Ombyggnation på Maskin i sommar

Publicerad 2019-06-17

Under sommaren pågår två större ombyggnationer av utbildningsmiljöer på KTH, varav en är på Maskin.

Byggnad 43.37 Maskin

ITM-skolan kan bli berörd. Dock är detta ett separat undervisningshus. Vi bygger om Övningssalar och Datorsalar på plan 3 och 4 i bygganden. Ett samråd har föregåtts för programskrivning. Under projekteringsfasen har konsulter styrts av GVS/SRF. Efter ombyggnaden är alla utrymmen i denna byggnad renoverade.

Ombyggnaden pågår och är bokad från vecka 21 till 32. 

Byggnad 43.3 Huvudbyggnaden

EECS och SCI skolan kan bli berörda. Vi bygger i samarbete med Akademiska hus ett antal provrum i byggnadens E - del ; Hörsal, Övningssal, Datorsal, Läsesal, Grupprum och Studiemiljöer.

De kommer att stå klara i senare delen av oktober. Projektet har föregåtts av programarbete med workshops 2018 och projektering under våren 2019.

Därefter görs en utvärdering med de referensgrupper som varit delaktiga. Denna renovering i byggnadsminnesmärkt fastighet beräknas pågå i ca 3 -4 års tid i etapper.

Provrumsetappen pågår from. V 24 tom. V42. (vissa delar tas även under vintermånaderna)