommöten är speciellt dynamiska, så jag ser fram emot att så snart som möjligt återgå till mer normala arbetsformer. Jag kommer att vara på plats ganska mycket under hösten då jag håller i föreläsningar och kurser som vi valt att genomföra på campus.