ITM:s ledningsblogg med Christina Carlsson

Publicerad 2019-12-04

Hållbarhetschef Kristina Von Oelreichs mail landar lämpligt nog i min brevlådaunder den globala klimatveckan. Rektor vill minska koldioxidutsläppen från KTH:s resor, och det rejält. Med tanke på att hela KTH:s verksamhet handlar om att få fram studenter, teknik, tjänster och produkter som alla ska leder till ett hållbarare samhälle, eller som vi säger: en ljusare framtid, är det inte så märkligt att vi måste börja leva som vi lär. 

Jag läser handlingsplanen som är i 17 punkter och inser - glatt överraskad - att ITM redan har elsparkcyklar, lånekort på SL, nyanställda informeras om ambitionerna i introduktionen på skolan. Dessutom har vi redan tagit fram förslag på att tågresor kan göras i första klass om man arbetar på tåget, att arbetstiden här ska räknas som arbetstid och att dyrare alternativ får väljas om det leder till rejält minskad miljöpåverkan. 

Vi på ITM kan behöva försprånget, för handlingsplanen riktar nu strålkastarljuset på skolorna.Skolornas utsläpp ska mätas och varje skola ska få beting som beskriver hur mycket de behöver minska sina utsläpp från resor för att nå KTH:s hållbarhetsmål. Och allas resultat ska redovisas på intranätet. 

Som ni redan vet har rektor (V-2018-0956) beslutat att inrätta en klimatpott i syfte att minska KTHs koldioxidutsläpp. Konsekvensen för ITM är att vi från våra anslagsmedel avsätter 372 800 kronor för år 2020 till klimatpotten.  

Men det måste också vara enkelt att välja hållbara alternativ. Och nu ska det bli lättare att välja tåg, lättare att välja digitala mötesformer, även vid disputationstillfällen. Det handlar också om att resa till jobbet på ett hållbart sätt. Den som tar elbil eller cykel till KTH går enligt rektors handlingsplan snart en ljusare framtid till mötes. 

Hälsningar Christina