Till innehåll på sidan

Lista över KTH-kurser som är öppna

Här är en tabell över alla KTH-kurser som är öppna, från VT 2019 och framåt. Syftet med tabellen är att samla och tillgängliggöra de kurser som lärare har valt att publicera öppet för att studenter och intresserade ska kunna hitta och ta del av en innehållet i kurserna.

Ändra synlighet på din Canvaskurs

I Canvas kan du som lärare eller kursansvarig välja hur synlig din kurs ska vara: enbart för registrerade studenter, för dem med KTH-konto eller publik (öppen även för allmänheten).

Öppen eller stängd kurs

Om tabellen

Inget särskilt urval har gjorts av kursrummen som visas i tabellen. Rummen kureras enbart av de kursansvariga själva. Du kan själv sortera fram kurser genom att filtrera vid rubrikerna och upp/ner-pilarna. Under rubriken "Synlighet" anges graden av öppenhet för kursen:

  • Publik (Public): kursinnehållet är även synligt för de som inte har ett KTH-konto

  • ”KTH”: kursinnehållet är endast synligt för de som har KTH-konto

Skolor

Kursnamn Skola Kurskod Termin Synlighet
A11P3B VT22-1 Arkitekturprojekt 1:3 Boende, arbete, klimat ABE A11P3BVT221 VT22 KTH
KF2480 VT22-1 Chemistry of a Biorefinery CBH KF2480VT221 VT22 KTH
SF1676 VT22-1 Differentialekvationer med tillämpningar SCI SF1676VT221 VT22 KTH
(DO NOT USE) DD1380 VT22-1 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare EECS DD1380VT221 VT22 KTH
(DO NOT USE) II1305 CINTE VT22-2 Projekt inom informations- och kommunikationsteknik EECS II1305VT222 VT22 KTH
AI2154 VT22-1 Advanced Valuation and Analysis ABE AI2154VT221 VT22 KTH
(DO NOT USE) KH0025 TBASD/TBTMD VT22-1 Fysik för basår II CBH KH0025VT221 VT22 KTH
LS140N Online VT22-1 Swedish A1 for Engineers ITM LS140NVT221 VT22 KTH
LT200X VT22-1 Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå ITM LT200XVT221 VT22 KTH
ME2083 VT22-1 Hydropower- Technology, Economy, Sustainability ITM ME2083VT221 VT22 KTH
(DO NOT USE) SF1625 CDATE1 m.fl. VT22-2 Envariabelanalys SCI SF1625VT222 VT22 KTH
(DO NOT USE) SF1625 CINTE1 VT22-1 Envariabelanalys SCI SF1625VT221 VT22 KTH
(DO NOT USE) DD1380 VT22-2 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare EECS DD1380VT222 VT22 KTH
CB2070 VT22-1 Molecular Quantum Mechanics CBH CB2070VT221 VT22 KTH
FCB3202 VT22-1 Molecular Quantum Mechanics CBH FCB3202VT221 VT22 KTH
DA152X VT22-1 Examensarbete i datateknik och industriell ekonomi EECS DA152XVT221 VT22 Public
KH1212 HT21-1 Matematisk statistik CBH KH1212HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) EI2435 HT21-1 Power Grid Technology and Components EECS (DO NOT USE) EI2435HT211 HT21 KTH
EF2222 TEFRM HT21-1 The Sustainable Electrophysics Engineer EECS EF2222HT211 HT21 KTH
KH1242 HT21-1 Hållbar utveckling med kemiingenjören CBH KH1242HT211 HT21 KTH
EK1191 HT21-1 Mätteknik EECS EK1191HT211 HT21 KTH
KH1324 HT21-1 Analytisk kemi 2 CBH KH1324HT211 HT21 KTH
KA1015 HT21-1 Kemi för hållbar utveckling CBH KA1015HT211 HT21 KTH
KE2010 HT21-1 Industrial Energy Processes CBH KE2010HT211 HT21 KTH
EH2220/EH2221 HT21 The Sustainable Electric Power Engineer EECS EH2220/EH2221 HT21 HT21 KTH
(DO NOT USE) EH2221 HT21-1 The Sustainable Electric Power Engineer EECS EH2221HT211 HT21 KTH
EI1110 CELTE HT21-1 Elkretsanalys, utökad kurs EECS EI1110HT211 HT21 KTH
EI1228 CENMI, CLGYM HT21-1 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs EECS EI1228HT211 HT21 KTH
EI1220 CELTE HT21-1 Teoretisk elektroteknik E EECS EI1220HT211 HT21 KTH
BB1150 CBIOT HT21-1 Biokemi 1 CBH BB1150HT211 HT21 KTH
KD1020 CBIOT HT21-1 Inledande kemi CBH KD1020HT211 HT21 KTH
BB1170 CBIOT HT21-1 Ingenjören i fokus CBH BB1170HT211 HT21 KTH
BB1300 HT21-1 Cultivation Technology CBH BB1300HT211 HT21 KTH
EI2439 HT21-1 Power System Protection EECS EI2439HT211 HT21 KTH
EI2455 TIETM,TELPM HT21-1 Smart Electrical Networks and Systems EECS EI2455HT211 HT21 KTH
EI2510 HT21-1 Project in Electromagnetic Engineering EECS EI2510HT211 HT21 KTH
EI2600 TIETM HT21-1 Innovation and Entrepreneurship in Electric Power Engineering EECS EI2600HT211 HT21 KTH
EJ2222 HT21-1 Design of Electrical Machines EECS EJ2222HT211 HT21 KTH
EJ2301 HT21-1 Power Electronics EECS EJ2301HT211 HT21 KTH
KA1030 CTKEM HT21-1 Perspektivkurs forskning och innovation CBH KA1030HT211 HT21 KTH
KE1140 CTKEM HT21-1 Teknisk kemi CBH KE1140HT211 HT21 KTH
KE1175/KE1080 HT21-1 Kemisk Processteknik CBH KE1175/KE1080HT211 HT21 KTH
EI2525 HT21-1 Electric Power Engineering Project EECS EI2525HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) CB2021 HT21-1 Clinical applications of biotechnology CBH CB2021HT211 HT21 KTH
CB2060 HT21-1 Applied programming for life science 3 CBH CB2060HT211 HT21 KTH
CB2040 HT21-1 Applied gene technology and large-scale data analysis CBH CB2040HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) EP2120 HT21-1 Internetworking EECS EP2120HT211 HT21 KTH
EH2070 HT21-1 Projektstyrning och verksamhetsutveckling EECS EH2070HT211 HT21 KTH
EF2221 TEFRM HT21-1 The Sustainable Electrophysics Engineer EECS EF2221HT211 HT21 KTH
BB2441 HT21-1 Bioinformatics CBH BB2441HT211 HT21 KTH
EN2720 HT21-1 Ethical Hacking EECS EN2720HT211 HT21 KTH
CB2100 HT21-1 Environmental Bioprocess Technology CBH CB2100HT211 HT21 KTH
CB1030 HT21-1 Theory and Methodology of Science with Applications in biotechnology CBH CB1030HT211 HT21 KTH
EP2700 HT21-1 Principles of Wireless Sensor Networks EECS EP2700HT211 HT21 Public
KD2380 HT21-1 Corrosion and Surface Protection CBH KD2380HT211 HT21 KTH
KF2470 HT21-1 Pulp and Paper Processes CBH KF2470HT211 HT21 KTH
KE2110/FKE3140 HT21-1 Applied Electrochemistry CBH KE2110/FKE3140HT211 HT21 KTH
KE2195 HT21-1 Experimental Process Design CBH KE2195HT211 HT21 KTH
KE2331 HT21-1 Pharmaceutical Technology CBH KE2331HT211 HT21 KTH
KF2140 HT21-1 Polymer Physics CBH KF2140HT211 HT21 KTH
CE2020 HT21-1 Chemical Sensing CBH CE2020HT211 HT21 KTH
KD2360 HT21-1 Quantum Chemistry CBH KD2360HT211 HT21 KTH
EF2200 HT21-1 Plasma Physics EECS EF2200HT211 HT21 KTH
KA1040 HT21-1 Perspektivkurs forskning och innovation CBH KA1040HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) KE1080 HT21-1 Kemitekniska principer CBH KE1080HT211 HT21 KTH
KE1150 HT21-1 Teknisk kemi CBH KE1150HT211 HT21 KTH
SF280X HT21-1 Degree Project in Optimization and Systems Theory, Second Cycle SCI SF280XHT211 HT21 Public
SA1006 HT21-1 Ingenjörsfärdigheter i teknisk matematik SCI SA1006HT211 HT21 Public
SA1007 HT21-1 Ingenjörsrollen och ingenjörskunskap SCI SA1007HT211 HT21 KTH
AI1108 HT21-1 Investeringsanalys ABE AI1108HT211 HT21 KTH
AI1126 HT21-1 Samhällsbyggnadsprocessen för fastighet och finans ABE AI1126HT211 HT21 KTH
AI1127 HT21-1 Fastighetsutvecklingens och fastighetsförmedlingens grunder ABE AI1127HT211 HT21 KTH
AI1144 HT21-1 Fastighetsfinansiering och investering ABE AI1144HT211 HT21 KTH
AI1145 HT21 Ekonomisk fastighetsförvaltning ABE AI1145HT21 HT21 KTH
AI1170 HT21-1 Relationsmarknadsföring och marknadsanalys ABE AI1170HT211 HT21 KTH
SH2204 HT21-1 Astroparticle Physics SCI SH2204HT211 HT21 KTH
SH2706 HT21-1 Sustainable Energy Transformation Technologies SCI SH2706HT211 HT21 KTH
SK2300 HT21-1 Optical Physics SCI SK2300HT211 HT21 KTH
SH2614 HT21-1 The Nuclear Fuel Cycle SCI SH2614HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) SK2501 HT21-1 Physics of Biomedical Microscopy, Extended Course SCI SK2501HT211 HT21 KTH
SH2774 HT21-1 Numerical Methods in Nuclear Engineering SCI SH2774HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) SI1122 HT21-1 Termodynamik SCI SI1122HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) SH1015 HT21-2 Tillämpad modern fysik SCI SH1015HT212 HT21 KTH
SH1015 HT21-1 Tillämpad modern fysik SCI SH1015HT211 HT21 KTH
SI2410 HT21-1 Quantum Field Theory SCI SI2410HT211 HT21 KTH
SI2510 HT21-1 Statistical Mechanics SCI SI2510HT211 HT21 KTH
SI2530/FSI3080 HT21-1 Computational Physics SCI SI2530/FSI3080HT211 HT21 KTH
SK1115 HT21-1 Elektromagnetism och vågrörelselära SCI SK1115HT211 HT21 KTH
DA2210 vettig21 HT21-1 Introduction to the Philosophy of Science and Research Methodology for Computer Scientists EECS DA2210HT211 HT21 Public
SH1011 HT21-1 Modern fysik SCI SH1011HT211 HT21 KTH
SH2600 HT21-1 Nuclear Reactor Physics, Major Course SCI SH2600HT211 HT21 KTH
SK2811/FSK3883 HT21-1 Fiber-optical Communication SCI SK2811/FSK3883HT211 HT21 Public
SK2560/FSK3560 HT21-1 Nanophotonics and Bionanophotonics SCI SK2560/FSK3560HT211 HT21 KTH
SI1146 HT21-1 Vektoranalys SCI SI1146HT211 HT21 KTH
SK2760/FSK3900 TNTEM HT21-1 Chemistry of Nanomaterials SCI SK2760/FSK3900HT211 HT21 KTH
SK2822 HT21-1 Compound Semiconductors and Photonic Devices SCI SK2822HT211 HT21 KTH
SK2770 HT21-1 Introduction to Nanotechnology SCI SK2770HT211 HT21 KTH
SK2772 HT21-1 Chemistry for Nanotechnology SCI SK2772HT211 HT21 KTH
EL2220 HT21-1 The Sustainable Systems and Control Engineer EECS EL2220HT211 HT21 KTH
EF2240 HT21-1 Space Physics EECS EF2240HT211 HT21 Public
ED1110 CELTE, CENMI HT21-1 Vektoranalys EECS ED1110HT211 HT21 KTH
AL2142 HT21-1 Material and Energy Flow Accounting for Cleaner Production ABE AL2142HT211 HT21 KTH
AH2102 HT21-1 Logistics and Transportation ABE AH2102HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) SE1010 Hållf. CFATE HT21-2 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt SCI SE1010HT212 HT21 KTH
SE1010/SE1020 HT21 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt SCI SE1010/SE1020HT21 HT21 KTH
(DO NOT USE) SE1020 Hållf. CDEPR HT21-2 Hållfasthetslära, grundkurs SCI SE1020HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) SE1020 HT21-1 Hållfasthetslära, grundkurs SCI SE1020HT211 HT21 KTH
SE2132 Appl. elast. HT21-1 Applied Elasticity with FEM SCI SE2132HT211 HT21 KTH
MJ2615 HT21-1 Introduction to Industrial Ecology, larger course ABE MJ2615HT211 HT21 KTH
SE2870 Nonlin. FEM HT21-1 Fem for Nonlinear Problems in Solid Mechanics SCI SE2870HT211 HT21 KTH
SE2145 ROD HT21-1 Reliability, Optimization and Design SCI SE2145HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) AG2301 HT21-1 Traffic Data Collection and Analysis (short course) ABE AG2301HT211 HT21 KTH
