Till innehåll på sidan

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen (COM, Communications Department) har ett centralt ansvar för att utveckla och ge stöd inom nedan områden. COM är organiserad i tre grupper med vardera en gruppchef: Kommunikationsstöd, Varumärke samt Innehåll och press.

Det här kan vi hjälpa dig med  

Kontakt

Besöksadress:
Brinellvägen 8, plan 7, KTH Campus
Postadress: Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm
Telefon: 08-790 60 00 (KTH-Växel)

Funktionsmejladresser

 för länken mellan KTH:s studenter, alumner och näringslivet

evenemang@kth.se  för rådgivning kring event och konferenser 

it-support@kth.se  för frågor om KTH:s formulärtjänst på webben

grafiskprofil@kth.se  för frågor kring KTH:s varumärke och grafisk profil

intranytt@kth.se  för tips om interna nyheter mot medarbetare

it-support@kth.se  för frågor kring KTH:s profilsidor 

it-support@kth.se  för frågor om KTH:s webbpubliceringssystem

press@kth.se  för tips om nyheter och mediarelaterade frågor

socialmedia@kth.se  för frågor om att kommunicera via sociala medieplattformar

studentrekrytering@kth.se  för nationell studentkommunikation

Chef för Kommunikationsavdelningen

Medarbetare

Medarbetare på Kommunikationsavdelningen

För att se medarbetarnas gruppindelning och rollbeskrivningar, se respektive gruppsida nedan.

Organisation

Kommunikationsavdelningen är organiserad i tre grupper med vardera en gruppchef:

Medarbetare från olika delar av Kommunikationsavdelningen bildar tillsammans Innehållsgruppen som producerar redaktionellt innehåll i KTH:s egna kanaler i syfte att nå KTH:s målgrupper och intressenter.

Inom Kommunikationsavdelningen finns även en mindre stab som är en stödfunktion till chefen för avdelningen, där även verksamhetsstöd för KTH:s alumnrelationer ingår.

Kommunikationsavdelningen tillhör Verksamhetsstöd (VS)  på KTH.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-09-29