Interna nyheter från ITM-skolan

 • Tryck och formgivning

  Publicerad 2008-04-08

  KTH har ramavtal för tryck och formgivning. Vilket innebär att vid tryck eller formgivning externt måste ett avrop ske till av KTH upphandlade trycker...

  Läs artikeln
 • Sökes: Funktionsansvaríg för Dokumenthantering

  Publicerad 2008-02-29

  Skolan för industriell teknik och organisation har beslutat att inrätta en ny tjänst vid skolan med funktionsansvar för dokumenthantering.

  Läs artikeln
 • Resestipendier

  Publicerad 2008-02-19

  Resestipendier för för forskarstuderande, forskare, lärare, vissa andra anställda samt i vissa fall teknologer vid KTH.

  Läs artikeln
 • Beslut från Högskoleverket om nya antagningsregler till högskolan 2010

  Publicerad 2007-12-13

  Högskoleverket har beslutat om vilka områdesbehörigheter och områdeskurser som ska tillämpas vid antagningen till högskolan hösten 2010.

  Läs artikeln
 • Nytt avtal för tryck och formgivning

  Publicerad 2007-12-11

  Avtalet gäller from 1/12-2007. Uppdraget avser framtagning av följande trycksaker för KTH; licentiat- och doktorsavhandlingar, rapportserier, kompend...

  Läs artikeln
 • Tobias Grundel blir IT-ansvarig

  Publicerad 2007-12-05

  Tobias Grundel på Maskinkonstruktion blir IT-ansvarig på skolan. Se beslut till höger.

  Läs artikeln
 • Nya internwebben lanseras

  Publicerad 2007-11-28

  Skolans internwebb övergå till ny mallösning för att enklare kunna administreras av flera redaktörer

  Läs artikeln