Till innehåll på sidan

Säkerhet på KTH en balansakt

Säkerhetschef Elias Tapper: ”Det finns mycket att ta tag i”

Kollage från labb, larmnummer, hjärtstartare, IT-hacker, studenter i bibliotek och publikationer
Publicerad 2023-02-22

En sprängning i KTH:s entré i Kista, rutiner för att skydda våra forskningsresultat från stöld, inbrott och säkerhetsanalyser – Elias Tappers år på KTH har varit minst sagt varierat. Men arbetet med att få upp säkerheten på KTH kommer ta sin tid, menar den avgående säkerhetschefen.

Kanske handlar det om ett tillspetsat världsläge och tuffare samhällsklimat. Spionballonger, hackerattacker, Natomedlemskap och krig i vårt närområde. Att säkerhetsfrågor väcker engagemang och intresse har Elias Tapper, tillförordnad säkerhetschef, noterat under sitt år på KTH. Vid det här laget har han träffat samtliga skolledningar och han är glad över engagemanget och förståelsen för de frågor han brinner för. Snart är det vaktavlösning på posten, en ordinarie säkerhetschef på ingång och som inte bara ska ta över, utan även växla upp, det jobb Elias har påbörjat.

Vi har mycket att ta tag i när det gäller säkerhetsarbetet på KTH och det finns mycket förbättringspotential. Vi måste ta frågorna på största allvar. Hot pratar vi inte om så ofta på KTH, och delvis är det är ju som det ska vara: det är mitt jobb att hantera säkerhetsfrågorna så att andra kan fokusera på utbildning och forskning. Men vi får inte vara naiva utan vara medvetna om att hoten finns. På KTH har vi teknik i framkant och det finns aktörer som vill komma åt vår kunskap och forskning. Vi ligger i teknikutvecklingens framkant och det drar till sig intresse, framförallt positivt sådant, men även från sådana som kanske inte vill oss väl, säger Tapper.

Säkerhetsområden hänger ihop

Han är rutinerad i säkerhetsbranschen med ett förflutet från Försvarshögskolan, Fortify, RISE, den militära säkerhetstjänsten och FRA (Försvarets radioanstalt). Det är mycket som har hamnat på Elias Tappers bord på KTH: labbsäkerhet, strålsäkerhet, fysisk säkerhet, säkerhetskultur, resesäkerhet, säkerhetsanalyser, personsäkerhet och informationssäkerhet. Det är ämnen som spänner över många vitt skilda områden men som ofta kan visa sig hänga ihop.

Porträtt av Elias Tapper
Elias Tapper, t.f. säkerhetschef

KTH:s kanske största utmaning från en säkerhetschefs perspektiv är akademins öppenhet kontra forskningens sårbarhet. Det är en delikat balansgång, förklarar Elias Tapper: å ena sidan ska forskningen vara fri och man kunna källgranska och kontrollera den, å andra sidan måste det finnas säkerhet och rutiner så att inte resultaten hamnar i fel händer.

Säkerheten får aldrig sätta käppar i hjulet för forskningen. Mycket av mitt arbete handlar om att skydda forskningen så att rätt namn står på den. Vi vill inte att någon stjäl och patenterar det en forskare kanske vigt en karriär och hela sitt arbetsliv till.

Utmaningar i en föränderlig värld

I media har det diskuterats om att studenter och forskare från andra länder är en säkerhetsrisk. Elias Tapper berättar att Säkerhetspolisen särskilt omnämner tre länder som bedriver olaglig underrättelseverksamhet i Sverige (Kina, Iran och Ryssland). Vissa lärosäten har valt att vidta åtgärder mot detta, och här behöver även KTH hantera utmaningen.

Jag tycker inte att det är rätt att peka ut enskilda länder och framför allt inte enskilda individer, men vi ska vara medvetna om att det är problematiskt och utmanande i vissa fall. Och framför allt är viktigt att vi följer myndigheternas rekommendationer, vilket vi gör.

Tryggheten i våra arbets-och studiemiljöer är också viktig. När entrén till KTH:s lokaler i Kista sprängdes nyligen prövades rutinerna.

Sprängningen utlöste vårt inbrottslarm. Våra väktare var snabbt på plats och mötte upp polisen. Kort därpå var säkerhetsgruppens personal på plats. Tillsammans med personal från EECS-skolan och Akademiska Hus gjordes en plan för det fortsatta arbetet och Rektor och Universitetsdirektören informerades. EECS-skolans krisorganisation agerade här föredömligt.

Väktare patrullerar alla KTH:s lokaler för att skapa trygghet och ingripa om de måste.

Det är en balansgång här också – å ena sidan vill KTH vara så öppet det bara går, å andra sidan måste vi kunna ha kontroll på vilka som kommer in i våra lokaler.

Vi har ett problem med stölder och skadegörelse, och det är något vi arbetar hårt med att få bukt på.

Ny säkerhetschef på ingång

Elias Tapper har också varit med och rekryterat KTH:s nya säkerhetschef som börjar i april. Dagens säkerhetsgrupp ska tillsammans med sin nya chef uppgraderas till en avdelning som sorterar under universitetsdirektören.

Det är viktigt att komma upp i hierarkin för att få mandat och enklare komma in i olika sammanhang för att bli mer effektiva. Idag är det många på KTH som arbetar med säkerhet som en del av sin tjänst, men ofta känner de sig ensamma i arbetet. Det ska vi ändra på genom att centralisera arbetet. Vi kommer arbeta mer tillsammans och verka mer proaktivt. Det är viktigt att vi känner till varandra och jobbar ihop. ”Tillsammans” är nyckeln här, mitt team kan inte får upp säkerhetsnivån på egen hand.

Säkerhetsarbetet på KTH har en lång resa framför sig och det kommer att kräva hårt jobb från den nya avdelningen, enligt Tapper.

Men jag är väldigt nöjd med den här rekryteringen, den nya säkerhetschefen kommer att se till att det blir åka av – det kan jag lova er.

Text: Anna Gullers