Visste du detta om Innovationsarenan?

Publicerad 2019-09-23

I korridorerna talas det om Innovationsarenan. Men vad är det? Hur långt framskridna är planerna och vilka är inblandade? Sofia Ritzén som var med om startade projektet och idag sitter i styrgruppen, reder ut begreppen.

Vad är ”Innovationsarenan”?
Innovationsarenan är en satsning för att utveckla den fysiska miljön på ITM-skolan, särskilt för oss som sitter på Campus Valhallavägen. Det här är en delvis ny byggnad som sannolikt kommer att ligga i Maskinkvarteret, men även existerande miljöer ska byggas om/renoveras och integreras i miljön. 

Vad är syftet med den?

Det är en ny plats som bättre visar upp vår forskning, ger oss bra mötesplatser och som ska uppmuntra till innovation. Dessutom kommer verkstäder och prototypmiljöer samordnas liksom den forskningsinfrastruktur som kan vara till nytta för fler. 

Innovationsarenan ska förbättra samverkan mellan student och lärare, mellan lärare/forskare på skolans olika institutioner och mellan oss på KTH och omvärlden. 

Vilka är inblandade i processen?

Just nu pågår ett utvecklingsarbete där KTH, Akademiska hus och arkitektfirman Marge arbetar tillsammans. Vi har fem arbetsgrupper: reception/möten, verkstad, infrastruktur, kontor och lärandemiljö och i varje sådan grupp finns det en person från institutionerna och deans office, utom för verkstad och infrastruktur. HPU är inte heller med. 

Hur långt har man kommit och vad är nästa steg?

Tidigt i januari 2020 kommer en programplan föreslås, därefter ska skolan ta beslut om go/no go. Ledningsgruppen för ITM är mycket involverad i det beslutet.

Vem ska man kontakta om man har fler frågor?

Man kan vända sig till Björn Möller som är projektledare för verksamheten, Laila Thulin, representant för GVS, skolchef Pär Jönsson eller mig.