Till innehåll på sidan

Två institutioner blir en

Skolchefen och nya prefekten berättar varför

Industrirobot och smart fabrik som mergas ihop
Publicerad 2021-09-01

Institutionerna Industriell produktion (IIP) och Hållbar produktionsutveckling (HPU) ligger nära varandra ämnesmässigt, men en bit ifrån varandra geografiskt. 1 juli 2022 slås de ihop och redan i somras togs första steget, då Magnus Wiktorsson blev prefekt för de båda institutionerna.

Porträtt Pär
Pär Jönsson, ITM:s skolchef. Foto: Anneli Nygårds

ITM är starkt inom produktion och industri 4.0. Skolan har en institution på KTH campus och en i Södertälje som jobbar i framkant med avancerade tillverkningsprocesser, robotisering, smarta logistiklösningar och framtidens hållbara produktion. Att dessa snarlika och relativt små enheter slås ihop till en har både ämnesmässiga och organisatoriska orsaker.

– IIP och HPU har många gemensamma nämnare och jag är övertygad om att sammanslagningen kan ge fina synergieffekter, säger ITM:s skolchef Pär Jönsson. Forskarna kommer att kunna ha nytta av varandras arbete och dessutom blir processerna effektivare.

I samband med sammanslagningen kommer även arbetsmiljön ses över.

– Tiden var mogen för detta nu, säger Pär. Och att börja förändringen med Magnus Wiktorsson som ledare för både IIP och HPU hoppas jag medför en positiv nystart för den nya institutionen. Men jag vill poängtera att medarbetarna är i centrum och att det inte finns några planer på att flytta personal mellan Stockholm och Södertälje, varken nu eller senare.

Magnus porträtt
Magnus Wiktorsson, prefekt

Magnus Wiktorsson är professor i produktionslogistik och sitter sedan 2019 vid spakarna för institutionen i Södertälje. Han ser redan nu stor potential för den framtida, större, institutionen:

– På KTH Södertälje jobbar vi mycket nära industriella parter i vår forskning och utbildning och på IIP har de väl etablerade forsknings- och forskarutbildningsprocesser. Med gemensamma krafter kan vi skapa styrkor och kritiska massor för vidare utveckling av t ex utbildning på alla nivåer, forskningsstrategier och delad infrastruktur. Jag tror även att en stor fördel kan skapas i kommunikation externt och genom industrinyttor till KTH:s partners – att KTH har en samlad institution för produktion.

Nu har Magnus och medarbetarna knappt ett år på sig att jobba ihop sig innan institutionerna slås ihop på riktigt. Som stöd har Magnus HR-chefen Aleksandar Dimitrijevic, som är van vid liknande processer:

– Vi kommer förstås gå varsamt fram och lyssna in medarbetarnas behov, säger Aleksandar. Jag har all respekt för att sådana här förändringar kan vara besvärliga, men vi ska göra vårt bästa för att det ska gå så smidigt som möjligt.

Det formella beslutet om sammanslagningen tas av rektor inom kort.

Beslut om prefekt vid Institutionen för industriell produktion (Diarienummer: M-2021-1328)

Text och illustration: Ulrika Georgsson