Till innehåll på sidan

Nya rutiner för forskningsansökningar från 1 september

Publicerad 2020-08-25

KTH lägger om de administrativa rutinerna för avtalshantering vilket innebär att forsknings- och samverkansavtal kommer att hanteras med stöd av skolans avtalskoordinatorer, tillika ITM:s verksamhetscontrollers (VhC).

VhC:s roll är att vara specialist på avtalshantering samt vara insatt i vad som krävs för olika typer av avtal gällande hantering och information samt vem som ska signera.

Tanken är att vi ska få en snabbare process där nödvändigt underlag samlas in nära dig som forskare samt att underlätta för dig att få svar på frågor om avtalshantering och forskningssamverkan.

När du som forskare beviljas forskningsfinansiering eller har en idé om ett samarbete, stämmer du av med institutionens VhC om vad som gäller för ditt bidrag/samarbete angående juridisk granskning, beredning, signering m.m. När all information och nödvändiga dokument är inhämtade kopplar VhC in handläggare och affärsjurister på Research Support Office (RSO).

VhC är placerad verksamhetsnära, vilket underlättar för att vi ska kunna ha en snabb dialog med dig som forskare och för att anpassa avtalshanteringen utifrån skolans rutiner. VhC agerar som en länk mellan avdelningen för forskningsstöd (RSO) vid initiering av ärenden som kräver juridisk granskning/förhandling som ska beredas centrals på KTH.

Vi har tagit fram en webbsida med information om vad som gäller fr o m den 1 september. Vi hoppas att du tillsammans med din VhC snabbt kommer igång med KTH:s nya arbetssätt.

Alla nya rutiner för forskningsansökning- och avtalshantering på ITM

Text: Christina Carlsson