Till innehåll på sidan

Regeringsuppdrag: Energibesparing i statliga myndigheter

KTH ska som myndighet genomföra åtgärder för att spara energi enligt nytt uppdrag från regeringen. Mängden el som köpts samt åtgärder ska regelbundet redovisas till Energimyndigheten till och med april 2023.

Bakgrund

Bakgrunden till regeringsuppdraget är de ökade elpriserna som under den kommande vintern bedöms bli de högsta i Sverige på flera årtionden. Det är inte bara i Sverige som energisituationen är ansträngd. De ökade elpriserna riskerar slå hårt mot aktörer i hela Europa. Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv har den offentliga förvaltningen en ledande roll i arbetet med att effektivisera och minska energianvändningen. Läs regeringsbeslutet (regeringen.se)

Varför behöver vi spara el?

Genom att spara el dämpar vi elkostnaderna och avlastar elsystemet. Vi visar även solidaritet med våra grannländer – ju mer fosslfri el vi kan exportera, desto mindre gas behöver de använda. Aktiviteter för minskad energianvändning är viktigt för att i överensstämmelse med KTH:s hållbarhetspolicy och KTH:s hållbarhets- och klimatmål för hållbara byggnader säkra en god resurshushållning med energi. 

Energibesparingsåtgärder på KTH

Hur går det?

Rapportering

December 2022

3011895 kWh

November 2022

2972546 kWh

Oktober 2022

3064838 kWh

September 2022

3025335 kWh

I Akademiska Hus Energiplan för 2022 (pdf 255 kB)  finns de åtgärder som planeras under 2022, som rör el, värme, och kyla. Akademiska Hus har även tagit fram en pdf med förslag på Energibesparande åtgärder i Akademiska Hus. (pdf 248 kB)

KTH:s forskare, infrastrukturansvariga samt representanter från fastighetsavdelning ingår i en grupp som arbetar tillsammans med våra fastighetsägare för att ta fram en gemensam energisparplan för åtgärder avseende verksamhetsel och driftel. Energisparplanen innefattar såväl långsiktiga tekniska åtgärder som beteendeförändringar.

Exempel på projekt och åtgärder som vidtagits i samverkan med fastighetsägare och internt på KTH:

 • Under perioden 23/12-1/1 stängdes Maskinteknik (43:37), U-huset (43:32) och Valhallavägen 79 ned. Ventilation och temperaturen sänktes unden denna period.

 • Som en pilot inom ramen för regeringsuppdraget om energibesparing i statliga myndigheter kommer Akademiska hus att tidigarelägga när belysningen släcks i vissa korridorer och trapphus från och med 23 december fram till den 31 mars. Det innebär att efter klockan 20:00 kan medarbetare och studenter behöva tända korridorer och trapphus manuellt.

 • 100 konvektorelement har samlats in på EECS skolan. Läs mer på EECS-skolans intranät

 • En arbetsgrupp har upprättats för att ta sig an de förslag till åtgärder som presenteras i KTH:s lokalförsörjningsplan för 2022-2025.
 • Byte av återvinningsbatterier i ett ventilationsaggregat, beräknad energibesparing ca 180 MWh (framförallt värmebesparing).
 • Byte av fönster, beräknad energibesparing ca 22 Mwh (framförallt värmebesparing).
 • Intern kommunikation om råd och rekommendationer för besparande åtgärder i kontors- och labbmiljöer.

Har du förslag på ytterligare åtgärder i våra lokaler? Hör av dig till kth-energi@kth.se 

Felanmälan för AV-teknik, teknisk utrustning, värme, vatten och ventilation kan göras direkt i webbformuläret på KTH:s intranät

Varje kilowattimme (kWh) räknas

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning. Nedan följer förslag på energibesparande åtgärder vi kan göra i våra lokaler:

 • Stäng av din personliga dator och skärm efter arbetstid.
 • Håll inte fönster öppna utan vädra bara kort vid behov.
 • Rensa informationen på din dator (privata bilder, dokument, etc)
 • Stäng av HD funktionen på kameran i Zoom. Enligt studier kan det spara cirka 85 procent av energianvndningen vid digitala möten.

 • Stäng av utrustning i standby.
 • Släck all belysning (nödbelysning undantagen) i obemannade lokaler.
 • Dra ner luckan till dragskåp när de inte används. 

Läs mer om kampanjen "varje kWh räknas" på Energimyndighetens hemsida.

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-02-01