Lunch n’ learn – seminarieserie för den digitala läraren

Syntolkning: Publik och föreläsning samt bild på smörgåsar
Publicerad 2019-05-02

Lärare av idag förväntas använda både fysiska och digitala miljöer i sin undervisning. Det finns gott om effektiva verktyg, och många lärare är nyfikna och vill utveckla sina digitala kunskaper. Med konceptet Lunch n’ learn delar E-lärande med sig av inspiration och ökad kunskap om digitalt lärande.

– Det som är bra är att alla kan lära sig något nytt, över sin lunchsmörgås, säger Catarina Asplund, som sköter administrationen bakom seminarieserien. Vi täcker in ett brett område som många KTH-lärare kan ha nytta av.

Tanken är att tidspressade lärare och andra anställda på KTH ska avsätta så lite tid som möjligt för att lära sig något nytt om digitala lärmiljöer. Genom inspiration och goda exempel från andra lärare hoppas man att tröskeln till att känna sig bekväm och mer säker med digitala verktyg ska bli lägre.

– Som lärare behöver du jobba digitalt på ett eller annat sätt, menar Alex Alexandersson, som marknadsför seminarierna. Du stöter troligtvis på många olika system som du behöver sätta dig in i eller som du är nyfiken på att arbeta med.

– Med Lunch n’ learn vill vi erbjuda ett axplock av det som vi på E-lärande kan stötta våra lärare med.

Alex Alexandersson, Tove Kjellberg och Catarina Asplund vid E-lärande.

E-lärandes uppdrag är att utreda och utvärdera den digitala lärandemiljön samt utbilda och handleda KTH:s lärare. Stefan Stenbom, objektsägare för E-lärande, kläckte 2017 idén om konceptet. Under tre terminer har seminarieserien rullat med ett tiotal olika teman. Idag arbetar ett team bestående av bland annat Alex Alexandersson, Tove Kjellberg och Catarina Asplund med allt som rör arrangemangen, och alla bidrar med sin kompetens.

– Vi har varit noga med att ständigt utveckla ämnen och presentationer i dialog med föreläsare och utifrån feedback från åhörare, säger Tove Kjellberg vars roll är att fylla serien med intressant innehåll. Det är ofta de enkla exemplen med tips och idéer från andra lärare som är mest uppskattade. Och träffarna brukar vara fyllda av frågor och diskussioner som är av både pedagogisk och teknisk art.

Enstaka seminarier är på en djupare nivå så att även stammisarna, som är kunniga i den digitala världen, får ett tillfälle att fördjupa sina digitala kunskaper med Lunch n’ learn. För andra kan det vara ett första steg, en inspirerande stund som sänker trösklarna till att faktiskt testa något nytt, tror arrangörerna.

Genom att löpande utvärdera arbetet har teamet lyckats ge presentationer som har varit relevanta för många, oavsett förkunskaper. Åhörarna har främst varit lärare och administratörer på KTH, men även doktorander och någon enstaka student har dykt upp. Men ryktet om Lunch n’ learn har spridit sig och åhörare från andra lärosäten har anslutit sig, något som är möjligt tack vare att seminarierna streamas.

– Visst kräver det tid och resurser, men vi vill vara så öppna som möjligt och eftersom vi jobbar med e-lärande är det viktigt för oss att leva som vi lär, säger Alex Alexandersson.

Text: Ulrika Georgsson

Fakta

Målgrupp: Främst lärare men även andra anställda på KTH
Startade: I maj 2018
Antal genomförda seminarier: 8 st
Antal åhörare: 40-60/per tillfälle (online-åhörare exkluderade)
Arrangör: Lunch n’ learn är en del av ”Förvaltningsobjekt e-lärande”, en gemensam aktivitet mellan enheten för digitalt lärande och KTH:s IT-avdelning. Förvaltningsobjektets uppdrag är att förvalta och vidareutveckla den digitala lärandemiljön för KTH. E-lärande erbjuder bland annat även handledning en-till-en som lärare kan boka upp.

Läs mer om Förvaltningsobjekt e-lärande här