SF1514/SF1512 CMAST2/CLGYM HT21-1 Numeriska metoder, grundkurs SCI SF1514/SF1512HT211 HT21 KTH
SF1519 CENMI2/TIKED HT21-1 Numeriska metoder och grundläggande programmering SCI SF1519HT211 HT21 KTH
LH219V HT21-1 Supervision and Assessment of Degree Project Work in First and Second Cycle ITM LH219VHT211 HT21 KTH
SF2832 HT21-1 Mathematical Systems Theory SCI SF2832HT211 HT21 Public
SF1522 CDEPR1 HT21-1 Numeriska beräkningar SCI SF1522HT211 HT21 KTH
SF2852/FSF3852 HT21-1 Optimal Control Theory SCI SF2852/FSF3852HT211 HT21 KTH
SF1545 CINEK2 HT21-1 Numeriska metoder, grundkurs SCI SF1545HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) SF2868 HT21-1 Systems Engineering, Business and Management, Part 1 SCI SF2868HT211 HT21 KTH
SK1114 HT21-1 Elektromagnetism och vågrörelselära SCI SK1114HT211 HT21 KTH
SF2935 HT21-1 Modern Methods of Statistical Learning SCI SF2935HT211 HT21 Public
SF2942 HT21-1 Portfolio Theory and Risk Management SCI SF2942HT211 HT21 KTH
SF2520 HT21-1 Applied Numerical Methods SCI SF2520HT211 HT21 KTH
SF2956 HT21-1 Topological Data Analysis SCI SF2956HT211 HT21 Public
SF2565 HT21-1 Program Construction in C++ for Scientific Computing SCI SF2565HT211 HT21 Public
SF1900 TCOMK3 HT21-1 Probability Theory and Statistics SCI SF1900HT211 HT21 KTH
SF2705 HT21-1 Fourier Analysis SCI SF2705HT211 HT21 Public
SF2719/SF2725 HT21 The History of Mathematics SCI SF2719/SF2725HT211 HT21 Public
(DO NOT USE) SF2725 HT21-1 The History of Mathematics SCI SF2725HT211 HT21 KTH
SF1912 CINTE3 HT21-1 Probability Theory and Statistics SCI SF1912HT211 HT21 KTH
SF2740 HT21-1 Graph Theory SCI SF2740HT211 HT21 Public
SF1915 CMAST3/CITEH HT21-1 Sannolikhetsteori och statistik SCI SF1915HT211 HT21 KTH
SF2743 HT21-1 Advanced Real Analysis I SCI SF2743HT211 HT21 Public
(DO NOT USE) SF1916 CDEPR3 HT21-1 Sannolikhetsteori och statistik SCI SF1916HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) SF1925 CLGYM3 HT21-1 Tillämpad statistik SCI SF1925HT211 HT21 KTH
DD1310 COPEN+CMATD HT21-1 Programmeringsteknik EECS DD1310HT211 HT21 Public
DD1310 CMAST+CITEH HT21-3 Programmeringsteknik EECS DD1310HT213 HT21 KTH
DH2413 HT21-1 Advanced Graphics and Interaction EECS DH2413HT211 HT21 KTH
DD1301 HT21 Datorintroduktion EECS DD1301HT21 HT21 KTH
DD1310 CELTE HT21-2 Programmeringsteknik EECS DD1310HT212 HT21 Public
(DO NOT USE) DD1391 prosam20s HT21-1 Programsammanhållande kurs i datateknik EECS DD1391HT211 HT21 KTH
DD1395 dupph21 HT21-1 Fördjupande uppsats i datalogi EECS DD1395HT211 HT21 Public
DD2257 visual21 HT21-1 Visualization EECS DD2257HT211 HT21 Public
DD2300 prosamm 21/22 EECS DD2300 prosamm 21/22 HT21 Public
DD2301 prosamML21 HT21-1 Program Integrating Course in Machine Learning EECS DD2301HT211 HT21 KTH
EL2820 HT21-1 Modelling of Dynamical Systems EECS EL2820HT211 HT21 KTH
DD2440 avalg21 HT21-1 Advanced Algorithms EECS DD2440HT211 HT21 KTH
EQ1220 HT21-1 Signal Theory EECS EQ1220HT211 HT21 KTH
DD2443/FDD3008 pardis21 HT21-1 Parallel and Distributed Computing EECS DD2443/FDD3008HT211 HT21 KTH
DD2488 komp21 HT21-1 Compiler Construction EECS DD2488HT211 HT21 KTH
EQ2222 HT21-1 The Sustainable Information and Network Engineer EECS EQ2222HT211 HT21 KTH
EQ2443 HT21-1 Project in Information Engineering EECS EQ2443HT211 HT21 KTH
DD2496/FDD3344 pet21 HT21-1 Privacy Enhancing Technologies EECS DD2496/FDD3344HT211 HT21 Public
(DO NOT USE) DD1380 HT21-2 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare EECS DD1380HT212 HT21 KTH
DD1380 HT21/VT22Javaprogrammering för Pythonprogrammerare EECS DD1380HT21/VT22 HT21 Public
DA2205 scimet21 HT21-1 Introduction to the Philosophy of Science and Research Methodology EECS DA2205HT211 HT21 KTH
DD1312 prgcl21 HT21-1 Programmeringsteknik och Matlab EECS DD1312HT211 HT21 Public
DD1315 prgi21 HT21-1 Programmeringsteknik och Matlab EECS DD1315HT211 HT21 KTH
DD1320/DD1325 HT21-1 Tillämpad datalogi EECS DD1320/DD1325HT211 HT21 Public
(DO NOT USE) DD1325 tildae21 HT21-1 Tillämpad datalogi med etik EECS DD1325HT211 HT21 KTH
DD1331 gruprogf21 HT21-2 Grundläggande programmering EECS DD1331HT212 HT21 Public
DD1337 progd21 HT21-1 Programmering EECS DD1337HT211 HT21 KTH
SF1624 HT21 Algebra och geometri SCI SF1624HT211 HT21 Public
SF1625 HT21/VT22 Envariabelanalys SCI SF1625HT21/VT22 HT21 Public
SF1627 HT21-1 Matematik för ekonomer SCI SF1627HT211 HT21 Public
SF1633 CENMI2 m.fl. HT21-2 Differentialekvationer I SCI SF1633HT212 HT21 KTH
SF1633 CINEK2 HT21-1 Differentialekvationer I SCI SF1633HT211 HT21 KTH
SF1661 HT21-1 Perspektiv på matematik SCI SF1661HT211 HT21 Public
SF1668 HT21-1 Matematisk och numerisk analys I SCI SF1668HT211 HT21 KTH
SF1671 HT21-1 Matematik, baskurs, med diskret matematik SCI SF1671HT211 HT21 Public
SF1673 HT21-1 Analys i en variabel SCI SF1673HT211 HT21 Public
SF1688 HT21-1 Diskret matematik SCI SF1688HT211 HT21 Public
SF1683 HT21-1 Differentialekvationer och transformmetoder SCI SF1683HT211 HT21 Public
SF1690 HT21-1 Basic Course in Mathematics SCI SF1690HT211 HT21 Public
SF1682 HT21-1 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer SCI SF1682HT211 HT21 KTH
SF1689 HT21-1 Baskurs i matematik SCI SF1689HT211 HT21 Public
SF1686 HT21-1 Calculus in Several Variable SCI SF1686HT211 HT21 Public
DD1385 prutt21 HT21-1 Programutvecklingsteknik EECS DD1385HT211 HT21 Public
DD2350 adk21 HT21-1 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet EECS DD2350HT211 HT21 Public
DD2467 tcsind21 HT21-1 Individual Project in Theoretical Computer Science EECS DD2467HT211 HT21 Public
DD2421/FDD3431 MLHT21 HT21-1 Machine Learning EECS DD2421/FDD3431HT211 HT21 KTH
SF1694 HT21-1 Tillämpad linjär algebra SCI SF1694HT211 HT21 KTH
SF1692 HT21-1 Analytiska och numeriska metoder för ordinära differentialekvationer SCI SF1692HT211 HT21 KTH
DD1390/91 prosam 21/22 EECS DD1390/91 prosam 21/22 HT21 Public
EQ2810 HT21-1 Estimation Theory, Accelerated Program Course EECS EQ2810HT211 HT21 KTH
DD2395 dasak21 HT21-1 Computer Security EECS DD2395HT211 HT21 KTH
HE1031 HT21-1 Ekonomi och organisationsteori CBH HE1031HT211 HT21 Public
HE1036 HT21-1 Elkraftteknik II CBH HE1036HT211 HT21 KTH
HF0024 HT21-1 Matematik för basår II CBH HF0024HT211 HT21 KTH
HF1006 HT21-1 Linjär algebra och analys CBH HF1006HT211 HT21 KTH
HF1011 HT21-1 Signaler, system och transformer CBH HF1011HT211 HT21 KTH
HF1009 HT21-1 Introduktionskurs i matematik CBH HF1009HT211 HT21 KTH
HI1031 HT21-1 Distribuerade informationssystem CBH HI1031HT211 HT21 KTH
HI1032 HT21-1 Kommunikationssystem CBH HI1032HT211 HT21 KTH
HL1015 HT21-1 Teknik i intensivvård och kirurgi CBH HL1015HT211 HT21 KTH
HM1025 HT21-1 Ergonomi i produktutvecklingen CBH HM1025HT211 HT21 KTH
DD1351 logik21 HT21-1 Logik för dataloger EECS DD1351HT211 HT21 Public
FSF3709 HT21-1 Characteristic Classes SCI FSF3709HT211 HT21 Public
DM2572 HT21-1 Theory and Method for Media Technology EECS DM2572HT211 HT21 KTH
DM2583 HT21-1 Big Data in Media Technology EECS DM2583HT211 HT21 KTH
IK2218/EP2120 HT21 Protocols and Principles of the Internet EECS IK2218/EP2120HT21 HT21 KTH
DM2630 HT21-1 User Experience Design and Evaluation EECS DM2630HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) DM2579 HT21-1 Media Production EECS DM2579HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) DM2584 HT21-1 Advanced project course in Media Management EECS DM2584HT211 HT21 KTH
DT2470 musinf20 HT21-1 Music Informatics EECS DT2470HT211 HT21 KTH
DM1595 HT21-1 Programutveckling för interaktiva medier EECS DM1595HT211 HT21 KTH
DH2632 HT21-1 Human-Computer Interaction, Research Seminars EECS DH2632HT211 HT21 KTH
DH2655 HT21-1 Kooperativ IT-design EECS DH2655HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) IC1007 HT21-1 Human-computer Interaction: Principles and Design EECS IC1007HT211 HT21 KTH
AF1024 HT21-1 Strukturanalys med finita elementmetoder (FEM) ABE AF1024HT211 HT21 KTH
AF1721 HT21-1 Miljö- och arbetsvetenskap ABE AF1721HT211 HT21 KTH
AF1722 HT21-1 Byggprocessen ABE AF1722HT211 HT21 KTH
HS1001 HT21-1 Konstruktion och design ABE HS1001HT211 HT21 KTH
HS1020 HT21-1 Skademekanismer av fukt ABE HS1020HT211 HT21 KTH
HS1725 HT21-1 Byggproduktion och ledarskap ABE HS1725HT211 HT21 KTH
AF1737 HT21-1 Byggteknik 1 ABE AF1737HT211 HT21 KTH
AF1743 HT21-1 Form, rum och ljus ABE AF1743HT211 HT21 KTH
AF1734 HT21-1 Byggnadsmekanik 1 ABE AF1734HT211 HT21 KTH
AF1746 HT21-1 Konstruktionsteknik 1 ABE AF1746HT211 HT21 KTH
A21P1C HT21-1 Arkitekturprojekt 2:1 Struktur, plats, aktivitet ABE A21P1CHT211 HT21 KTH
A21REA HT21-1 Representation 2: Fabrikation och deskriptiv geometri ABE A21REAHT211 HT21 KTH
A21TEB HT21-1 Arkitekturteknik 2 ABE A21TEBHT211 HT21 KTH
A31P1A HT21-1 Arkitekturprojekt 3:1, Stadsbyggnad ABE A31P1AHT211 HT21 KTH
A31REA HT21-1 Representation 3: Informationshantering och presentation ABE A31REAHT211 HT21 KTH
A31SFA HT21-1 Stadens form och teori ABE A31SFAHT211 HT21 KTH
A11IAA HT21-1 Introduktion till Arkitekturämnet ABE A11IAAHT211 HT21 KTH
A31T1A HT21-1 Arkitekturteknik 3:1 Byggnad, stad, process ABE A31T1AHT211 HT21 KTH
A42A13/A52A13 HT21-1 Studio Project, Advanced Level ABE A42A13/A52A13HT211 HT21 KTH
A11KOB 2021/22 Konstnärliga metoder och verktyg 1 ABE A11KOB 2021/22 HT21 KTH
_A11P1B HT21-1 Arkitekturprojekt 1:1 Sammansättning, geometri, skala ABE _A11P1BHT211 HT21 KTH
A42O1A/A52O1A HT21-1 Orientation; History, Theory and Technology of Architecture 4:1 ABE A42O1A/A52O1AHT211 HT21 KTH
A42SEH/A52SEH HT21-1 Seminar Course, Advanced Level 4HT ABE A42SEH/A52SEHHT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) A52A13 HT21-1 Studio Project, Advanced Level ABE A52A13HT211 HT21 KTH
A11TEB 2021/22 Arkitekturteknik 1 ABE A11TEB 2021/22 HT21 KTH
(DO NOT USE) A52O1A HT21-1 Orientation; History, Theory and Technology of Architecture 5 ABE A52O1AHT211 HT21 KTH
A21HIC HT21-1 Arkitekturens historia och teori 2: Arkitektur och modernitet ABE A21HICHT211 HT21 KTH
A21KOB HT21-1 Konstnärliga metoder och verktyg 2 ABE A21KOBHT211 HT21 KTH
AL1301 HT21-1 Naturresursteori ABE AL1301HT211 HT21 KTH
AL1302 HT21-1 Geovetenskap och geoteknik ABE AL1302HT211 HT21 KTH
AI1517 HT21-1 Fastighetsrätt ABE AI1517HT211 HT21 KTH
AG1324 HT21-1 Photogrammetry and Remote Sensing ABE AG1324HT211 HT21 KTH
