Till innehåll på sidan

”Nära ögat” är också ett tillbud att lära sig av

Brandsläckare mot turkos bakgrund.
Foto: Piotr Chrobot på Unsplash.
Publicerad 2020-04-15

Annica Hofberg är ett av de tre huvudskyddsombud på ITM som nyligen utsågs av de lokala fackföreningarna.

Vad gör ett skyddsombud?

– Ett skyddsombud fungerar som en representant för de anställda i arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats. Skyddsombudets uppgift är att arbeta för en bra arbetsmiljö, såväl fysisk som psykosocial. Vi bevakar att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet och se till att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen med ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Annica Hofberg, huvudskyddsombud på ITM-skolan.

– Vid större arbetsplatser kan flera skyddsombud finnas. Huvudskyddsombudet ansvarar för att samordna skyddsombudens verksamhet.

Med vilka ärenden kan medarbetarna höra av sig till dig?

– Oftast är det medarbetarna närmast verksamheten som först ser vad som kan utgöra en risk och vad som kan behöva förändras. Även tillbudsanmälningar är viktiga och vi borde få in många fler sådana. Det är viktigt att vi får veta även att någonting höll på att hända, även om det inte gjorde det den här gången. Då kan vi lättare förebygga olyckshändelser.

 – Eftersom vi har tystnadsplikt kan medarbetarna alltid fråga oss om ifall det de undrar över är en fråga som ligger inom vårt område.

Hur kommer det sig att du tagit dig an den här rollen?​

– Eftersom vi på Vetenskapens Hus tar emot skolklasser som får prova på avancerade laborationer i en högskolemiljö där de handleds av studenter är det viktigt att vi hela tiden gör riskanalyser. Det var i samband med det arbetet jag fick kontakt med ett skyddsombud. Jag upptäckte att det finns många användbara handledningar, instruktioner och kurser för skyddsombud som jag även har nytta av i mitt ordinarie arbete. Under de senaste fem åren har jag varit skyddsombud och nu i vår blev jag huvudskyddsombud.

Hur mycket tid lägger du på skyddsombudsfrågor?

– Det brukar totalt bli två dagar per år med skyddsrond, möten och fortbildningar. Om något händer kan det ta några timmar just då. Som huvudskyddsombud kan det bli mer tid eftersom jag kommer att kommunicera med alla skyddsombud på ITM.

Hur går det för dig att arbeta hemma i dessa tider?

– Mitt vanliga arbete på Vetenskapens Hus fungerar bra via zoom, mail och telefonsamtal. Däremot har det inte varit så mycket att göra som skyddsombud.

Kontakta skyddsombud på ITM-skolan

Text: Anna Gullers