Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Inför tentamensperiod 2 samt omtentaperiod 1, hösten 2021

Information från utbildningsstöd (EDO) och utbildningsplattformen

EXAMINATION

Publicerad 2021-12-14

Genomförandet av tentaperiod 2 höstterminen 2021 (TP2 HT21) i januari 2022 (inklusive omtentaperiod 1 i december 2021) kommer fortsättningsvis ske enligt scenario LÅG, även med regeringens skärpning av restriktioner från och med den 8 december. Här hittar du vidare till viktig och praktisk information, bland annat att digital bedömning av skannade salstentor med KTH Import Exams i Canvas nu är möjlig över hela KTH.

Support, öppettider och FAQ

IT-support

För tekniska frågor kring examinationsverktygen kontakta it-support@kth.se .

Supportens öppettider är vardagar 08:00-16:30.

För stöd under pågående tentamen, ring 08-790 66 00.

Administration och funkastöd

Om du som examinator har frågor om salsplacering eller andra frågor kring examination för studenter med stöd från Funka, kontakta då tentamensadministration vid respektive campus.

Campus

tentafunka@kth.se 

Flemingsberg

studentexp@sth.kth.se

Södertälje

service-hpu@kth.se

Kista

student-support@eecs.kth.se

FAQ

Vanliga frågor och svar

Riktlinjer för examination på KTH

Liksom inför tentaperiod 1 hösten 2021  gäller motsvarande scenario LÅG för examination, även med regeringens skärpta rekommendationer från och med den 8 december. Förtydligandet (som godkänts av rektor och universitetsdirektören) av regeringens och folkhälsomyndighetens beslut står på :

”Undervisningen fortsätter på plats, men smittskyddsåtgärder ska vidtas. Det kan innebära tillgång till handsprit och/eller möjligheter till handtvätt samt att större samlingar genomförs i lokaler där avstånd kan hållas, även vid in- och utpassering. Fastighetsavdelningen vid GVS tillhandahåller handsprit samt genomför utökad städning.”

Digital bedömning av skannade salstentor med "KTH Import Exams" i Canvas

Möjligheten att bedöma salstentor i Canvas med funktionen KTH Import Exams kommer vara tillgänglig för hela KTH till tentaperiod 2. Detta efter att ett flertal utvecklingstester med lärare under både vår och höst 2021 (runt 35 kurser och 5000 tentor totalt) har genomförts.

Inför tentaperiod 2 kommer E-lärande erbjuda workshoppar med presentation och frågestund om digital bedömning i Canvas, där lärare kan bekanta sig med funktionen Import Exams. Tider kommer läggas till löpande i E-lärandes kalender . Om du har frågor går det också bra att kontakta E-lärande direkt på e-learning@kth.se .

Mer och uppdaterad information kan du hitta på intranätets sida om Skannade tentor till Canvas .

Kom ihåg

Informera studenterna i Canvas

Det är alltid viktigt att informera studenterna i god tid före examinationstillfället om förutsättningarna för examinationen. Under pandemitider är det extra viktigt att även informera om pandemirelaterade förutsättningar. Länka gärna till  . 

Information att delge studenter inför examinationstillfället

Funkastöd

Inför examinationstillfället är det tentamensadministrationen på respektive campus som är ingången för hantering av studenter med kompensatoriskt stöd. Se inforutan ovan för kontaktuppgifter för respektive campus.

Funkas rekommendationer kring hantering av stöd under examination

Webbresurser

Här är några genvägar till stödresurser på intranätet.

Examination – stöd, råd och riktlinjer

Checklista för genomförande av examination

Checklista – inför examination i Canvas

KTH:s mallar för Canvasrum – två olika examinationsrumsmallar

Lunch 'n' Learn: Aktuella perspektiv på (digital) bedömning

Bedömning för lärande kan göras på många olika sätt. Ta del av presentation där Ida Naimi-Akbar, doktorand och universitetsadjunkt vid Lärande i STEM, problematiserar kring olika perspektiv på (digital) bedömning för lärande.

Aktuella perspektiv på (digital) bedömning (Lunch 'n' Learn-dokumentation)