AG1818 HT21-1 Geodetisk mätningsteknik ABE AG1818HT211 HT21 KTH
AG1137 HT21-1 Planering och styrning av urban och regional utveckling ABE AG1137HT211 HT21 KTH
AH1031 HT21-1 Transport och samhälle ABE AH1031HT211 HT21 KTH
AE2501 HT21-1 Environmental Impact Assessment ABE AE2501HT211 HT21 KTH
AH2905 HT21-1 Advanced Pavement Engineering Analysis and Design ABE AH2905HT211 HT21 KTH
AF2003 HT21-1 Structural Engineering, Advanced Course ABE AF2003HT211 HT21 KTH
AF2402 HT21-1 Acoustics and Fire ABE AF2402HT211 HT21 KTH
AF2403 HT21-1 Building Damages ABE AF2403HT211 HT21 KTH
AF2508 HT21-1 Building Service Technologies and Systems ABE AF2508HT211 HT21 KTH
AF2609 HT21-1 Foundation Engineering ABE AF2609HT211 HT21 KTH
AF2611 HT21-1 Geotechnical Engineering, Advanced Course ABE AF2611HT211 HT21 KTH
EL1000 HT21-1 Reglerteknik, allmän kurs EECS EL1000HT211 HT21 KTH
EL2700 HT21-1 Model Predictive Control EECS EL2700HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) LS1433 HT21-1 Franska A2 för ingenjörer ITM LS1433HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) LS1434 HT21-1 Franska B1 för ingenjörer ITM LS1434HT211 HT21 KTH
LS1465 HT21-1 Rhetoric - Speaking and Writing for Impact ITM LS1465HT211 HT21 KTH
LT200X HT21-1 Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå ITM LT200XHT211 HT21 Public
ME1010 HT21-1 Organisation och kunskapsintensivt arbete ITM ME1010HT211 HT21 KTH
ME1035 HT21-1 Marketing Management ITM ME1035HT211 HT21 KTH
ME1309 CINEK HT21-1 Industriell ekonomistyrning för I ITM ME1309HT211 HT21 KTH
ME1311 CINEK HT21-1 Finansiering ITM ME1311HT211 HT21 KTH
ME2311 TIEMM HT21-1 Leadership and Organizational Change ITM ME2311HT211 HT21 KTH
ME2313 TIEMM HT21-1 Financial Mathematics, Business and Management ITM ME2313HT211 HT21 KTH
MF2043 HT21-1 Robust Mechatronics ITM MF2043HT211 HT21 KTH
MF2047 ICE 1 HT21-1 Internal Combustion Engines 1 ITM MF2047HT211 HT21 KTH
ME2722 HT21-1 Green Economics ITM ME2722HT211 HT21 KTH
MF2054 HT21-1 Modell-Based Design, Adaption Course ITM MF2054HT211 HT21 KTH
MF2068 HT21-1 Machine Dynamics ITM MF2068HT211 HT21 KTH
MF2071 HT21-1 Research Methodology in Mechatronics ITM MF2071HT211 HT21 KTH
MF2077 MKN HK part2 HT21-1 Machine Design Advanced Course Part II ITM MF2077HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) MF1018 HT21-1 Industriell design Prop ITM MF1018HT211 HT21 KTH
MF1040 HT21-1 Design och produktframtagning, metodik ITM MF1040HT211 HT21 KTH
MF2090 HT21-1 Internal Combustion Engines, Project Work ITM MF2090HT211 HT21 KTH
MF1045 HT21-1 Produktframtagning - Konstruktion ITM MF1045HT211 HT21 KTH
MF1063 HT21-1 Material i design och produktframtagning ITM MF1063HT211 HT21 KTH
MF2087 HT21-1 Innovation Management - Theory and Practice ITM MF2087HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) AI1531 OPEN HT21-1 Samhällsbyggnadsprocessen, mindre kurs ABE AI1531HT211 HT21 KTH
AI2106 HT21-1 Business Cycles in Construction and Real Estate Markets ABE AI2106HT211 HT21 KTH
AI2148 HT21-1 Entrepreneurial Finance ABE AI2148HT211 HT21 KTH
AI2152 HT21-1 Quantitative Methods Applied to Real Estate and Construction Management ABE AI2152HT211 HT21 KTH
AI2505 HT21-1 Rättsekonomi för markanvändning ABE AI2505HT211 HT21 KTH
AI2507 HT21-1 Fastighetsbildningsrätt ABE AI2507HT211 HT21 KTH
AI2518 HT21-1 Infrastruktur - ansvar och finansiering ABE AI2518HT211 HT21 KTH
AG2150 SDP HT21-1 Planering och design för hållbar stadsutveckling ABE AG2150HT211 HT21 KTH
HF1010 timel HT21-2 Introduktionskurs i datateknik CBH HF1010HT212 HT21 KTH
HF1010 elektro HT21-3 Introduktionskurs i datateknik CBH HF1010HT213 HT21 KTH
HF1010 tidaa HT21-1 Introduktionskurs i datateknik CBH HF1010HT211 HT21 Public
HI1024 HT21-3 Programmering, grundkurs CBH HI1024HT213 HT21 KTH
(DO NOT USE) HE1201 HT21-2 Företagsekonomi och entreprenörskap CBH HE1201HT212 HT21 KTH
HI2010 HT21-1 Medical Information and Communication Systems CBH HI2010HT211 HT21 Public
HE1201 HT21-1 Företagsekonomi och entreprenörskap CBH HE1201HT211 HT21 Public
(DO NOT USE) HL1001 HT21-1 Medicinsk grundkurs CBH HL1001HT211 HT21 KTH
HF0021 HT21-1 Matematik för basår I CBH HF0021HT211 HT21 KTH
HL1007 HT21-1 Medical Engineering, Basic Course CBH HL1007HT211 HT21 KTH
HF0022 HT21-1 Fysik för basår I CBH HF0022HT211 HT21 KTH
HF0025 HT21-1 Fysik för basår II CBH HF0025HT211 HT21 KTH
CM2000 HT21-1 Health and Sports Instrumentation CBH CM2000HT211 HT21 KTH
CD1002 HT21-1 Utbildningssammanhållande kurs för deldistansbasår HING CBH CD1002HT211 HT21 KTH
CM2003 HT21-1 Deep Learning Methods for Medical Image Analysis: a hands-on course CBH CM2003HT211 HT21 KTH
CM2008 HT21-1 Entrepreneurship in Technology and Health CBH CM2008HT211 HT21 KTH
CM2012 HT21-1 Medical Technologies in Digital Healthcare Transformation CBH CM2012HT211 HT21 KTH
CM2018 HT21-1 Statistics for Medical Engineering CBH CM2018HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) EL2221 SusE20 HT21-1 The Sustainable Systems and Control Engineer EECS EL2221HT211 HT21 KTH
HL2005 HT21-1 Implants and Biomaterials CBH HL2005HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) HL2013 HT21-1 Radiation Therapy CBH HL2013HT211 HT21 KTH
HL2014 HT21-1 Safe Medical Devices CBH HL2014HT211 HT21 KTH
HL2032/HE1040/HL2041/HE2001 HT21-1 Medical Engineering, Project Course CBH HL2032/HE1040/HL2041/HE2001HT211 HT21 Public
HL2034 HT21-1 Clinical Innovation and Design CBH HL2034HT211 HT21 KTH
MG1028 HT21-1 Grundläggande 3D-CAD ITM MG1028HT211 HT21 KTH
EQ2223 HT21-1 The Sustainable Information and Network Engineer EECS EQ2223HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) HL2041 HT21-2 Sports Technology CBH HL2041HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) HL2041 HT21-1 Idrottsteknologi CBH HL2041HT211 HT21 KTH
HF1009 HT21-2 Introduktionskurs i matematik CBH HF1009HT212 HT21 KTH
II1300 TIDAB TIEDB HT21-1 Ingenjörsmetodik EECS II1300HT211 HT21 KTH
IK2200 HT21-1 Communication System Design EECS IK2200HT211 HT21 KTH
IK2510 HT21-1 Wireless Networks EECS IK2510HT211 HT21 KTH
SF0003 HT21-1 Introduktion i matematik SCI SF0003HT211 HT21 Public
HF1703 HT21-1 Inledande matematik CBH HF1703HT211 HT21 KTH
II1306 CINTE HT21-2 Introduktion till IT EECS II1306HT212 HT21 KTH
II1306 TCOMK HT21-1 Introduction to IT EECS II1306HT211 HT21 KTH
DD2380 AIHT21_1 HT21-1 Artificial Intelligence EECS DD2380HT211 HT21 KTH
HI1024 HT21-4 Programmering, grundkurs CBH HI1024HT214 HT21 Public
ID1018 TCOMK HT21-2 Programming I EECS ID1018HT212 HT21 KTH
ID1018 HT21-1 Programmering I EECS ID1018HT211 HT21 KTH
ID1020 HT21-2 Algoritmer och datastrukturer EECS ID1020HT212 HT21 KTH
IL2206 HT21-1 Embedded Systems EECS IL2206HT211 HT21 KTH
ID1020 TCOMK HT21-1 Algorithms and Data Structures EECS ID1020HT211 HT21 KTH
ID1214 HT21-1 Artificial Intelligence and Applied Methods EECS ID1214HT211 HT21 KTH
DD2410 HT21-1 Introduction to Robotics EECS DD2410HT211 HT21 KTH
ID1200 HT21-1 Operativsystem EECS ID1200HT211 HT21 Public
ID1219 HT21-1 Vidareutveckling och underhåll av programvara EECS ID1219HT211 HT21 KTH
DD2412/FDD3412 DLAHT21 HT21-1 Deep Learning, Advanced Course EECS DD2412/FDD3412HT211 HT21 KTH
DD2325 tprog21 HT21-1 Tillämpad programmering och datalogi EECS DD2325HT211 HT21 KTH
DH2465 HT21-1 Datateknik, ekonomi och ledarskap EECS DH2465HT211 HT21 KTH
ID1021 HT21-1 Algoritmer och datastrukturer EECS ID1021HT211 HT21 KTH
IL2232 TEBSM HT21-1 Embedded Systems Design Project EECS IL2232HT211 HT21 KTH
ID1021 HT21-2 Algorithms and Data Structures EECS ID1021HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) EF2240 HT21-2 Space Physics EECS EF2240HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) IK2510 HT21-2 Wireless Networks EECS IK2510HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) SE2137 Fatigue HT21-2 Fatigue SCI SE2137HT212 HT21 KTH
EP274U HT21-1 Ethical hacking I EECS EP274UHT211 HT21 KTH
EP270U HT21-1 Internet of Things EECS EP270UHT211 HT21 Public
(DO NOT USE) AG1818 HT21-2 Geodetisk mätningsteknik ABE AG1818HT212 HT21 KTH
AK121V HT21-1 Klimatkrisen som samhällsproblem ABE AK121VHT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) HL1007 HT21-2 Medical Engineering, Basic Course CBH HL1007HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) HL2014 HT21-2 Safe Medical Devices CBH HL2014HT212 HT21 KTH
AL101V HT21-1 Sustainable Development for Problem Solvers: Exploring Sustainable Development ABE AL101VHT211 HT21 KTH
EG110V HT21-1 Sustainable Electric Power Systems EECS EG110VHT211 HT21 KTH
EG111V HT21-1 Introduction to Sustainable Electric Power Systems EECS EG111VHT211 HT21 KTH
ME117V HT21-1 Material i ett cirkulärt samhälle - Återvinning ITM ME117VHT211 HT21 KTH
MF240V/FMF3032 HT21-1 Person och cybersäkerhet för cyberfysiska system ITM MF240V/FMF3032HT211 HT21 Public
EP272U Uppdragsutb. HT21-1 Ethical Hacking EECS EP272UHT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) AF2003 HT21-2 Structural Engineering, Advanced Course ABE AF2003HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) AF2609 HT21-2 Foundation Engineering ABE AF2609HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) AG2412 HT21-2 Geovisualisation ABE AG2412HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) AG2417 HT21-2 Web and Mobile GIS ABE AG2417HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) AI2152 HT21-2 Quantitative Methods Applied to Real Estate and Construction Management ABE AI2152HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) DD2447 statmet21 HT21-2 Statistical Methods in Applied Computer Science EECS DD2447HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) DD2395 dasak21 HT21-2 Computer Security EECS DD2395HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) IK2215 TCOMM TIVNM HT21-2 Advanced Internetworking EECS IK2215HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) IK2218 HT21-2 Protocols and Principles of the Internet EECS IK2218HT212 HT21 KTH
HM1012 HT21-1 Industridesign med färg och form II ITM HM1012HT211 HT21 KTH
FDD3280 HT21-1 Quantum Computing for Computer Scientists EECS FDD3280HT211 HT21 Public
