ITM övergår till distansarbete till följd av Coronaviruset

Publicerad 2020-03-17

KTH:s riktlinjer angående coronaviruset  har uppdaterats i ljuset av de nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Nya, mer restriktiva åtgärder krävs nu för att hantera spridningen av Coronaviruset inom Stockholmsregionen.

Tills vidare ska du arbeta hemifrån om möjligt. Om du har uppgifter som du bedömer behöver utföras på KTH, såsom nödvändigt laborativt arbete, bör du kontakta din prefekt/närmaste chef.

Vi vill understryka följande:

  • Vi förutsätter att anställda följer uppdateringar på KTH webben: kth.se/corona
  • All undervisning skall genomföras på distans. Kontakta studierektor vid din institution om du behöver ytterligare vägledning när det gäller detta.
  • Alla fysiska möten måste förflyttas till digitala plattformar.
  • KTH stänger ner campus för studenter

Det är för tillfället inte känt hur länge dessa åtgärder kommer att behövas. Vi betonar att våra sedvanliga aktiviteter, så långt det är möjligt, ska fortsätta, om än i en annan form än vi är vana vid.

Användbar information gällande användandet av e-lärandeverktyg Hittar du här

Användbar information om att arbeta på distans: Arbeta på distans

Den nuvarande situationen är uppenbart ny i sitt slag. Vi uppskattar det samarbete som alla deltar i på ITM så att vår undervisnings- och forskningsverksamhet kan fortgå så effektivt som möjligt till dess att normal verksamhet har återupptagits. Vi kommer att uppdatera denna information kontinuerligt baserat på myndigheternas rekommendationer.

ITM ledningsgrupp