Till innehåll på sidan

Funktionen Diskussioner i Canvas

Tvåvägskommunikation med och mellan studenter fungerar bra i Diskussioner (Discussions). Diskussionsforum kan användas till olika syften, allt från en bedömd uppgift till socialt lärande.

Textredigeraren i Canvas (RCE)

Textredigeraren i Canvas kallas Rich Content Editor (RCE) och används av alla funktioner i Canvas.

Vill du veta mer om den kan du läsa genomgången av textredigeraren på Canvas Community .

Obs! Använd alltid de inbyggda funktionerna för att importera bilder, filer och specialtecken. Kopierar du in annat än ren text i textredigeraren riskerar det att inte sparas korrekt.

Gemensamt diskussionsforum

I Canvas är Diskussioner (Discussions) den plats där alla i ett kursrum kan prata och diskutera i ett öppet forum, både studenter och lärare. Här syns allt som skrivs av alla. Med diskussionsforum kan du därmed skapa en känsla av gemenskap som är svår att få till på andra ställen i Canvas.

Återställ kursinnehåll

När ändringar i kursinnehåll går fel, kurser råkar nollställas eller kursmaterial raderas finns det möjligheter att återställa och ångra ändringar i Canvas. Du kan återställa mycket själv, men vid mer komplicerade återställningar behöver IT-support involveras.

Återställ kursinnehåll i Canvas

Videogenomgång av Diskussioner

Canvas har en video på engelska som går igenom hur diskussioner skapas och redigeras. Tidsangivelser för informationen finns under videon och det finns en engelsk textversion av videon (community.canvaslms.com) .

Tidsangivelser för information i videon

 • 00.10 - Hitta Diskussioner, Sök eller filtrera diskussioner.
 • 00.30 - Hantera inställningar för alla diskussioner.
 • 01.20 - Diskussioner översiktsida, Fastnålade, aktiva och stängda diskussioner.
 • 02.05 - Hantera individuella diskussioners inställningar.
 • 02.20 - Symbolers innebörd på översikten.
 • 02.55 - Skapa en ny diskussion, Fyll i innehåll.
 • 03.10 - Alternativ för diskussioner.
 • 03.35 - Gruppdiskussion, Bedömd diskussion.
 • 04.40 - Detaljsida för individuell diskussion.

Olika syften med diskussionsforum

I Canvas kan Diskussioner användas på olika sätt beroende på syftet med diskussionen. Nedan förklaras några vanliga syften.

Strukturerade diskussioner som bedömda uppgifter

Bedömda diskussioner kan användas för att låta studenterna diskutera ett ämne enligt regler du som lärare lagt upp i diskussionstråden. Du skapar en bedömd diskussion genom att klicka i alternativet "Bedömda" och sedan fylla i uppgiftsalternativen som kommer fram. Uppgiftsalternativen är antalet poäng, omdömestyp, uppgiftsgrupp, kamratrespons och inlämningsdatum. Till skillnad från en icke-bedömd diskussion kommer en bedömd diskussion synas i studenternas "att göra"-lista.

När studenterna diskuterat klart bedömer du deras inlägg och de får poäng för diskussionen som vilken annan uppgift som helst.

För att undvika att studenterna upprepar varandras åsikter utan att själv reflektera kan du klicka i rutan "Användare måste skriva ett inlägg innan de kan se andras inlägg" när du skapar diskussionen. Studenterna måste då ge sina egna åsikter innan de ser vad deras medstuderande skrivit.

Öka kommunikationen och studenters samarbete i din kurs

Diskussionforum är ett av tre verktyg för att främja det digitala samarbetet mellan studenterna som rekommenderas av Stefan Hrastinski, professor vid avdelningen för digitalt lärande på Lärandeinstitutionen, ITM. Läs mer om hans forskning om socialt lärande och hur kommunikation och samarbete  kan användas som pedagogisk metod.

Diskussioner som lärandestöd

Ett effektivt och pedagogiskt arbetssätt är att få studenterna att lära av varandra genom diskussioner även när deras diskussioner inte är bedömda.

Det finns flera sätt att bygga upp diskussioner för att få studenterna att lära av varandra. Det viktigaste att hålla i tankarna är i vilket syfte du vill att dina studenter ska använda diskussionsforumet: är det för att få andra perspektiv på specifika uppgifter eller är det för att kunna ställa frågor om vad som helst i kursen? Vi går igenom dessa två syften nedan.