ML0001 HT21-1 Introduktionskurs i matematik ITM ML0001HT211 HT21 Public
FEP3370 HT21-1 Advanced Ethical Hacking EECS FEP3370HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) AL2608 HT21-2 Life Cycle Assessment ABE AL2608HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) DD2447 Doktorand HT21-3 Statistical Methods in Applied Computer Science EECS DD2447HT213 HT21 KTH
(DO NOT USE) MF2030 Doktorand HT21-2 Mechatronics basic Course ITM MF2030HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) DD2395 dasak21 HT21-3 Computer Security EECS DD2395HT213 HT21 KTH
(DO NOT USE) DA246X HT21-1 Degree Project in Computer Science and Engineering, specialising in Communication Systems, Second Cycle EECS DA246XHT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) FIL3237 HT21-1 Electronic System Design EECS FIL3237HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) DA258X HT21-1 Degree Project in Computer Science and Engineering, specialising in ICT Innovation, Second Cycle EECS DA258XHT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) FSK3900 HT21-1 Nanomaterial Chemistry SCI FSK3900HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) FDD3412 HT21-1 Deep Learning, Advanced Course EECS FDD3412HT211 HT21 KTH
FEI3300 HT21-1 Electromagnetic Theory, PhD Course II EECS FEI3300HT211 HT21 KTH
BB200X HT21-1 Degree Project in Biotechnology, Second Cycle CBH BB200XHT211 HT21 KTH
KD200X HT21-1 Degree Project in Chemistry, Second Cycle CBH KD200XHT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) SK2300 Doktorand HT21-2 Optical Physics SCI SK2300HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) FKE3140 HT21-1 Applied Electrochemistry CBH FKE3140HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) EK2370 Doktorand HT21-2 Build your own Radar System, Project Course EECS EK2370HT212 HT21 KTH
FSH3001 HT21-1 Nuclear Power Safety Engineering Project SCI FSH3001HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) FSI3045 HT21-1 Advanced Quantum Mechanics SCI FSI3045HT211 HT21 KTH
FSI3070 HT21-1 Statistical Mechanics SCI FSI3070HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) FSI3080 HT21-1 Computational Physics SCI FSI3080HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) IA250X HT21-1 Degree Project in Information and Communication Technology, Second Cycle EECS IA250XHT211 HT21 KTH
FCK3109 HT21-1 Electron Microscopy Analysis of Fibre and Polymer-based Materials CBH FCK3109HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) FDD3008 HT21-1 Distribuerade algoritmer EECS FDD3008HT211 HT21 KTH
IS1500 HT21-1 Datorteknik och komponenter EECS IS1500HT211 HT21 Public
FEM3210 HT21-1 Estimation Theory EECS FEM3210HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) DD2488 Doktorand HT21-2 Compiler Construction EECS DD2488HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) DA234X HT21-1 Degree Project in Computer Science and Engineering, specializing in Media Management, Second Cycle EECS DA234XHT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) DD2528 Doktorand HT21-2 Dependable Autonomous Systems EECS DD2528HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) DA232X HT21-1 Degree Project in Computer Science and Engineering, specializing in Interactive Media Technology, Second Cycle EECS DA232XHT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) DA233X HT21-1 Degree Project in Computer Science and Engineering, specializing in Machine Learning, Second Cycle EECS DA233XHT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) DA234X HT21-2 Degree Project in Computer Science and Engineering, specializing in Media Management, Second Cycle EECS DA234XHT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) EA260X HT21-1 Degree Project in Electrical Engineering, specializing in Information and Network Engineering , Second Cycle EECS EA260XHT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) DA240X HT21-1 Degree Project in Computer Science and Engineering, specializing in Software Engineering for Distributed Systems, Second Cycle EECS DA240XHT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) EA275X HT21-1 Degree Project in Electrical Engineering, specialising in Electromagnetics, Fusion and Space Engineering, Second Cycle EECS EA275XHT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) EA238X HT21-1 Degree Project in Electrical Engineering, Second Cycle EECS EA238XHT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) EL2700 Doktorand HT21-2 Model Predictive Control EECS EL2700HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) EL2820 Doktorand HT21-2 Modelling of Dynamical Systems EECS EL2820HT212 HT21 KTH
HF1700 HT21-2 Matematik ABE HF1700HT212 HT21 KTH
HL205X HT21-1 Degree Project in Medical Engineering, Second Cycle CBH HL205XHT211 HT21 KTH
HF1904 HT21-2 Linjär algebra ABE HF1904HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) EA246X HT21-1 Degree Project in Electrical Engineering, specializing in Communication Systems, Second Cycle EECS EA246XHT211 HT21 KTH
FSF3840 HT21-1 Numerical Nonlinear Programming SCI FSF3840HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) DD1320 Doktorand HT21-2 Tillämpad datalogi EECS DD1320HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) FAK3124 HT21-1 Political Ecology ABE FAK3124HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) DA236X HT21-1 Degree Project in Computer Science and Engineering, specializing in Systems, Control and Robotics, Second Cycle EECS DA236XHT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) DA239X HT21-1 Degree Project in Computer Science and Engineering, Second Cycle EECS DA239XHT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) EA236X HT21-1 Degree Project in Electrical Engineering, specializing in Systems, Control and Robotics, Second Cycle EECS EA236XHT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) EA256X HT21-1 Degree Project in Electrical Engineering, specialising in ICT Innovation, Second Cycle EECS EA256XHT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) DA248X HT21-1 Degree Project in Computer Science and Engineering, specialising in Embedded Systems, Second Cycle EECS DA248XHT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) IA249X HT21-1 Degree Project in Engineering Physics, specialising in Nanotechnology, Second Cycle EECS IA249XHT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) EA248X HT21-1 Degree Project in Electrical Engineering, specialising in Embedded Systems, Second Cycle EECS EA248XHT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) EA270X HT21-1 Degree Project in Electrical Engineering, specialising in Electric Power Engineering, Second Cycle EECS EA270XHT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) EA280X HT21-1 Degree Project in Electrical Engineering, specialising in Energy Innovation Second Cycle EECS EA280XHT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) DA256X HT21-1 Degree Project in Computer Science and Engineering, specialising in ICT Innovation, Second Cycle EECS DA256XHT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) EA249X HT21-1 Degree Project in Electrical Engineering, specialising in Nanotechnology, Second Cycle EECS EA249XHT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) EA258X HT21-1 Degree Project in Electrical Engineering, specialising in ICT Innovation, Second Cycle EECS EA258XHT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) DD100N HT21-2 Programmeringsteknik, webbkurs EECS DD100NHT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) FMH3923 HT21-1 Fundamental basis for Modelling of Kinetics as well as heat and mass transport in Industrial Processes ITM FMH3923HT211 HT21 KTH
ED1100 CLGYM HT21-1 Ingenjörsvetenskap EECS ED1100HT211 HT21 Public
AI281X HT21-1 Degree Project in Architectural Design and Construction Project Management, Second Cycle ABE AI281XHT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) SF2852 Doktorander HT21-2 Optimal Control Theory SCI SF2852HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) SF2940 Doktorand HT21-2 Probability Theory SCI SF2940HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) MG2043 Doktorand HT21-2 Circular Manufacturing Systems ITM MG2043HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) FSK3501 HT21-1 Physics of Biomedical Microscopy, Extended Course SCI FSK3501HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) IK2215 Doktorand HT21-3 Advanced Internetworking EECS IK2215HT213 HT21 KTH
(DO NOT USE) FDD3447 HT21-1 Statistical Methods in Applied Computer Science EECS FDD3447HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) FID3020 HT21-1 Advanced Course in Large Scale Machine Learning and Deep Learning EECS FID3020HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) FID3214 HT21-1 Programming for Data Science EECS FID3214HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) EG2100 Doktorand HT21-2 Power System Analysis EECS EG2100HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) FDD3445 HT21-1 Complexity Theory EECS FDD3445HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) ML1109 HT21-2 Hållbart ledarskap med lean ITM ML1109HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) AG1324 Doktorand HT21-3 Photogrammetry and Remote Sensing ABE AG1324HT213 HT21 KTH
(DO NOT USE) FEL3320 HT21-1 Applied Estimation EECS FEL3320HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) BB2441 Doktorand HT21-2 Bioinformatics CBH BB2441HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) FSK3883 HT21-1 Fiber-Optic Communication SCI FSK3883HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) FAG3109 HT21-1 Visualization of Geoinformation ABE FAG3109HT211 HT21 KTH
FAK3144 HT21-1 The Research Process, Introductory course ABE FAK3144HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) SF2740 Doktorand HT21-2 Graph Theory SCI SF2740HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) AL2608 Doktorand HT21-3 Life Cycle Assessment ABE AL2608HT213 HT21 KTH
(DO NOT USE) DD2257 Doktorand HT21-2 Visualization EECS DD2257HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) AF2610 HT21-2 Tunnel Engineering ABE AF2610HT212 HT21 KTH
