Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Inför tentamensperiod 3 och omexamination för P2, våren 2022

Information från utbildningsstöd (EDO) och utbildningsplattformen

EXAMINATION

Publicerad 2022-02-16

Genomförandet av examinationsperiod 3 vårterminen 2022 (TP3 VT22) i mars samt omtentaperiod för P2 i april, kommer fortsättningsvis ske enligt KTH:s scenario LÅG, även utan pandemirestriktioner efter den 9 februari.

Support, öppettider och FAQ

Skapa examinationen

Har du frågor om eller önskar du handledning angående upplägget av examinationen? Kontakta e-learning@kth.se  märk ditt ärende: handledning examination. Vi svarar inom två arbetsdagar.

E-lärandes info inför julledighet och period 3

IT-support

För tekniska frågor kring examinationsverktygen kontakta it-support@kth.se .

Supportens öppettider är vardagar 08:00-16:30.

För stöd under pågående tentamen, ring 08-790 66 00.

Tentamensadministration för funkastöd

Om du som examinator har frågor om salsplacering eller andra frågor kring examination för studenter med stöd från Funka, kontakta då tentamensadministration vid respektive campus.

Campus:
tentafunka@kth.se 

Flemingsberg:
studentexp@sth.kth.se

Södertälje:
service-hpu@kth.se

Kista:
student-support@eecs.kth.se

FAQ

Vanliga frågor och svar FAQ om examination

Riktlinjer för examination på KTH

Även utan pandemirestriktioner och med återställd möblering efter den 9 februari, är KTH:s scenario LÅG det nya normala. Se sidan :

“Undervisning och examination där studenters lärande och möjlighet att nå kursers lärandemål, och som gynnas av att genomföras i den digitala miljön, fortsätter att genomföras digitalt. Övrig undervisning och examination genomförs på campus.”

Verktyg för att underlätta bedömning

E-lärande har utvecklat två verktyg för att underlätta bedömningsarbetet.

KTH Import Exams

Nu kan alla lärare på KTH bedöma salstentor i Canvas med hjälp av funktionen KTH Import Exams. Ett arbete pågår för att få till administrativa processerna som behöver vara på plats för att funktionen ska bli automatiskt installerad på alla examinationsrum. Om du är intresserad av att bedöma din salstenta digitalt kan du läsa mer om hur den automatiska tillgången ser ut samt hur funktionen fungerar på intranätets sida om Skannade tentor till Canvas .

KTH Transfer to Ladok

När bedömningen är klar kan resultatet överföras säkert till Ladok med hjälp av funktionen KTH Transfer to Ladok. Läs mer på intranätets sida om Överföra omdömen i Canvas till betyg i Ladok .

Boka workshop

Om du eller ditt lärarlag/enhet vill lära känna funktionerna KTH Import Exams och/eller KTH Transfer to Ladok erbjuder E-lärande personlig handledning eller workshop med presentation och frågestund om digital bedömning i Canvas. Kontakta E-lärande på e-learning@kth.se .

Boka workshop med E-lärande

Digital examination i datorsal med nedlåsning (Safe exam browser, SEB)

Lunch ‘n’ Learn om examination i datorsal

Är du nyfiken på hur det är att genomföra en examination i datorsal med nedlåsning? Kom och lyssna på panelsamtal där lärare och andra personer som arbetar med genomförandet berättar om sina erfarenheter.

Lunch 'n' Learn 23/2 kl. 12.15-13.00

För dig som ska genomföra digital examination i datorsal med nedlåsning är det viktigt att ta kontakt med tentamensadministrationen på din skola i god tid så att de kan ordna med salar, beställa examinationskonto för nedlåsning med SEB samt kontakta Tentafunka vid behov. Mer information hittar du på intranätets sida om .

Kom ihåg

Informera studenterna i Canvas

Det är alltid viktigt att informera studenterna i god tid före examinationstillfället om förutsättningarna för examinationen. Länka gärna till KTH:s information till studenter om . 

Information att delge studenter inför examinationstillfället

Funkastöd

Inför examinationstillfället är det tentamensadministrationen på respektive campus som är ingången för hantering av studenter med kompensatoriskt stöd. Se inforutan ovan för kontaktuppgifter för respektive campus.

Funkas rekommendationer kring hantering av stöd under examination

Om du får frågor om extra examinationstillfällen för P2, 2021

KTH informerade studenter i samband med examinationsperiod P2 att KTH eventuellt kommer att erbjuda extra examinationstillfällen utöver ordinarie omexaminationsperioden. Om du får frågor om KTH kommer erbjuda extra examinationstillfällen kan du hänvisa till att KTH kommer att ge besked om det i samband med att anmälan till omexaminationen öppnas (17-31 mars).

KTH kommer innan dess utvärdera examinationstillfället för P2, bland annat genom att ta del av studenternas resultat, åsikter och reflektioner från ett formulär som studenterna kan fylla i och som adresseras till studienämnderna för varje THS-sektion. Läs vad studenterna fått veta i .

Webbresurser

Här är några genvägar till stödresurser på intranätet.

Kontakt

Kontaktperson på skola

Varje skola har en kontaktperson för planering och samordning av administrativa utvecklingsfrågor som rör examination.

Kontakt för examination

Stöd för digitalt lärande 

Har du frågor eller önskar du handledning om digitalt lärande?

För support: it-support@kth.se

För pedagogisk support: e-learning@kth.se  (det kan hända att svar inte kan ges samma dag).

Andra kontakter för utbildning

Om du har andra frågor kring utbildning på KTH samlas de uppgifterna på Kontakter för utbildningsstöd på KTH .