Uppgiftsspecifika diskussioner

Ett enkelt sätt att motivera studenter till att diskutera med varandra är att koppla varje diskussion till en specifik uppgift eller fråga. Det ger dem ett tydligt syfte även om diskussionen inte är en del av bedömningen. Dock kräver den här användningen av diskussioner mer tidsinvestering för lärare än ett studentdrivet hjälpforum kräver. Uppgifterna/frågorna måste vara utformade för att kunna diskuteras och när uppgiften är inlämnad bör diskussionerna stängas för kommentarer.

Ett exempel på en uppgiftsspecifik diskussion är en inlämningsuppgift där studenterna ska läsa och analysera en text utifrån givna frågor, och de uppmanas att diskutera frågorna i diskussionsforumet. Studenterna kommer då stöta på perspektiv och åsikter utöver deras egna och kommer kunna skriva en bättre analys efter diskussionen.

Du kan låta studenterna skapa egna diskussionstrådar, men för just uppgiftsspecifika diskussioner passar det väldigt bra att du som lärare skapar färdiga diskussionstrådar för varje uppgift eller fråga. Det signalerar också till studenterna att du förväntar dig att de är aktiva i diskussionerna.

Studentdrivet hjälpforum

Studenter ställer ofta frågor till dig som lärare som någon annan i kursen lätt kunnat svara på, men eftersom de har din mejl är det du som får frågorna. Är det dessutom en vanlig fråga kan det leda till väldigt många mejl, men ställs frågan istället i ett öppet hjälpforum räcker det med ett svar, vilket minskar arbetsbördan för dig som lärare. Är detta hjälpforum även studentdrivet, dvs. studenter besvarar varandras frågor, ökar det interaktiviteten mellan studenterna.

I ett studentdrivet hjälpforum kan du låta studenterna skapa egna diskussionstrådar när de har en fråga som de inte hittar ett svar på, men du kan även skapa färdiga trådar på specifika områden (t.ex. hitta studiegrupper, hjälp med begrepp, studietips osv.) och be studenterna ställa och besvara frågor i kommentarerna.

Obs! Vi rekommenderar starkt att du uttryckligen säger till studenterna att svar på frågor om admin endast ska besvaras av lärare, inte studenter. Exempel på admin-frågor kan vara tid för tentamen eller betygsgränser. Får de inte svar bör de kontakta ansvarig lärare via mejl. Detta för att undvika ryktesspridning som kan leda till exempelvis att studenter missar inlämningar.

Tips för smidigare användning av diskussioner

 • Skumma igenom trådarna då och då, men svara bara om du blir direkt tillfrågad eller om en diskussion inte verkar komma närmare ett korrekt svar. Inget stoppar en studentdiskussion snabbare än en lärare med rätt svar.
 • Gör deltagandet obligatoriskt även på ej bedömda diskussioner, men med väldigt lätta krav att uppfylla, t.ex. skriv en fråga och försök hjälpa någon annan. Det svåraste är att få igång användandet av diskussionsforumet bland studenterna.
 • Lägg till diskussioner i "att göra"-listan genom att göra dem till bedömda diskussioner värda 0 poäng eller bedömda som "Färdig/Ännu inte färdig".
 • Visa studenterna att diskussionerna är en del av kursen, även de som inte är bedömda, t.ex. genom att hänvisa studenter till ett bra svar på en fråga eller intressanta perspektiv.
 • I större kurser kan det vara otympligt att låta alla studenter diskutera i samma diskussion. Klicka då i "det här är en gruppdiskussion" för att dela in studenterna i mindre grupper. Grupperna kommer bara se deras egen diskussion när de öppnar upp diskussionen.
 • Om du ska kombinera de olika sätt att använda diskussioner som tagits upp här är det extra viktigt att namnge diskussionerna väl och att vara aktiv med att nåla fast viktiga diskussioner och stänga diskussioner som inte längre ska vara aktiva.

Läraren ansvarar alltid för diskussionsmiljön

Även om diskussionsforum inte används i syfte att fungera som en bedömd uppgift behöver du som lärare hålla koll på diskussionsmiljön. Det är ditt ansvar att se till att samtalstonen inte "spårar ur" och att sätta stopp för trakasserier i ett tidigt stadie, helst innan de uppstår. Det kan vara bra att påminna studenterna att uppförandereglerna gäller även i diskussionsforumet.

Canvas ger dig som lärare verktyg som hjälper dig att moderera diskussioner, exempelvis genom att du kan låsa kommentarsmöjligheten på diskussionstrådar. Dessa verktyg förklaras i videogenomgången som du hittar tidigare på sidan.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-07-07