FMJ3390 HT21-1 Värmepumpsteknik ITM FMJ3390HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) FDD3431 HT21-1 Graduate Course in Machine Learning EECS FDD3431HT211 HT21 KTH
FEI3302 HT21-1 Electromagnetic Waves in Complex Media EECS FEI3302HT211 HT21 KTH
(DO NOT USE) SF2743 Doktorand HT21-2 Advanced Real Analysis I SCI SF2743HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) SF2956 Doktorand HT21-2 Topological Data Analysis SCI SF2956HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) MF240V Doktorand HT21-2 Person och cybersäkerhet för cyberfysiska system ITM MF240VHT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) IL2203 Doktorand HT21-2 Digital Design and Validation using Hardware Description Languages EECS IL2203HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) KF2140 Doktorand HT21-2 Polymer Physics CBH KF2140HT212 HT21 KTH
(DO NOT USE) FEK3360 HT21-1 Advanced Hands-on MEMS Course EECS FEK3360HT211 HT21 KTH
FSF3581 VT21-1 Computational Methods for Stochastic Differential Equations SCI FSF3581VT211 VT21 Public
AG212X VT21-1 Degree Project in Urban and Regional Planning, Second Cycle ABE AG212XVT211 VT21 KTH
BB1190 VT21-1 Genteknik CBH BB1190VT211 VT21 KTH
DD1320 tildav21 VT21-1 Tillämpad datalogi EECS DD1320VT211 VT21 Public
DD1349 VT21-1 Projektuppgift i introduktion till datalogi EECS DD1349VT211 VT21 Public
DD1389 intnet21 VT21-1 Internetprogrammering EECS DD1389VT211 VT21 KTH
DD1395 duppv21 VT21-1 Fördjupande uppsats i datalogi EECS DD1395VT211 VT21 Public
DD1396 pallindav21 VT21-1 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi EECS DD1396VT211 VT21 KTH
DD152X dakandi19 VT21-1 Examensarbete i datateknik, kommunikation och industriell ekonomi, grundnivå EECS DD152XVT211 VT21 Public
DH2321/FDK3260 ivis21 VT21-1 Information Visualization EECS DH2321/FDK3260VT211 VT21 KTH
DD2352 algokomp21 VT21-1 Algorithms and Complexity EECS DD2352VT211 VT21 KTH
DD2356 methpc21 VT21-1 Methods in High Performance Computing EECS DD2356VT211 VT21 Public
DH2624 VT21-1 Människa-datorinteraktion med didaktisk inriktning EECS DH2624VT211 VT21 KTH
DD2365/FDD3371 aflum21 VT21-1 Advanced Computation in Fluid Mechanics EECS DD2365/FDD3371VT211 VT21 KTH
DD2380 aiVT21 VT21-1 Artificial Intelligence EECS DD2380VT211 VT21 KTH
DT2212 musak20 VT21-1 Music Acoustics EECS DT2212VT211 VT21 KTH
DD2401/FDD3401 neuro21 VT21-1 Neuroscience EECS DD2401VT211 VT21 KTH
DD2424/FDD3424 deep21 VT21-1 Deep Learning in Data Science EECS DD2424/FDD3424VT211 VT21 Public
DD2438 agent21 VT21-1 Artificial Intelligence and Multi Agent Systems EECS DD2438VT211 VT21 KTH
DD2457/FDD3457 semant21 VT21-1 Program Semantics and Analysis EECS DD2457/FDD3457VT211 VT21 KTH
DD2460 sss21 VT21-1 Software Safety and Security EECS DD2460VT211 VT21 KTH
EP1200 VT21-1 Introduction to Computing Systems Engineering EECS EP1200VT211 VT21 KTH
EP2200 VT21-1 Queuing Theory and Teletraffic Systems EECS EP2200VT211 VT21 KTH
EP2950 VT21-1 Wireless Networks EECS EP2950VT211 VT21 KTH
EQ1120 VT21-1 Tidsdiskreta signaler och system EECS EQ1120VT211 VT21 KTH
HL205X VT21-1 Degree Project in Medical Engineering, Second Cycle CBH HL205XVT211 VT21 KTH
HI1029 VT21-1 Algoritmer och datastrukturer CBH HI1029VT211 VT21 Public
HL207X VT21-1 Degree Project in Technology and Health, Second Cycle CBH HL207XVT211 VT21 KTH
HE1027 VT21-1 Ellära CBH HE1027VT211 VT21 KTH
HE1028 VT21-1 Mikrodatorteknik CBH HE1028VT211 VT21 KTH
IH1611 VT21-1 Semiconductor Devices EECS IH1611VT211 VT21 KTH
II1302 VT21-1 Projekt och projektmetoder EECS II1302VT211 VT21 KTH
HL1202 VT21-1 Medicinska bildgivande system CBH HL1202VT211 VT21 Public
HE1041 VT21-1 Mikrodatorteknik, projektkurs CBH HE1041VT211 VT21 KTH
II143X TCOMK VT21-1 Degree Project in Information and Communication Technology, First Cycle EECS II143XVT211 VT21 KTH
IK1203 VT21-2 Nätverk och kommunikation EECS IK1203VT212 VT21 KTH
ID2012 VT21-1 Ubiquitous Computing EECS ID2012VT211 VT21 KTH
ID2203 VT21-1 Distributed Systems, Advanced Course EECS ID2203VT211 VT21 Public
IS1200 VT21-1 Datorteknik, grundkurs EECS IS1200VT211 VT21 Public
IV1201 VT21-1 Arkitektur och design av globala applikationer EECS IV1201VT211 VT21 Public
IV1350 VT21-1 Objektorienterad design EECS IV1350VT211 VT21 Public
LT200X VT21-1 Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå ITM LT200XVT211 VT21 Public
MH1023 VT21-1 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer ITM MH1023VT211 VT21 Public
SA114X VT21-1 Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå SCI SA114XVT211 VT21 KTH
SE2121 Biomek VT21-1 Introduction to Biomechanics SCI SE2121VT211 VT21 KTH
SF1632 VT21-1 Kompletteringskurs i differentialekvationer och transformer SCI SF1632VT211 VT21 Public
SF100X VT21-1 Examensarbete inom tillämpad matematik och industriell ekonomi, grundnivå SCI SF100XVT211 VT21 KTH
SF1674 VT21-1 Flervariabelanalys SCI SF1674VT211 VT21 Public
SF1676/SF1633 VT21 Differentialekvationer med tillämpningar SCI SF1676/SF1633VT21 VT21 KTH
SF1677 VT21-1 Analysens grunder SCI SF1677VT211 VT21 Public
SF1523 CDEPR1 VT21-1 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer SCI SF1523VT211 VT21 Public
SF1678 VT21-1 Grupper och ringar SCI SF1678VT211 VT21 Public
SF1546 COPEN/CITEH VT21-1 Numeriska metoder, grundkurs SCI SF1546VT211 VT21 KTH
SF1547 CDATE1 VT21-1 Numeriska metoder, grundkurs SCI SF1547VT211 VT21 KTH
SF1904 VT21-1 Markovprocesser, grundkurs SCI SF1904VT211 VT21 KTH
SF2521 VT21-1 Numerical Solutions of Differential Equations SCI SF2521VT211 VT21 KTH
SF2842 VT21-1 Geometric Control Theory SCI SF2842VT211 VT21 Public
SF2568 VT21-1 Parallel Computations for Large- Scale Problems SCI SF2568VT211 VT21 KTH
SI2390 VT21-1 Relativistic Quantum Physics SCI SI2390VT211 VT21 KTH
SF2704 VT21-1 Topics in Mathematics I SCI SF2704VT211 VT21 Public
SG2212/FSG3114 VT21-1 Computational Fluid Dynamics SCI SG2212/FSG3114VT211 VT21 KTH
SF2717 VT21 Matematik, fördjupning SCI SF2717VT21 VT21 Public
SI2720 VT21-1 Biophysics SCI SI2720VT211 VT21 Public
SF2718 VT21-1 Matematik för kemister SCI SF2718VT211 VT21 Public
SF2955 VT21-1 Computer Intensive Methods in Mathematical Statistics SCI SF2955VT211 VT21 KTH
SK1110 SK1110 P3 VT21-2 Elektromagnetism och vågrörelselära SCI SK1110VT212 VT21 Public
SF2720 VT21-1 Chaotic Dynamical Systems SCI SF2720VT211 VT21 Public
SK1110 SK1110 P4 VT21-1 Elektromagnetism och vågrörelselära SCI SK1110VT211 VT21 Public
SF2722 VT21-1 Differential Geometry SCI SF2722VT211 VT21 Public
SF280X VT21-2 Degree Project in Optimization and Systems Theory, Second Cycle SCI SF280XVT212 VT21 Public
SF280X VT21-1 Degree Project in Optimization and Systems Theory, Second Cycle SCI SF280XVT211 VT21 Public
SG1130 CMAST VT21-2 Mekanik I SCI SG1130VT212 VT21 KTH
SH2314 VT21-1 Medical Imaging, Signals and Systems SCI SH2314VT211 VT21 KTH
SK2340 VT21-1 Fourier optics SCI SK2340VT211 VT21 Public
SF1685 VT21-1 Calculus in One Variable SCI SF1685VT211 VT21 Public
SF2971 TTMAM m.fl. VT21-1 Martingales and Stochastic Integrals SCI SF2971VT211 VT21 KTH
EQ2401 VT21-1 Adaptive Signal Processing EECS EQ2401VT211 VT21 KTH
DD2480 se21 VT21-1 Software Engineering Fundamentals EECS DD2480VT211 VT21 Public
EQ2411 VT21-1 Advanced Digital Communications EECS EQ2411VT211 VT21 KTH
DD2421 VT21-1 Machine Learning EECS DD2421VT211 VT21 KTH
DD2481 popl21 VT21-1 Principles of Programming Languages EECS DD2481VT211 VT21 KTH
II1305 TCOMK VT21-1 Project in Information and Communication Technology EECS II1305VT211 VT21 Public
DD2411 RPRPL21 VT21-1 Research project in Robotics, Perception and Learning EECS DD2411VT211 VT21 KTH
DD2258/DH2320 visintro21 VT21-1 Introduction to Visualization, Computer Graphics and Image/Video Processing EECS DD2258/DH2320VT211 VT21 Public
DD2419 VT21-1 Project Course in Robotics and Autonomous Systems EECS DD2419VT211 VT21 KTH
SF1691 VT21-1 Komplex analys SCI SF1691VT211 VT21 Public
SF1922 CTFYS1 VT21-1 Sannolikhetsteori och statistik SCI SF1922VT211 VT21 KTH
SF1920/SF1921 VT21-1 Sannolikhetsteori och statistik SCI SF1920/SF1921 VT21-1 Sannolikhetsteori och statistik VT21 KTH
DD2467 tcsindv21 VT21-1 Individual Project in Theoretical Computer Science EECS DD2467VT211 VT21 Public
DD1362 progp21 VT21-1 Programmeringsparadigm EECS DD1362VT211 VT21 Public
DD1318 VT21-1 Programmeringsteknik och tekniska beräkningar EECS DD1318VT211 VT21 Public
SF1550 CTMAT1 VT21-1 Numeriska metoder, grundkurs SCI SF1550VT211 VT21 KTH
DD2520 tilkry21 VT21-1 Applied Cryptography EECS DD2520VT211 VT21 KTH
DA1700 hulda21 VT21-1 Handledning, undervisning och lärande i datalogiutbildning EECS DA1700VT211 VT21 Public
DD2525 langsec21 VT21-1 Language-Based Security EECS DD2525VT211 VT21 KTH
DA150X dkex21 VT21-1 Examensarbete inom datateknik, grundnivå EECS DA150XVT211 VT21 Public
HI1038 VT21-1 Projektkurs inom data- och nätverksteknik CBH HI1038VT211 VT21 Public
HI1039 VT21-1 Projektkurs inom programvaruutveckling CBH HI1039VT211 VT21 KTH
HE1043 VT21-1 Projektkurs inom elektroteknik CBH HE1043VT211 VT21 KTH
SF2526 VT21-1 Numerical algorithms for data-intensive science SCI SF2526VT211 VT21 Public
IA150X VT21-1 Examensarbete inom informationsteknik, grundnivå EECS IA150XVT211 VT21 KTH
IK1332 VT21-1 Internet of Things EECS IK1332VT211 VT21 KTH
AK1204 VT21-1 Environmental History ABE AK1204VT211 VT21 Public
MJ2141 VT21-1 Energy Systems, Models and Scenarios ITM MJ2141VT211 VT21 KTH
IV1013 VT21-1 Introduction to Computer Security EECS IV1013VT211 VT21 KTH
LH216V VT21-1 Develop the Learning by Using Grading Criteria ITM LH216VVT211 VT21 Public
FSF3950 VT21-1 Classical Papers in Applied Mathematics SCI FSF3950VT211 VT21 Public
FSF3862 VT21-1 Nonlinear Systems, Analysis and Control SCI FSF3862VT211 VT21 Public
HH1802 VT21-1 Finansiering och organisationsteori CBH HH1802VT211 VT21 Public
CM1005 VT21-1 Extern redovisning CBH CM1005VT211 VT21 Public
DD2358 hpc21 VT21-1 Introduction to High Performance Computing EECS DD2358VT211 VT21 Public
(DO NOT USE) MH1023 VT21-2 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer ITM MH1023VT212 VT21 Public
FCK3103 VT21-1 Wood Nanotechnology CBH FCK3103VT211 VT21 KTH
