Till innehåll på sidan

HR vässar sig med VR

Anna Blendow i soffa med VR-glasögon
Anna Blendow, HR-ansvarig på ITM och medlem i pilotprojektet, testar sitt nya arbetsredskap.
Publicerad 2020-09-23

Nu ska KTH:s HR-avdelningar vässa sig med hjälp av Virtual Reality. Genom ”gamification” ska forskare från Indek tillsammans med HR-personalen göra chefsutveckling och rekrytering av medarbetare träffsäkrare.

Fotbollsspelare tränar konstant på olika spelsituationer för att ha en beredskap för olika scenarion och därmed bli bättre på planen. I arbetslivet, däremot, ställs vi inför kritiska situationer som vi ofta är oförberedda på.

Britta Nordin Forsberg, tittar på VR i sin forskning.

– Egentligen borde vi arbeta mycket mer med att träna på att möta knepiga situationer, speciellt sådana om kan ha stor inverkan på både organisationen och individer, säger Britta Nordin Forsberg, forskare på Indek.

Hon leder ett forskningsprojekt, där representanter från olika delar av KTH och olika yrkesgrupper medverkar i en pilot för att vässa HR-arbete. Initialt har deltagarna fått varsitt headset för Virtual Reality som är laddad med olika situation som de ska utforska. Användaren försätts i sociala situationer som är typiska på arbetsplatsen och interagerar med andra - som i ett dataspel.

– Det kan tex vara ett möte där det förutom de sakliga frågorna kan finnas utmaningar med till exempel maktspel eller diskriminering och hur man kan vända det så att man själv för inflytande och skapar ett inkluderande klimat, exemplifierar Britta.

Innehållet i VR-upplevelsen är baserat på teorier om organisation, ledarskap och HR som gjorts om till scener och scenarier för försökspersonerna.

Vissa känsliga saker kan man vilja träna på i avskildhet och även undersöka ur olika perspektiv utan att behöva bli betraktad av en grupp kursdeltagare. Att riskfritt prova andra angreppsätt än det som är ens ryggmärgsreflex är utvecklande, menar Britta som understryker hur berikande och nyttigt det är att ibland prova på att vara i ”någon annans skor”.

– Det här är ett lekfullt och engagerande sätt att träna på hur man vill hantera olika situationer och få möjlighet till perspektivbyten – det är viktigare än vad som är rätt eller fel.

Förutom att träna på sociala situationer på arbetsplatser fungerar VR-träning också bra när man ska anställa medarbetare. I den processen kan man jobba med olika intervjusituationer, on-boarding och introduktion. 

– Att öka precisionen i rekrytering har att stort värde både för KTH som organisation och för kandidaterna själva, naturligtvis.

Anna Blendow är HR-ansvarig på ITM-skolan och en av de som ingår i piloten och ser fram emot vad det kan ge.

– Inom HR jobbar vi mycket med att tillsammans med chefer hantera knepiga situationer; det kan handla om konflikthantering, svåra samtal, komplexa rehabiliteringar etc. Där ser jag att VR kan användas för att utbilda både HR-medarbetare och chefer.

– Men vi kan också träna på bemötande, hur vi är mot varandra i arbetsgruppen, hur vi kan hantera exempelvis härskartekniker eller hur vi bör agera när vi ser att någon uppför sig illa mot en kollega.

KTH:s HR-chef Annica Fröberg, är den som tagit initiativ till piloten efter att ha läst om Britta Nordin Forsbergs rekrytering med hjälp av VR-teknik.

– Det är fantastiskt roligt att föra in nytänkande på det här området. Man kan träna på uppförandekoder, genomföra interaktiva medarbetarundersökningar, öva på lönesamtal –möjligheterna är verkligen många. Det här projektet handlar också om att som tekniskt universitet ligga i framkant av digitaliseringen. Och det här är bara början.

Text: Anna Gullers

Läs mer:

Maktspel styr vem som får toppjobb