Till innehåll på sidan

Högsta ledningens genomgång

Ledningens genomgång är miljöledningssystemet viktigaste möte som genomförs årligen, KTH har valt att genomföra detta två gånger per år. På ledningens genomgång tar ledningen ställning till hur systemet fungerar, behov av förbättringar, beslutade åtgärder, uppföljning av de beslutade åtgärderna, samt om resurserna är tillräckliga.

Ledningens genomgång ska genomföras både av KTH:s högsta ledning (med rektor) samt av skolornas/Gemensamt verksamhetsstöd (GVS) ledning (med skolchef/universitetsdirektör). Tidpunkten för möten är i februari eller mars på skolorna och GVS och i april på KTH centralt. Ledningens genomgång genomföras även under okt-nov-dec på skolor, GVS och KTH centralt, efter den interna miljörevisionen.

Protokoll från ledningens genomgång

Ledningens genomgång KTH Centralt 2020-12-07 (pdf 1,0 MB)

Ledningens genomgång KTH Centralt 2020-04-14 (pdf 225 kB)

Ledningens genomgång KTH Centralt 2019-12-11 (pdf 201 kB)

För tidigare protokoll, kontakta KTH Sustainability Office: kth-miljo@kth.se

VAD SÄGER ISO14001?

Ledningens genomgång

Högsta ledningen ska utvärdera miljöledningssystemet minst en gång per år för att säkerställa att det är fortsatt lämpligt, tillräckligt och verkningsfullt. Utvärderingen ska identifiera möjligheter till förbättringar och behovet av ändringar i miljöledningssystemet. Underlag för ledningens genomgång innefattar bland annat:

  • Resultat från interna revisioner
  • Utvärdering av att KTH följer lagar och andra bindande krav
  • Uppfyllande av KTH:s hållbarhetsmål
  • Klagomål, frågor, relevant kommunikation från intressenter
Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-03-09