SF2972 VT21 Game Theory SCI SF2972VT21 VT21 KTH
FSF3847 VT21-1 Convex Optimization with Engineering Applications SCI FSF3847VT211 VT21 KTH
FSK3523 VT21-1 Advanced Molecular Dynamics SCI FSK3523VT211 VT21 Public
FDD3359 VT21-1 Reinforcement Learning EECS FDD3359VT211 VT21 KTH
SA1006 HT20-1 Ingenjörsfärdigheter i teknisk matematik SCI SA1006HT201 HT20 Public
CM1000 HT20-1 Diskret matematik CBH CM1000HT201 HT20 Public
HE1031 HT20-1 Ekonomi och organisationsteori CBH HE1031HT201 HT20 Public
HE1036 HT20-1 Elkraftteknik II CBH HE1036HT201 HT20 KTH
HE1201 HT20-1 Företagsekonomi och entreprenörskap CBH HE1201HT201 HT20 Public
HF1009 HT20-1 Introduktionskurs i matematik CBH HF1009HT201 HT20 KTH
HF1009 HT20-2 Introduktionskurs i matematik CBH HF1009HT202 HT20 KTH
IV1351 HT20-1 Datalagring EECS IV1351HT201 HT20 Public
ID1018 TCOMK HT20-2 Programming I EECS ID1018HT202 HT20 KTH
ID1018 HT20-1 Programmering I EECS ID1018HT201 HT20 KTH
ID1212 HT20-1 Network Programming EECS ID1212HT201 HT20 Public
ID2202 HT20-1 Compilers and Execution Environments EECS ID2202HT201 HT20 Public
IS1500 HT20-1 Datorteknik och komponenter EECS IS1500HT201 HT20 Public
SI1146 HT20-1 Vektoranalys SCI SI1146HT201 HT20 KTH
SH2704 HT20-1 Monte Carlo Methods and Simulations in Nuclear Technology SCI SH2704HT201 HT20 KTH
SI2410 HT20-1 Quantum Field Theory SCI SI2410HT201 HT20 KTH
ED1100 CLGYM HT20-1 Ingenjörsvetenskap EECS ED1100HT201 HT20 Public
ED1110 CELTE/CENMI HT20-1 Vektoranalys EECS ED1110HT201 HT20 KTH
SF2520 HT20-1 Applied Numerical Methods SCI SF2520HT201 HT20 KTH
SF2524 HT20 Matrix Computations for Large-scale Systems SCI SF2524HT20 HT20 Public
SF1516 CSAMH1 HT20-1 Numeriska metoder och grundläggande programmering SCI SF1516HT201 HT20 KTH
SK1114 HT20-1 Elektromagnetism och vågrörelselära SCI SK1114HT201 HT20 KTH
SF1518/SF1519 HT20 Numeriska metoder och grundläggande programmering SCI SF1518/SF1519 HT20 HT20 KTH
SF2565 HT20-1 Program Construction in C++ for Scientific Computing SCI SF2565HT201 HT20 Public
SK1115 HT20-1 Elektromagnetism och vågrörelselära SCI SK1115HT201 HT20 KTH
SF2942 HT20-1 Portfolio Theory and Risk Management SCI SF2942HT201 HT20 KTH
SF2980 HT20-1 Risk Management SCI SF2980HT201 HT20 KTH
SF280X HT20-2 Degree Project in Optimization and Systems Theory, Second Cycle SCI SF280XHT202 HT20 Public
SF280X HT20-1 Degree Project in Optimization and Systems Theory, Second Cycle SCI SF280XHT201 HT20 Public
SF2832 HT20-1 Mathematical Systems Theory SCI SF2832HT201 HT20 Public
SK2811 HT20-1 Fiber-optical Communication SCI SK2811HT201 HT20 Public
SF2956 HT20-1 Topological Data Analysis SCI SF2956HT201 HT20 KTH
SF2957 HT20-1 Statistical Machine Learning SCI SF2957HT201 HT20 Public
CM2008 HT20-1 Entrepreneurship in Technology and Health CBH CM2008HT201 HT20 KTH
EH2220/EH2221 HT20-1 The Sustainable Electric Power Engineer EECS EH2220/EH2221HT201 HT20 KTH
EF2240 HT20-1 Space Physics EECS EF2240HT201 HT20 Public
EI1220 CELTE HT20-1 Teoretisk elektroteknik E EECS EI1220HT201 HT20 KTH
SF1910/SF1925 Tillämpad statistik HT20 SCI SF1910/SF1925HT201 HT20 KTH
SF1522 CDEPR1 HT20-1 Numeriska beräkningar SCI SF1522HT201 HT20 KTH
SF1544 CTFYS2,CLGYM HT20-1 Numeriska metoder, grundkurs IV SCI SF1544HT201 HT20 Public
SF1545 CINEK2 HT20-1 Numeriska metoder, grundkurs SCI SF1545HT201 HT20 KTH
SF1811 HT20-1 Optimization SCI SF1811HT201 HT20 Public
SF1900 HT20-1 Probability Theory and Statistics SCI SF1900HT201 HT20 KTH
SF1912 HT20-1 Probability Theory and Statistics SCI SF1912HT201 HT20 KTH
SF1915 CMAST3 HT20-1 Sannolikhetsteori och statistik SCI SF1915HT201 HT20 KTH
SF1917/SF1919 Sannolikhetsteori och statistik HT20 SCI SF1917/SF1919 HT20 HT20 KTH
SF1918 HT20-1 Sannolikhetsteori och statistik SCI SF1918HT201 HT20 KTH
EL2220 TSCRM HT20-1 The Sustainable Systems and Control Engineer EECS EL2220HT201 HT20 KTH
EJ2301 HT20-1 Power Electronics EECS EJ2301HT201 HT20 KTH
EI1228 HT20-1 Teoretisk elektroteknik, mindre kurs EECS EI1228HT201 HT20 KTH
SF2719 HT20-1 The History of Mathematics SCI SF2719HT201 HT20 Public
SF2741 HT20-1 Enumerative Combinatorics SCI SF2741HT201 HT20 Public
SD2307 HT20 Rail Vehicle Technology SCI SD2307HT20 HT20 KTH
SF2743 HT20-1 Advanced Real Analysis I SCI SF2743HT201 HT20 Public
SF1671 HT20-1 Matematik, baskurs, med diskret matematik SCI SF1671HT201 HT20 Public
SF0003 HT20-1 Introduktion i matematik SCI SF0003HT201 HT20 Public
SF1672 HT20 Linjär algebra SCI SF1672HT20 HT20 Public
SF1673 HT20-1 Analys i en variabel SCI SF1673HT201 HT20 Public
SF1680 HT20-1 Seminariekurs i grundläggande matematik I SCI SF1680HT201 HT20 Public
SF1624 CDEPR1 m.fl. HT20-1 Algebra och geometri SCI SF1624HT201 HT20 Public
SF1625 Envariabelanalys HT20/VT21 SCI SF1625HT201 HT20 Public
SF1682 HT20-1 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer SCI SF1682HT201 HT20 KTH
SF1681 HT20-1 Linjär algebra, fortsättningskurs SCI SF1681HT201 HT20 Public
SF1686 HT20-1 Calculus in Several Variable SCI SF1686HT201 HT20 Public
SF1684 HT20-1 Algebra and Geometry SCI SF1684HT201 HT20 Public
SF1626 HT20/VT21 Flervariabelanalys SCI SF1626HT20/VT21 HT20 Public
SF1627 HT20-1 Matematik för ekonomer SCI SF1627HT201 HT20 Public
SF1632 HT20-1 Kompletteringskurs i differentialekvationer och transformer SCI SF1632HT201 HT20 Public
SF1683 HT20-1 Differentialekvationer och transformmetoder SCI SF1683HT201 HT20 Public
SF1633 CENMI2 m.fl. HT20-2 Differentialekvationer I SCI SF1633HT202 HT20 KTH
SF1633 CINEK2 HT20-1 Differentialekvationer I SCI SF1633HT201 HT20 KTH
SF1690 HT20-1 Basic Course in Mathematics SCI SF1690HT201 HT20 Public
SF1661 HT20-1 Perspektiv på matematik SCI SF1661HT201 HT20 Public
SF1668 HT20-1 Matematisk och numerisk analys I SCI SF1668HT201 HT20 KTH
SF1694 HT20-1 Tillämpad linjär algebra SCI SF1694HT201 HT20 KTH
HF1010 timel HT20-1 Introduktionskurs i datateknik CBH HF1010HT201 HT20 KTH
HF1010 elektro HT20-2 Introduktionskurs i datateknik CBH HF1010HT202 HT20 KTH
HF1010 tidaa HT20-3 Introduktionskurs i datateknik CBH HF1010HT203 HT20 Public
HH1800 HT20-1 Tillämpad industriell ekonomi CBH HH1800HT201 HT20 Public
HI1201 HT20-1 Objektorienterad programmering CBH HI1201HT201 HT20 KTH
HI1024 timel HT20-4 Programmering, grundkurs CBH HI1024HT204 HT20 KTH
HI1024 HT20-3 Programmering, grundkurs CBH HI1024HT203 HT20 KTH
HI1024 TIELA HT20-2 Programmering, grundkurs CBH HI1024HT202 HT20 KTH
HI1024 TIDAA HT20-1 Programmering, grundkurs CBH HI1024HT201 HT20 Public
EL2425 HT20-1 Automatic Control, Project Course, Smaller Course EECS EL2425HT201 HT20 Public
EL2620 HT20 Nonlinear Control EECS EL2620HT20 HT20 KTH
EQ1110 HT20-1 Tidskontinuerliga signaler och system EECS EQ1110HT201 HT20 KTH
EQ1220 HT20-1 Signal Theory EECS EQ1220HT201 HT20 KTH
EQ1270 HT20-1 Stokastiska signaler och system EECS EQ1270HT201 HT20 KTH
EQ2300 HT20-1 Digital Signal Processing EECS EQ2300HT201 HT20 KTH
EQ2445 HT20-1 Project in Multimedia Processing and Analysis EECS EQ2445HT201 HT20 Public
EQ2443 HT20-1 Project in Information Engineering EECS EQ2443HT201 HT20 Public
EQ2801 HT20-1 Optimal Filtering EECS EQ2801HT201 HT20 KTH
EQ2444 HT20-1 Project in Communication Engineering EECS EQ2444HT201 HT20 Public
EQ2223 HT20-1 The Sustainable Information and Network Engineer EECS EQ2223HT201 HT20 KTH
EQ2222 HT20-1 The Sustainable Information and Network Engineer EECS EQ2222HT201 HT20 KTH
HL2032 HT20-1 Medical Engineering, Project Course CBH HL2032HT201 HT20 Public
ML0001 HT20-1 Introduktionskurs i matematik ITM ML0001HT201 HT20 Public
DA2210 HT20-1 Introduction to the Philosophy of Science and Research Methodology for Computer Scientists EECS DA2210HT201 HT20 Public
DD1301 HT20-1 Datorintroduktion EECS DD1301HT201 HT20 Public
DD1395 HT20-1 Fördjupande uppsats i datalogi EECS DD1395HT201 HT20 Public
DD2380 HT20-1 Artificial Intelligence EECS DD2380HT201 HT20 KTH
DD2442 HT20-1 Seminars on Theoretical Computer Science EECS DD2442HT201 HT20 Public
DD2458 HT20-1 Problem Solving and Programming under Pressure EECS DD2458HT201 HT20 Public
DD2410 HT20-1 Introduction to Robotics EECS DD2410HT201 HT20 KTH
AG2805 HT20-1 Sustainable Planning and Design ABE AG2805HT201 HT20 Public
DD2443 HT20-1 Parallel and Distributed Computing EECS DD2443HT201 HT20 KTH
DD1338 HT20-1 Algoritmer och datastrukturer EECS DD1338HT201 HT20 KTH
DD2423 HT20-1 Image Analysis and Computer Vision EECS DD2423HT201 HT20 KTH
EL1010 HT20-1 Reglerteknik, allmän kurs EECS EL1010HT201 HT20 KTH
EQ2310 HT20-1 Digital Communications EECS EQ2310HT201 HT20 KTH
II1300 TIDAB TIEDB HT20-1 Ingenjörsmetodik EECS II1300HT201 HT20 KTH
DD1385 HT20-1 Programutvecklingsteknik EECS DD1385HT201 HT20 Public
DD2360 appgpu20 HT20-1 Applied GPU Programming EECS DD2360HT201 HT20 Public
DD1351 HT20-1 Logik för dataloger EECS DD1351HT201 HT20 Public
EP2700 HT20-1 Principles of Wireless Sensor Networks EECS EP2700HT201 HT20 Public
DD2370 compelec20 HT20-1 Computational Methods for Electromagnetics EECS DD2370HT201 HT20 Public
DD1312 HT20-1 Programmeringsteknik och Matlab EECS DD1312HT201 HT20 Public
DD1315 HT20-1 Programmeringsteknik och Matlab EECS DD1315HT201 HT20 Public
DD2395 HT20-1 Computer Security EECS DD2395HT201 HT20 KTH
DD2452 HT20-1 Formal Methods EECS DD2452HT201 HT20 KTH
DD2488 HT20-1 Compiler Construction EECS DD2488HT201 HT20 KTH
IK2206 HT20 Internet Security and Privacy EECS IK2206HT20 HT20 KTH
IK2218/EP2120 HT20-1 Protocols and Principles of the Internet EECS IK2218/EP2120HT201 HT20 KTH
DD2496 HT20-1 Privacy Enhancing Technologies EECS DD2496HT201 HT20 KTH
DD2350 HT20-1 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet EECS DD2350HT201 HT20 Public
DD1380 HT20/VT21Javaprogrammering för Pythonprogrammerare EECS DD1380HT20/VT21 HT20 Public
DD2487 HT20-1 Large-Scale Software Development EECS DD2487HT201 HT20 KTH
ID1200 HT20-1 Operativsystem EECS ID1200HT201 HT20 Public
ID1206 HT20-1 Operativsystem EECS ID1206HT201 HT20 Public
ID1206 Engelska HT20-2 Operating Systems EECS ID1206HT202 HT20 Public
DD1310 CMAST+CITEH HT20-3 Programmeringsteknik EECS DD1310HT203 HT20 Public
DD1310 CELTE2021 HT20-1 Programmeringsteknik EECS DD1310HT201 HT20 Public
