Skolchefsbeslut: Datorarbetsplatsen

Publicerad 2017-05-03

Skolchef har fattat beslut i linje med KTH:s samordning av drift och support av IT, läs beslutet (pdf 369 kB) .

Till sidans topp