DD1320/DD1325 tildah20 HT20-1 Tillämpad datalogi EECS DD1320/DD1325HT201 HT20 Public
DD1321 tilpro20 HT20-1 Tillämpad programmering och datalogi EECS DD1321HT201 HT20 Public
DD1324 tillpro220 HT20-1 Tillämpad programmering och datalogi, del 2 EECS DD1324HT201 HT20 KTH
LH216V HT20-1 Utveckla lärandet med betygskriterier ITM LH216VHT201 HT20 Public
LT200X HT20-1 Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå ITM LT200XHT201 HT20 Public
DD2467 HT20-1 Individual Project in Theoretical Computer Science EECS DD2467HT201 HT20 Public
DD2444 pcsc20 HT20-1 Projektkurs i beräkningsvetenskap EECS DD2444HT201 HT20 KTH
DD1331 CTFYS HT20-2 Grundläggande programmering EECS DD1331HT202 HT20 Public
DD1337 HT20-1 Programmering EECS DD1337HT201 HT20 KTH
DD1390/91 prosam 20/21 EECS DD1390/91 prosam 20/21 HT20 Public
DD2300 prosamm 20/21 EECS DD2300 prosamm 20/21 HT20 Public
DH2642 HT20-1 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben EECS DH2642HT201 HT20 Public
DM2799/DM2584 HT20-1 Advanced Projectcourse in Interactive Media Technology EECS DM2799/DM2584HT201 HT20 KTH
DD1418 sprakti20 HT20-1 Språkteknologi med introduktion till maskininlärning EECS DD1418HT201 HT20 KTH
(DO NOT USE) CM2001 HT20-1 Mobile Sports Applications and Data Mining CBH CM2001HT201 HT20 KTH
DM1135 HT20-1 Multimediasystem och signaler EECS DM1135HT201 HT20 KTH
DT2151 HT20-1 Project in Conversational Systems EECS DT2151HT201 HT20 KTH
SH2372/SI2372 HT20-1 General Relativity SCI SH2372/SI2372HT201 HT20 KTH
(DO NOT USE) EL2620 Doktorand HT20-3 Nonlinear Control EECS EL2620HT203 HT20 KTH
FSF3624 HT20-1 Random Matrices SCI FSF3624HT201 HT20 Public
FSF3940 HT20-1 Probability SCI FSF3940HT201 HT20 KTH
CD1001 HT20-1 Introduktion till ingenjörsvetenskap CBH CD1001HT201 HT20 Public
DD1310 COPEN+CMATD HT20-2 Programmeringsteknik EECS DD1310HT202 HT20 Public
FEM3200 HT20-1 Optimal Filtering EECS FEM3200HT201 HT20 KTH
FDD3258 HT20-1 Introduction to High Performance Computing EECS FDD3258HT201 HT20 Public
EP270U HT20-1 Internet of Things EECS EP270UHT201 HT20 Public
SF1662 HT20-1 Diskret matematik SCI SF1662HT201 HT20 Public
FMG3401 HT20-1 Cloud-Based Cyber-Physical Systems in Manufacturing ITM FMG3401HT201 HT20 Public
FDT3301 HT20-1 Ljudsättning av data EECS FDT3301HT201 HT20 Public
AK1204 VT20-1 Miljöhistoria ABE AK1204VT201 VT20 Public
DD2352 algokomp20 VT20-1 Algorithms and Complexity EECS DD2352VT201 VT20 Public
DD2356 methpc20 VT20-1 Methods in High Performance Computing EECS DD2356VT201 VT20 Public
DD2365/FDD3371 aflum20 VT20-1 Advanced Computation in Fluid Mechanics EECS DD2365/FDD3371VT201 VT20 KTH
DD1389 intnet20 VT20-1 Internetprogrammering EECS DD1389VT201 VT20 Public
DD2372 automat20 VT20-1 Automata and Languages EECS DD2372VT201 VT20 KTH
DD2380 aiVT20 VT20-1 Artificial Intelligence EECS DD2380VT201 VT20 KTH
DD1395 duppv20 VT20-1 Fördjupande uppsats i datalogi EECS DD1395VT201 VT20 Public
DH2624 mdicl20 VT20-1 Människa-datorinteraktion med didaktisk inriktning EECS DH2624VT201 VT20 KTH
DD152X dakandi19 VT20-1 Examensarbete i datateknik, kommunikation och industriell ekonomi, grundnivå EECS DD152XVT201 VT20 Public
DD2424/FDD3424 deep20 VT20-1 Deep Learning in Data Science EECS DD2424/FDD3424VT201 VT20 Public
DH2642 ixdprogd20 VT20-1 Interaction Programming and the Dynamic Web EECS DH2642VT201 VT20 Public
DD2448 krypto20 VT20-1 Foundations of Cryptography EECS DD2448VT201 VT20 Public
DD2460 sss20 VT20-1 Software Safety and Security EECS DD2460VT201 VT20 Public
DD2476 ir20 VT20-1 Search Engines and Information Retrieval Systems EECS DD2476VT201 VT20 KTH
DT2212 musak20 VT20-1 Music Acoustics EECS DT2212VT201 VT20 KTH
DH2320/DD2258 visgra20 VT20-1 Introduction to Visualization and Computer Graphics EECS DH2320/DD2258VT201 VT20 KTH
DH2321 ivis20 VT20-1 Information Visualization EECS DH2321VT201 VT20 KTH
EQ2820 VT20-1 Matrix Algebra, Accelerated Program EECS EQ2820VT201 VT20 KTH
EP1100 VT20-1 Datakommunikation och datornät EECS EP1100VT201 VT20 KTH
EP1200/DD1377 VT20-1 Introduction to Computing Systems Engineering EECS EP1200/DD1377VT201 VT20 KTH
HL1202 VT20-1 Medicinska bildgivande system CBH HL1202VT201 VT20 Public
EP2200/FEP3340 VT20 Queuing Theory and Teletraffic Systems EECS EP2200/FEP3340VT201 VT20 KTH
EP2950 VT20-1 Wireless Networks EECS EP2950VT201 VT20 KTH
EQ1120 VT20-1 Tidsdiskreta signaler och system EECS EQ1120VT201 VT20 KTH
ID2012 VT20-1 Ubiquitous Computing EECS ID2012VT201 VT20 KTH
IV1201 VT20-1 Arkitektur och design av globala applikationer EECS IV1201VT201 VT20 Public
ID2203 VT20-1 Distributed Systems, Advanced Course EECS ID2203VT201 VT20 Public
IV1350 VT20-1 Objektorienterad design EECS IV1350VT201 VT20 Public
IK1203 VT20-1 Nätverk och kommunikation EECS IK1203VT201 VT20 KTH
IH1611 VT20-1 Semiconductor Devices EECS IH1611VT201 VT20 Public
II1302 VT20-1 Projekt och projektmetoder EECS II1302VT201 VT20 Public
IV1013 VT20-1 Introduktion till datasäkerhet EECS IV1013VT201 VT20 KTH
LT200X VT20-1 Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå ITM LT200XVT201 VT20 Public
MF130X VT20-1 Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå ITM MF130XVT201 VT20 KTH
MH1023 VT20-1 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer ITM MH1023VT201 VT20 Public
MJ2141 VT20-1 Energy Systems, Models and Scenarios ITM MJ2141VT201 VT20 KTH
SA114X VT20-1 Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå SCI SA114XVT201 VT20 KTH
SF1547 CDATE1 VT20-1 Numeriska metoder, grundkurs SCI SF1547VT201 VT20 KTH
SF1610 TCOMK1 VT20-1 Discrete Mathematics SCI SF1610VT201 VT20 Public
SF1610 CINTE1 VT20-2 Diskret matematik SCI SF1610VT202 VT20 Public
SF2521 VT20-1 Numerical Solutions of Differential Equations SCI SF2521VT201 VT20 KTH
SF2568 VT20-1 Parallel Computations for Large- Scale Problems SCI SF2568VT201 VT20 KTH
SF100X VT20-1 Examensarbete inom tillämpad matematik och industriell ekonomi, grundnivå SCI SF100XVT201 VT20 KTH
SF1632 VT20-1 Kompletteringskurs i differentialekvationer och transformer SCI SF1632VT201 VT20 Public
SF1523 CDEPR1 VT20-1 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer SCI SF1523VT201 VT20 Public
SF2717 VT20-1 Matematik, fördjupning SCI SF2717VT201 VT20 Public
SF1662 VT20-1 Diskret matematik SCI SF1662VT201 VT20 KTH
SF1524 VT20-1 Grundläggande numeriska metoder och programmering SCI SF1524VT201 VT20 KTH
SF2718 VT20-1 Matematik för kemister SCI SF2718VT201 VT20 Public
SF1674 VT20-1 Flervariabelanalys SCI SF1674VT201 VT20 Public
SF1546 VT20-1 Numeriska metoder, grundkurs SCI SF1546VT201 VT20 KTH
SF1676 VT20-1 Differentialekvationer med tillämpningar SCI SF1676VT201 VT20 KTH
SF2724 VT20-1 Topics in Mathematics IV SCI SF2724VT201 VT20 Public
SF1678 VT20-1 Grupper och ringar SCI SF1678VT201 VT20 Public
SG1130 CMAST VT20-1 Mekanik I SCI SG1130VT201 VT20 KTH
SF280X VT20-1 Degree Project in Optimization and Systems Theory, Second Cycle SCI SF280XVT201 VT20 Public
SF2943 TIEMM m.fl. VT20-1 Time Series Analysis SCI SF2943VT201 VT20 KTH
SG2212/FSG3114 VT20 Computational Fluid Dynamics SCI SG2212/FSG3114VT201 VT20 KTH
SF2972 TEINM m.fl. VT20-1 Game Theory SCI SF2972VT201 VT20 KTH
SF1685 VT20-1 Calculus in One Variable SCI SF1685VT201 VT20 Public
SF2971 TTMAM m.fl. VT20-1 Martingales and Stochastic Integrals SCI SF2971VT201 VT20 KTH
DD2480 se20 VT20-1 Software Engineering Fundamentals EECS DD2480VT201 VT20 Public
DD2481 popl20 VT20-1 Principles of Programming Languages EECS DD2481VT201 VT20 KTH
DD1388 cprog20 VT20-1 Programsystemkonstruktion med C++ EECS DD1388VT201 VT20 Public
SI2390 VT20-1 Relativistic Quantum Physics SCI SI2390VT201 VT20 KTH
EQ2401 VT20-1 Adaptive Signal Processing EECS EQ2401VT201 VT20 KTH
SK1110 VT20-1 Elektromagnetism och vågrörelselära SCI SK1110VT201 VT20 Public
SK1110 CINEK2 P3 VT20-2 Elektromagnetism och vågrörelselära SCI SK1110VT202 VT20 Public
SK1120 VT20-1 Vågrörelselära SCI SK1120VT201 VT20 Public
SF1920/SF1921 VT20-1 Sannolikhetsteori och statistik SCI SF1920/SF1921VT20 VT20 KTH
SF1923/SF1924 VT20 Sannolikhetsteori och statistik SCI SF1923/SF1924VT20 VT20 KTH
SK2371 VT20-1 Physics of Visual Impressions, Larger Course SCI SK2371VT201 VT20 Public
SF1691 VT20-1 Komplex analys SCI SF1691VT201 VT20 Public
DD2419 prob20 VT20-1 Project Course in Robotics and Autonomous Systems EECS DD2419VT201 VT20 Public
DD1362 progp20 VT20-1 Programmeringsparadigm EECS DD1362VT201 VT20 Public
SF2750 VT20-1 Algbraic Topology SCI SF2750VT201 VT20 Public
DD1318 prgtb20 VT20-1 Programmeringsteknik och tekniska beräkningar EECS DD1318VT201 VT20 Public
DD2520 tilkry20 VT20-1 Applied Cryptography EECS DD2520VT201 VT20 KTH
SF2526 VT20-1 Numerical algorithms for data-intensive science SCI SF2526VT201 VT20 Public
IK1332 TIDAB VT20-1 Internet of Things EECS IK1332VT201 VT20 KTH
SF2745 VT20-1 Advanced Complex Analysis SCI SF2745VT201 VT20 Public
CM2001 VT20-1 Mobile Sports Applications and Data Mining CBH CM2001VT201 VT20 KTH
IS1200 VT20-1 Datorteknik, grundkurs EECS IS1200VT201 VT20 Public
BB1190 VT20-1 Genteknik CBH BB1190VT201 VT20 KTH
HE1041 VT20-1 Mikrodatorteknik, projektkurs CBH HE1041VT201 VT20 Public
HE1035 VT20-1 Projektkurs inom elektroteknik CBH HE1035VT201 VT20 Public
HI1038 VT20-1 Projektkurs inom data- och nätverksteknik CBH HI1038VT201 VT20 Public
HI1039 VT20-1 Projektkurs inom programvaruutveckling CBH HI1039VT201 VT20 KTH
HH1802 VT20-1 Finansiering och organisationsteori CBH HH1802VT201 VT20 KTH
HH1801 VT20-1 Kalkylering och entreprenörskap CBH HH1801VT201 VT20 KTH
HU1800 VT20-1 Extern redovisning CBH HU1800VT201 VT20 Public
HU1801 VT20-1 Industriell marknadsföring CBH HU1801VT201 VT20 KTH
LH216V VT20-1 Develop the Learning by Using Grading Criteria ITM LH216VVT201 VT20 Public
FSF3562 VT20-1 Numerical Methods for Partial Differential Equations SCI FSF3562VT201 VT20 Public
FAH3463 VT20 Research Methods in Transport Science, Part 1 ABE FAH3463VT20 VT20 KTH
II1305 CINTE VT20-1 Projekt inom informations- och kommunikationsteknik EECS II1305VT201 VT20 Public
FEM3220 VT20-1 Matrix Algebra EECS FEM3220VT201 VT20 KTH
FDM3514 VT20-1 Research Methods in Media Technology and Human-Computer Interaction EECS FDM3514VT201 VT20 KTH
MH1023 Personal VT20-3 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer ITM MH1023VT203 VT20 Public
FIH3603 VT20-1 Semiconductor Electrical Characterization EECS FIH3603VT201 VT20 KTH
SI2410 HT19-1 Quantum Field Theory SCI SI2410HT191 HT19 KTH
ED1100 CLGYM HT19-1 Ingenjörsvetenskap EECS ED1100HT191 HT19 Public
ED1110 CELTE/CENMI HT19-1 Vektoranalys EECS ED1110HT191 HT19 KTH
SH2704 HT19-1 Monte Carlo Methods and Simulations in Nuclear Technology SCI SH2704HT191 HT19 KTH
SK1114 HT19-1 Elektromagnetism och vågrörelselära SCI SK1114HT191 HT19 KTH
SK1115 HT19-1 Elektromagnetism och vågrörelselära SCI SK1115HT191 HT19 KTH
SI2372 HT19-1 General Relativity SCI SI2372HT191 HT19 KTH
SK2811 HT19-1 Fiber-optical Communication SCI SK2811HT191 HT19 Public
EQ1270 HT19-1 Stokastiska signaler och system EECS EQ1270HT191 HT19 KTH
SE1025 FEM Ing HT19-1 FEM for Engineering Applications SCI SE1025HT191 HT19 Public
EQ2223 HT19-1 The Sustainable Information and Network Engineer EECS EQ2223HT191 HT19 KTH
EQ2222 HT19-1 The Sustainable Information and Network Engineer EECS EQ2222HT191 HT19 KTH
IK2554 TCOMM HT19-1 Practical Voice Over IP (VoIP) EECS IK2554HT191 HT19 Public
IS1500 HT19-1 Datorteknik och komponenter EECS IS1500HT191 HT19 Public
SF1522 CDEPR1 HT19-1 Numeriska beräkningar SCI SF1522HT191 HT19 Public
SF1544 CTFYS2,CLGYM HT19-1 Numeriska metoder, grundkurs IV SCI SF1544HT191 HT19 Public
SF0003 HT19-1 Introduktion i matematik SCI SF0003HT191 HT19 Public
SF2737 HT19-1 Commutative Algebra and Algebraic Geometry SCI SF2737HT191 HT19 Public
SF1624 CBIOT2 m.fl. HT19-1 Algebra och geometri SCI SF1624HT191 HT19 Public
SF2739 HT19-1 Partial Differential Equations SCI SF2739HT191 HT19 Public
SF1514 HT19-1 Numeriska metoder, grundkurs SCI SF1514HT191 HT19 Public
SF2740 HT19-1 Graph Theory SCI SF2740HT191 HT19 Public
SF1516 HT19-1 Numeriska metoder och grundläggande programmering SCI SF1516HT191 HT19 KTH
SF2743 TMAKM m.fl. HT19-1 Advanced Real Analysis I SCI SF2743HT191 HT19 Public
SF1514, SF1518, SF1519 HT19 SCI SF1514, SF1518, SF1519 HT19 HT19 Public
SF1519 HT19-1 Numeriska metoder och grundläggande programmering SCI SF1519HT191 HT19 Public
SF1625 HT19/20 Envariabelanalys SCI SF1625 HT19/20 Envariabelanalys HT19 Public
SF280X HT19-1 Degree Project in Optimization and Systems Theory, Second Cycle SCI SF280XHT191 HT19 Public
SF280X HT19-2 Degree Project in Optimization and Systems Theory, Second Cycle SCI SF280XHT192 HT19 Public
SF1672 HT19-1 Linjär algebra SCI SF1672HT191 HT19 Public
SF1673 HT19-1 Analys i en variabel SCI SF1673HT191 HT19 Public
SF2705 HT19-1 Fourier Analysis SCI SF2705HT191 HT19 Public
SF2719/SF2725 The History of Mathematics SCI SF2719/SF2725 HT19 Public
DD1390/91 prosam 19/20 EECS DD1390/91 prosam 19/20 HT19 Public
DD1395 dupph19 HT19-1 Fördjupande uppsats i datalogi EECS DD1395HT191 HT19 Public
ID1018 TCOMK HT19-2 Programming I EECS ID1018HT192 HT19 KTH
ID1018 HT19-1 Programmering I EECS ID1018HT191 HT19 KTH
II1300 TIDAB TIEDB HT19-1 Ingenjörsmetodik EECS II1300HT191 HT19 Public
IK2206 HT19-1 Internet Security and Privacy EECS IK2206HT191 HT19 KTH
DA2210 vettig19 HT19-1 Introduction to the Philosophy of Science and Research Methodology for Computer Scientists EECS DA2210HT191 HT19 Public
DD1301 datintro19 HT19-1 Datorintroduktion EECS DD1301HT191 HT19 Public
DD1310 prgo19 HT19-1 Programmeringsteknik EECS DD1310HT191 HT19 Public
DD1310 prgm19 HT19-2 Programmeringsteknik EECS DD1310HT192 HT19 Public
LH216V HT19-1 Develop the Learning by Using Grading Criteria ITM LH216VHT191 HT19 Public
DD1312 HT19-1 Programmeringsteknik och Matlab EECS DD1312HT191 HT19 Public
DD1316 prge19 HT19-1 Programmeringsteknik och C EECS DD1316HT191 HT19 Public
DD1320 tildah19 HT19-1 Tillämpad datalogi EECS DD1320HT191 HT19 Public
DD1321 tilpro19 HT19-1 Tillämpad programmering och datalogi EECS DD1321HT191 HT19 Public
DD1324 tillpro219 HT19-1 Tillämpad programmering och datalogi, del 2 EECS DD1324HT191 HT19 KTH
DD1331 gruprog19 HT19-1 Grundläggande programmering EECS DD1331HT191 HT19 Public
DD1337 prginda19 HT19-1 Programmering EECS DD1337HT191 HT19 Public
SF1661 HT19-1 Perspektiv på matematik SCI SF1661HT191 HT19 Public
SF1668 HT19-1 Matematisk och numerisk analys I SCI SF1668HT191 HT19 Public
SF1671 HT19-1 Matematik, baskurs, med diskret matematik SCI SF1671HT191 HT19 Public
SF1626 HT19/VT20 Flervariabelanalys SCI SF1626HT19/VT20 HT19 Public
SF1675 HT19-1 Tillämpad linjär algebra SCI SF1675HT191 HT19 KTH
SF1627 HT19-1 Matematik för ekonomer SCI SF1627HT191 HT19 Public
SF1680 HT19-1 Seminariekurs i grundläggande matematik I SCI SF1680HT191 HT19 Public
SF1632 HT19-1 Kompletteringskurs i differentialekvationer och transformer SCI SF1632HT191 HT19 Public
SF1811 HT19-1 Optimization SCI SF1811HT191 HT19 Public
SF1911 HT19-1 Statistik för bioteknik SCI SF1911HT191 HT19 KTH
(DO NOT USE) SF1633 CMAST2 m.fl. HT19-2 Differentialekvationer I SCI SF1633HT192 HT19 Public
SF2520 HT19-1 Applied Numerical Methods SCI SF2520HT191 HT19 KTH
SF2524 HT19 Matrix Computations for Large-scale Systems SCI SF2524HT19 HT19 Public
SF2942 HT19-1 Portfolio Theory and Risk Management SCI SF2942HT191 HT19 KTH
SF2565 HT19-1 Program Construction in C++ for Scientific Computing SCI SF2565HT191 HT19 KTH
SF2957 TTMAM m.fl. HT19-1 Statistical Machine Learning SCI SF2957HT191 HT19 KTH
SF1682 HT19-1 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer SCI SF1682HT191 HT19 KTH
SF1900 HT19-1 Probability Theory and Statistics SCI SF1900HT191 HT19 KTH
SF1686 HT19-1 Calculus in Several Variable SCI SF1686HT191 HT19 KTH
SF1684 HT19-1 Algebra and Geometry SCI SF1684HT191 HT19 Public
SF1912 HT19-1 Probability Theory and Statistics SCI SF1912HT191 HT19 KTH
SF1690 HT19-1 Basic Course in Mathematics SCI SF1690HT191 HT19 Public
SF1689 HT19-1 Baskurs i matematik SCI SF1689HT191 HT19 Public
SF1917/SF1919 Sannolikhetsteori och statistik HT19 SCI SF1917/SF1919 Sannolikhetsteori och statistik HT19 HT19 KTH
SF1918 CINEK2 HT19-1 Sannolikhetsteori och statistik SCI SF1918HT191 HT19 KTH
DD1385 prutt19 HT19-1 Programutvecklingsteknik EECS DD1385HT191 HT19 Public
SF1681 HT19-1 Linjär algebra, fortsättningskurs SCI SF1681HT191 HT19 Public
DD1351 logik19 HT19-1 Logik för dataloger EECS DD1351HT191 HT19 Public
DD1380 javapp1-19 HT19/VT20 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare EECS DD1380HT19/VT20 HT19 Public
DD1418 sprakti19 HT19-1 Språkteknologi med introduktion till maskininlärning EECS DD1418HT191 HT19 KTH
SF2956 HT19-1 Topological Data Analysis SCI SF2956HT191 HT19 Public
ID2202 HT19-1 Compilers and Execution Environments EECS ID2202HT191 HT19 Public
DD2300 prosamm 19/20 EECS DD2300 prosamm 19/20 HT19 Public
DD2301 prointml19 HT19-1 Program Integrating Course in Machine Learning EECS DD2301HT191 HT19 KTH
DD2395 dasak19 HT19-1 Computer Security EECS DD2395HT191 HT19 KTH
SF1545 CINEK2 HT19-1 Numeriska metoder, grundkurs SCI SF1545HT191 HT19 KTH
MJ2477 HT19-1 Energy Policy and Planning ITM MJ2477HT191 HT19 KTH
DD2350 adk19 HT19-1 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet EECS DD2350HT191 HT19 Public
DD2360 appgpu19 HT19-1 Applied GPU Programming EECS DD2360HT191 HT19 Public
DD2370 compelec HT19-1 Computational Methods for Electromagnetics EECS DD2370HT191 HT19 Public
DD2412 adeepHT19 HT19-1 Deep Learning, Advanced Course EECS DD2412HT191 HT19 KTH
DD2380 aiHT19 HT19 Artificial Intelligence EECS DD2380HT191 HT19 KTH
DD2423 bildat19 HT19-1 Image Analysis and Computer Vision EECS DD2423HT191 HT19 KTH
DD2452 form19 HT19-1 Formal Methods EECS DD2452HT191 HT19 KTH
DD2443 pardis19 HT19-1 Parallel and Distributed Computing EECS DD2443HT191 HT19 KTH
DD2488 komp19 HT19-1 Compiler Construction EECS DD2488HT191 HT19 KTH
DD2497 projsec19 HT19-1 Project course in System Security EECS DD2497HT191 HT19 Public
DD2467 indtcs19 HT19-1 Individual Project in Theoretical Computer Science EECS DD2467HT191 HT19 Public
DM2799 improj19 HT19-1 Advanced Projectcourse in Interactive Media Technology EECS DM2799HT191 HT19 KTH
DD2470 atcg19 HT19-1 Avancerade ämnen i visualisering och datorgrafik EECS DD2470HT191 HT19 KTH
DD2496 pet19 HT19-1 Privacy Enhancing Technologies EECS DD2496HT191 HT19 Public
EL2425 HT19-1 Automatic Control, Project Course, Smaller Course EECS EL2425HT191 HT19 Public
EL2820 HT19-1 Modelling of Dynamical Systems EECS EL2820HT191 HT19 KTH
EP2120\IK2218 HT19-1 Internetworking EECS EP2120\IK2218HT191 HT19 KTH
EQ1110 HT19-1 Tidskontinuerliga signaler och system EECS EQ1110HT191 HT19 KTH
LT200X HT19-1 Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå ITM LT200XHT191 HT19 Public
ID1200 HT19-1 Operativsystem EECS ID1200HT191 HT19 Public
EP2700 HT19-1 Principles of Wireless Sensor Networks EECS EP2700HT191 HT19 Public
EL2220 he19 HT19-1 The Sustainable Systems and Control Engineer EECS EL2220HT191 HT19 KTH
HE1201 HT19-1 Företagsekonomi och entreprenörskap CBH HE1201HT191 HT19 Public
HI1201 HT19-1 Objektorienterad programmering CBH HI1201HT191 HT19 KTH
IH2653 HT19-1 Simulation of Semiconductor Devices EECS IH2653HT191 HT19 KTH
ML0021 HT19-1 Matematik för basår I ITM ML0021HT191 HT19 Public
HF1005 timel HT19-2 Informationsteknik och ingenjörsmetodik CBH HF1005HT192 HT19 Public
HL2035 HT19-1 Biomechanics and Neuronics CBH HL2035HT191 HT19 Public
HE1031 HT19-1 Ekonomi och organisationsteori CBH HE1031HT191 HT19 Public
HF1010 tidaa HT19-1 Introduktionskurs i datateknik CBH HF1010HT191 HT19 Public
HF1010 elektro HT19-2 Introduktionskurs i datateknik CBH HF1010HT192 HT19 KTH
HI1024 TIDAA HT19-1 Programmering, grundkurs CBH HI1024HT191 HT19 Public
HI1024 timel HT19-2 Programmering, grundkurs CBH HI1024HT192 HT19 Public
HI1024 TIELA HT19-3 Programmering, grundkurs CBH HI1024HT193 HT19 KTH
HL2032 HT19-1 Medical Engineering, Project Course CBH HL2032HT191 HT19 Public
CM1000 HT19-1 Diskret matematik CBH CM1000HT191 HT19 Public
DH2642 HT19-1 Interaction Programming and the Dynamic Web EECS DH2642HT191 HT19 Public
DH2642 HT19-2 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben EECS DH2642HT192 HT19 Public
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-04-29